Stadil kirke, Ringkøbing Amt. Gravsten. Slægtstavler for Erik Vognsen og Maren Væbner

 

 

 

 Stampe

Oldemor

Anne Ottesdatter

Stampe

Nævnt 1544

 

Mormor

Edel Clausdatter

Skeel

Levede 1550

Oldefar

Claus Jensen (Skeel)

Til Søndervang

Nævnt 1496

 Rekhals

Mor

Birgitte Josephsdatter

Rekhals

Levede 1567

 Benderup

Oldemor

Johanne Benderup

 

 

Morfar

Joseph Rekhals

Til Søndervang

Nævnt 1512

Oldefar

Christiern Rekhals

Til Esmark

Nævnt 1489

Kvinde

Maren Terkelsdatter

Væbner

 

 

 

Oldemor

?

 

 Skale

Farmor

Anne Ovesdatter

Skale

Oldefar

Ove Skale

Til Ørumgård

 Væbner

Far

Terkel Pedersen (Væbner)

Til Føvling m.m.

+1564

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Peder Terkelsen

Til Føvling

Levede 1502

Oldefar

?

Gift med

 

 Vognsen

Oldemor

Sophie Nielsdatter

 (Vognsen)

 

 Rodsteen

Mormor

Bodil Markorsdatter

Rodsteen

Oldefar

Markor Jensen

Høvedsmand

Nævnt 1532

 Grøn

Mor

Maren Jensdatter

Grøn

Nævnt 1568

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Jens Grøn

Levede 1550

Oldefar

Christiern Grøn

Nævnt 1468

Mand

Erik Vognsen

Til Søndervang

+ca. 1597

 

 

Oldemor

 

 

Farmor

?

 

Oldefar

 Vognsen

Far

Jakob Vognsen

Til Stenumgård

(1535)

 

Oldemor

 

 

Farfar

?

 

Oldefar

 

 

  

 

Stadil kirke, Ringkøbing Amt.

 

Gravsten over Erik Vognsen og Maren Væbner

 

 

Erik Vognsen til Søndervang og Kongensgård

var forlenet med Kronens Landgilde i Stadil.

1585 var han befalingsmand på Holmen

og optaget i det kongelige broderskab.

Med Maren Væbner fik han 1 datter.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er de 4 våben:

Stangeberg?, Vognsen, Væbner og Rekhals.

 

Sammenholdt med Adelsårbogen mangler der

et Grøn-våben (halv ulv i 3 bølger).

 

Der har været 3 Grøn-slægter, men ingen af dem

har haft et Stangeberg-lignende våben.

 

En anden mulighed er, at stenen har ret i, at

Erik Vognsen fader var gift med en kvinde af

Stangeberg eller Råle-slægten, der

begge har 2 svanehoveder på hjælmen.

 

 

 

Stangeberg eller Råle?