Sorunda kyrka, Södermanland. Begravelsesbanner. Slægtstavle for Erik Fleming

 

Gift 1. gang 1643 med

Maria Eleonora

Soop

161-1651

Gift 2. gang 1653 med

Christina Jespersdotter

Crues

+1701

 

 

Luth

 

Tipoldemor – MMMM

Märta Pedersdotter

Luth

 

 

 

 Körning

Oldemor – MMM

Ingeborg Haraldsdotter

Körning

+1567

Tipoldefar – MMMF

Harald Eriksson Körning

Til Vällinge

 

  Beurræus

Mormor – MM

Margareta

Beurræus

+1627

 

Perett

Tipoldemor – MMFM

Helena Margareta

de Perette

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Dionysius Beurræus

Rigsråd. Adlet 1559

1507/11-1561

Tipoldefar – MMFF

Blasius Beureijs

 

Levede 1500-tallet

Baat_tif Bååt

Mor – M

Ebba Erlandsdotter

Bååt

+1630

 

 Ulf

Tipoldemor – MFMM

Märta Bengtsdotter

Ulf til Ekolsund

 

 

 Thott

Oldemor – MFM

Kerstin Åkesdotter

Thott

 

Tipoldefar – MFMF

Åke Göransson Thott

Høvedsmand

+1520

 

 

Morfar – MF

Erland Johansson Bååt

Herredshøvding

+1615

 Pukehorn

Tipoldemor – MFFM

Märta Björnsdotter

(Pukehorn)

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Johan Pedersson Bååt

Til Fituna. Rigsråd

Nævnt 1547

Tipoldefar – MFFF

Peder Erlandsson d.æ.

Til Fituna. Rigsråd

+1540

Navn

Erik Fleming

Til Lais

1616-1679

 

 

  Kureck

Tipoldemor – FMMM

Christina Knutsdotter

Kureck

+1549

 

 

 Stålarm

Oldemor – FMM

Elin Arvidsdotter

Stålarm

+1577

Tipoldefar – FMMF

Arvid Eriksson Stålarm

Statholder

+1529

 

 Horn

Farmor – FM

Ellin Henriksdotter

Horn

+før 1609

 

?

 

Tipoldemor – FMFM

Kristina Jakobsdotter

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Henrik Claesson Horn

Feltherre

1512-1595

Tipoldefar – FMFF

Claes Henriksson Horn

Til Åminne. Rigsråd

+før 1524

  Fleming

Far – F

Henrik Fleming

Til Lais, Livland

1584-1650

 

 Tun

Tipoldemor – FFMM

Christina Håkonsdotter

Tun

Nævnt 1514

 

 

 Hand

Oldemor – FFM

Gertrud Håkonsdotter

Hand

+1585

Tipoldefar – FFMF

Håkan Persson Hand

Statholder

+ca. 1531

 

 Fleming

Farfar – FF

Claes Fleming

Statholder

+1616

 Lydeke

Tipoldemor – FFFM

Elin Hansdotter

Lydeke

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Herman Fleming

Til Villnäs. Admiral

+1583

Tipoldefar – FFFF

Per Fleming

Herredshøvding

+1519/20

 

 

 

Sorunda kyrka, Södermanland.

 

Begravelsesbanner for Erik Fleming

 

Hovedbanner

 

 

Erik Fleming, friherre till Lais i Livland, herre till Svedja och

Pukkala i Finland, Fituna och Riksten i Stockholms län,

Ekeby och Strömsnäs i Västmanlands län,

Åtföljde ambassaden till Ryssland 1634.

Började göra tjänst i generalbergsamtet 1635.

Assessor i generalbergsamtet 1637.

Gjorde en vetenskaplig resa till en stor del av Europas länder 1639–1643.

 Kommissarie i bergskollegium och rikets bergslager 1643.

 Landshövding i Stora Kopparbergs län 1651.

Tillika president i bergskollegium samt kammarråd 1652.

Friherre 1654 med Lais till friherrskap.

 Lantmarskalk vid riksdagen i Uppsala 1654.

Åter lantmarskalk vid 1655 års riksdag.

 Riksråd 1655 med bibehållande av sitt presidentsämbete.

Kommissarie i reduktionskollegium 1655. Avsked därifrån 1678.

Med Maria Eleonora Soop fik han 5 børn.

Med Christina Cruss fik han 9 børn.

 

 

 

Anevåben 

 

 

Øverste række: Bååt- Silfversparre-Tilbageseende ulv

Mellemste række: Bülow?-Hand-Beurræus-Horn-Bölja?

Nederste række: 2 blade-Pukehorn-Stålarm-Store-Flemming.

 

8 af de 13 våben er i overensstemmelse

 med den opstillede anetavle.