Stenild kirke, Himmerland. Alter. Slægtstavler for Vincens Lerche og Cathrine Wibe

 

 

 

 

Eggers

Oldemor – MMM

Anna Eggers

 

 

 

Hannemann

Mormor – MM

Anna Hannemann

1602-1674

Oldefar – MMF

Ludvig Hannemann

+1570

 

 

Reimer

 

Mor – M

Margrethe Cathrine

Reimer

1643-1683

 

Pflueg

Oldemor – MFM

Wibeke Pflueg

 

 

Morfar – MF

Heinrich Reimer

Inspektør på gården Rantzau

1600-1657

Oldefar – MFF

Heinrich Reimers

1579

Kvinde

Cathrine Hedevig

Wibe

1669-1731

 

 

Oldemor – FMM

Mette Lauridsdatter

 

 

Vibe

 

Farmor – FM

Mette Vibe

Oldefar – FMF

Mikkel Vibe

Borgmester i København

1565-1624

 Wibe

Far – F

Michael Wibe

Til Søgård m.m.

1627-1690

Våbenbrev 1679

 

Oldemor – FFM

Gjertrud Hansdatter

 

 

Farfar – FF

Mads Jensen Medefar

Biskop

1579-1637

Oldefar – FFF

Jens Rasmussen

Rådmand i Middelfart

Gift 1690 med

 

 

Surbæk

Oldemor – MMM

Maren Surbæk

 

 

 

Mormor – MM

Sophie Hansdatter

1607-1674

Oldefar – MMF

Hans Pedersen

Borgmester

 

  Nansen

Mor – M

Dorthe Nansen

1633-1675

 

 

Oldemor – MFM

Maren Pedersdatter

 

 

Morfar – MF

Hans Nansen

Borgmester i København

1598-1667

Oldefar – MFF

Evert Nansen

Købmand i Flensborg

+1613

Mand

Vincens Lerche

Til Rygård m.m.

1666-1742

 

 

Oldemor – FMM

?

 

 

Farmor – FM

Sidsel Knudsdatter

1574-1648

(Gift 1. gang med

Mads Lerche  +1608)

Oldefar – FMF

Knud

 Lerche

Far – F

Peder Pedersen Lerche

Til Rygård

1613-1683

Våbenbrev 1679

 

Oldemor – FFM

Else Jensdatter

Af Borum

 

 

Farfar – FF

Peder Nielsen

Borgmester i Nyborg

1583-1638

Oldefar – FFF

Niels Andersen

Af Voldby sogn

Ca. 1575

 

 

  

 

Stenild kirke, Himmerland. Alter 1600/1703.

 

 

 

 

Heraldik for Vincens Lerche og Cathrine Wibe

 

    

 

Vincens Lerche til stamhusene Rygård med Vormarksgård og Lerchenfeld med Hessel,

Frydendal, Mattrup og Rosendal i Norge var 1688 kammerjunker.

1690 var han ordenssekretær og ceremonimester.

1691-94 var han i Danske Kancelli, 1697 etatsråd.

1709 blev han hvid ridder, 1717 geheimeråd og medlem af postvæsenets bestyrelse.

1730 var han geheimekonferensråd, 1731 blå ridder.

Han var direktør for de Fattiges Væsen og medlem af bestyrelsen for

Børnehuset på Christianshavn.

Med Cathrine Wibe fik han 12 børn, hvoraf 11 døde som børn og unge.