Sorø kirke.  Epitafium (rest). Slægtstavle for Jørgen Rosenkrantz

 

 

 

 

 Brok

Tipoldemor

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

Tipoldefar

Truid Ulfsand

Til Torup

1487-1547

 

 Gøye

Mormor

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 Sture

Tipoldemor

MargretheClausdatter

Sture

+1528

 

 

 

Oldefar

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Brahe

Mor

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdattter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 

Morfar

Axel Ottesen Brahe

Til Elvedsgård

1550-1616

 Rud

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

(Bror: Tyge Brahe)

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

+1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Navn

Jørgen Rosenkrantz

Til Kjeldgård

1607-1675

 

 

 Emmiksen

Tipoldemor

Tale Emmiksd.

Emmiksen

 

 

 Breide

Oldemor

Karen Hansdatter

Breide

+1550

Tipoldefar

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

 

 Lange

Farmor

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 Spend

Tipoldemor

Maren Christiensdatter

Spend

+1562

 

 

 

Oldefar

Gunde Lange

Til Brejninge

+1564

Tipoldefar

Hans Nielsen (Lange)

Til Lydum

+1535

 Rosenkrantz

Far

Holger Rosenkrantz

”Den lærde“

Til Rosenholm

1574-1642

 

  Maltzan

Tipoldemor

Anna Maltzan

 

 

gans zu putlitz  Ganz

Oldemor

Margrethe Jespersd.

Ganz

+1525

Tipoldefar

Jesper Ganz

von Putlitz

 

 

Farfar

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596

 Flemming

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Otte Holgersen

Rosenkrantz

+1525

Tipoldefar

Holger Eriksen

Til Boller

+1496

 

 

 

 

Sorø kirke. Epitafium (rest). Slægtstavle for Christence Juel

 

Gift med

Jørgen Rosenkrantz

Til Kjeldgård

1607-1675

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – MMMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 

 Krabbe

Oldemor – MMM

Elsebeth Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

Tipoldefar – MMMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 

 Skram

Mormor – MM

Johanne Pedersdatter

Skram

+1620

 Reventlow

Tipoldemor – MMFM

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1507

 

 

 

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

Tipoldefar – MMFF

Christiern Skram

Til Urup

+1519

 Lange

Mor – M

Ide Hansdatter

Lange

1584-1649

 

 Emmiksen

Tipoldemor – MFMM

Tale Emmikesdatter

Emmiksen

 

 

 Breide

Oldemor – MFM

Karen Hansdatter

Breide

+1550

Tipoldefar – MFMF

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

 

 

Morfar – MF

Hans Lange

Til Breininge

1542-1609

 Spend

Tipoldemor – MFFM

Maren Christensdatter

Spend

+1562

 

 

 

Oldefar – MFF

Gunde Lange

Til Breininge

+1564

Tipoldefar – MFFF

Hans Nielsen

Til Lydum m.m.

+1535

Navn

Christence Jensdatter

Juel

1612-1680

 

 

  Rafvad

Tipoldemor – FMMM

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

 

 

 Skram

Oldemor – FMM

Anne Pedersdatter

Skram

+1581

Tipoldefar – FMMF

Peder Skram

Til Skovgård m.m.

Nævnt 1515

 

 Juel

Farmor – FM

Maren Jensdatter

Juel

+efter 1617

 Krabbe

Tipoldemor - FMFM

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

 

 

 

Oldefar – FMF

Jens Juel

Til Alsted

+1563

Tipoldefar – FMFF

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

 Juel

Far – F

Jens Juel

Til Kjeldgård m.m.

1580-1634

 

 Friis

Tipoldemor – FFMM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

 Lunge

Oldemor – FFM

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

Tipoldefar – FFMF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 

 

Farfar – FF

Herman Juel

Til Åbjerg m.m.

1548-1607

 Flemming

Tipoldemor – FFFM

Inger Hermansdatter

Flemming

Levede 1560

 

 

 

Oldefar – FFF

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

Tipoldefar – FFFF

Enevold Juel

Til Åbjerg

+1548/51

 

 

 

Sorø kirke.  Epitafium (rest) over

 

Jørgen Rosenkrantz og Christence Juel 

 

 

Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgård studerede i England og Frankrig.

1633-37 var han sekretær i danske kancelli.

1651-55 fik han andel i Kongsberg sølvværk.

Han var medstifter af Det grønlandske Kompagni.

1648-53 var han rentemester og senere øverste rentemester.

Han var forlenet med Halsnø og Utstein klostre, Hardanger, Børglumkloster.

1653-65 var han hofmester for Sorø adademi og forstander for Herlufsholm.

1665 blev han forstander for Sorø skole og betalte under Svenskekrigen

af egne midler for skolens drift. Dette gav ham så store økonomiske

 problemer, at ham måtte sælge Søndervang, Vindinge og Kjeldgård,

så hans arvinger fragik arv og gæld.

Med Christence Juel fik han 10 børn.

 

 

 

Epitafiet blev ødelagt i forbindelse med Jørgen Rosenkrantz´ gældsætning.

Der mangler våben for mødrene Sophie Brahe og Ide Lange.

Eneste forskel til slægtstavlen er brugen af et Lunge-våben for

Christence Juels FFM Christence Lunge (Dyre).

 

 

 

 

Jørgen Rosenkrantz og Christence Juel. Heraldik

 

 

 

 

 

 

Rosenkrantz

 

 

 

 

 

Juel

 

Gøye. Lange 

 

 

 

Bille. Ganz

 

 

 

Ulfstand. Breide 

 

 

 

 

Rud. Flemming

 

 

 

 

Ulfstand. Maltzan

 

 

 

 

 

Sture. Spend 

 

 

 

 

 

Brok. Emmiksen

 

 

Juel. Skram 

 

 

 

Lunge. Breide

 

 

 

Skram. Krabbe

 

 

 

 

Flemming. Spend

 

 

 

 

Krabbe. Reventlow

 

 

 

 

 

Friis. Emmiksen

 

 

 

 

 

Rafvad. Rosenkrantz

 

 

 

 

 

Mindeportræt over Ide Rosenkrantz. 1639-1666

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide Rosenkrantz var datter af

Jørgen Rosenkrantz og Christense

Juel. Hun var 1656 dronningens hofjomfru. Samme år blev hun gift med amtmand og etatsråd Hugo Lützow til Bachendorf m.m. (1617-1693).

De fik ingen børn.

 

 

 

 

Der er de samme våben som på

forældrenes epitafium.

Ligeledes bruges den gamle

Lunge-våben i stedet for

Dyre-våbenet.