Søvind kirke, Århus Amt. Gravsten. Slægtstavler for Peder Galt og Ingeborg Drefeld

 

 

 

  Bille

Oldemor

Anne Pedersdatter

Bille

 

 Gøye

Mormor

Karen Steensdatter

Gøye

Enke 1527

Oldefar

Steen Pedersen (Gøye)

Til Ingelstad

Nævnt 1487

  Banner

Mor

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

  Gyldenstierne

Oldemor

Kirsten Eriksdatter

Gyldenstierne

 

 

Morfar

Erik Andersen (Banner)

Til Asdal m.m.

+1483

Oldefar

Anders Nielsen

Til Vinstrup m.m.

+1486

Kvinde

Ingeborg Gjordsdatter

Drefeld

+1552

 

 Flemming

Oldemor

Sidsel Pedersdatter

Flemming

 

 Ulfstand

Farmor

Ingeborg Holgersdatter

(Ulfstand)

Levede 1497

Oldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

  Drefeld

Far

Gjord Nielsen (Drefeld)

Til Gersnæs m.m.

+1520

   Gere

Oldemor

Gidsel Jonsdatter

(Gere)

(Våben ligner Neb)

 

 

Farfar

Niels Jensen

Til Gersnæs

+1491

Oldefar

Jens Gjordsen

Til Gersnæs

Nævnt 1459

Gift med

 

  Grubbe

Oldemor

Helvig Pedersdatter

Grubbe

 

 Reberg

Mormor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Oldefar

Henrik Reberg

Nævnt 1495

  Høeg

Mor

Sophie Pedersdatter

Høeg

Nævnt 1531

  Høg

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

Morfar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Oldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

Mand

Peder Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1548

 

 Rønnow

Oldemor

Ide Henningsdatter

Rønnow

 

 Rosenkrantz

Farmor

Dorte Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1496

Oldefar

Erik Pedersen

Til Skodborg

Levede 1434

  Galt

Far

Ebbe Mogensen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1500 (Ditmarsken)

  Krumpen

Oldemor

Sophie Olufsdatter

(Krumpen)

Søn:

Mogens Pedersen (Galt)

Til Tyrrestrup

1532-1575

 

Farfar

Mogens Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1481

Oldefar

Ebbe Mogensen

Til Tyrrestrup

Dræbt 1417

 

 

  

 

Gravsten over Peder Ebbesen Galt, Ingeborg Drefeld og Mogens Galt

 

 

 

Peder Ebbesen Galt til Tyrrestrup, Palsgård, Skumstrup,

Birkelse, Rubjerggård og Sellebjerg var lensmand på Næsbyhoved.

Han sluttede sig til Frederik 1 og

beseglede 1524 Adelsforbundet mod Lutheranismen.

1534 deltog han i forsvaret af Randers mod skipper Clement.

1536 var han rigsråd og lensmand på Århusgård.

Med Ingeborg Drefeld fik han 10 børn.

 

Mogens Galt til Tyrrestrup var 1553-61 hofsinde.

Han var forlenet med Reih Kloster, Tutterøen, Bratsberg m.m.

Han døde ugift 1575.

 

 

 

 

Peder Ebbesen Galt, Ingeborg Drefeld og Mogens Galt. Nærbillede

 

 

 

 

 

Peder Ebbesen Galt og Ingeborg Drefeld. Heraldik

 

 

Våben til venstre for Peder Galt: Galt, Høeg,

Rosenkrantz, Reberg, Krumpen, Høg, Rønnow, Grubbe.

 

Våben til højre for Ingeborg Drefeld: Drefeld, Banner,

Ulfstand, Gøye, Flemming, Gyldenstierne,

Gere (Neb), Bille.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.