Sønderholm, Ålborg A. Alter. Slægtstavler for Chr. Fr. Levetzau og Christence Rantzau

 

Gift 2. gang 1735 med

Sophie Hedevig

Rantzau

1690-1775

 

 Lindenov

Oldemor – MMM

Christence Hansdatter

Lindenov

1615-1681

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Øllegård Axelsdatter

Gyldenstierne

+1697

Oldefar – MMF

Axel Gyldenstierne

Til Ljungbygård m.m.

1604-1637

 Friis

Mor – M

Sophie Amalie

Friis

1651-1696

 Wittorp

Oldemor – MFM

Barbara Hansdatter

Wittorp

1591-1653

 

 

Morfar – MF

Christian Friis

Til Ljungbygård

1617-1657

Oldefar – MFF

Christian Friis

Til Kragerup

1581-1639

Kvinde

Christence Lindenov

Rantzau

1686-1734

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Lisbet Jørgensdatter

Lunge

1610-1659

 

 Rosenkrantz

Farmor – FM

Lisbet Pallesdatter

Rosenkrantz

1631-1657

Oldefar – FMF

Palle Rosenkrantz

Til Krenkerup

1587-1642

 Rantzau

Far – F

Johan Rantzau

Til Bramminge m.m.

1650-1708

 Gersdorff

Oldemor – FFM

Dorthe Christophersdatter

Gersdorff

 

 

Farfar – FF

Frantz Rantzau

Til Estvadgård m.m.

1620-1676

Oldefar – FFF

Johan Rantzau

Til Rantzau m.m.

1597-1638

Gift 1. gang 1705 med

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Dorothea Henriksdatter

Rantzau

Levede 1642

 

 Buchwald

Mormor – MM

Emerentia Clausdatter

Buchwald

Levede 1628

Oldefar – MMF

Claus van Bokwolde

Til Pehn m.m.

+1626

 Brockdorff

Mor – M

Lucie Emerentze Theodosiusdatter

Brockdorff

1640-1693

 Blome

Oldemor – MFM

Margrethe Didriksdatter

Blome

1573-1655

 

 

Morfar – MF

Theodosius von Brockdorff

Til Vindeby m.m.

1610-1671

Oldefar – MFF

Ditlev Brockdorff

Til Vindeby m.m.

1559-1628

Mand

Christian Frederik Levetzau

Til Restrup m.m.

1682-1756

 

 Bülow

Oldemor – FMM

Lucia von Bülow

1576-

 

 

  Cölln

Farmor – FM

Leveke Dorothea Gertsdatter

von Cölln

+1637

Oldefar – FMF

Gert von Cölln

1575-1630

 

 Levetzow

Far – F

Hans Frederik Levetzow

Til Oxholm m.m.

1630-1696

  Alversleben

Oldemor – FFM

Sophie Reimersdatter

von Alvensleben

1560-

 

 

Farfar – FF

Hinrich von Levetzow

Til Mistorf m.m.

1597-1665

Oldefar – FFF

Hinrich von Levetzow

Til Mistorf m.m.

+1609

 

 

  

 

Sønderholm, Ålborg Amt. Alter 1600/1700.

 

 

 

 

Heraldik for Christian Frederik Levetzau og Christence Lindenov Rantzau

 

 

Greve Christian Frederik Levetzau til Restrup, Torstedlund,

Albæk, Åstrup og Nørlund var 1697 kornet.

1702 var han ritmester i Holland, 1705 major ved jyske regiment,

1708 oberstløjtnant til hest, 1711 oberst til fods.

Han sluttede 1731 som generalløjtnant af Infanteriet.

1732 blev han hvid ridder, 1747 geheimekonferensråd.

1571 blev han optaget i grevestanden.

Han fik ingen børn med sine 2 hustruer.