Sønderholm kirke, Ålborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for Hannibal Gyldenstierne

 

Gift 1594 med

Helvig Bjørnsdatter

Kaas

+1638

 

 

 Grubbe

Tipoldemor

Helvig/Karen Pedersd.

Grubbe

 

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Tipoldefar

Henrik Reberg

Nævnt 1495

 

  Høeg

Mormor

Karine Pedersdatter

Høeg

 Høg

Tipoldemor

Sophie Persdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

 Sparre

Mor

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

 

 Ulfeld

Tipoldemor

Berete Ågesdatter

(Ulfeld)

Nævnt 1446

 

 

 Meinstorff

Oldemor

Else Henningsdatter

Meinstorf

Levede 1505

Tipoldefar

Henning Meinstorf

Til Svaneholm

Nævnt 1446

 

 

Morfar

Mourids Jepsen

Sparre

Til Svanholm

+1534

 Ulfstand

Tipoldemor

Christence Henriksd.

(Ulfstand)

 

 

 

Oldefar

Jep Tullesen

Til Skurup

Levede 1484

Tipoldefar

Tulle Tygensen

I Hageløs

Levede 1447

Navn

Hannibal Gyldenstierne

Til Restrup

1548-1608

 

 

 Jul

Tipoldemor

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 

 Frille

Oldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

Tipoldefar

Eggert Christiernsen

Frille

Til Sandholt

+1470

 

 Bille

Farmor

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Bent Bille

Til Egede

1440-1494

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Gyldenstierne

Far

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

 

  Barsebek

Tipoldemor

Cicilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs

Nævnt 1457

 

 

Farfar

Henrik Knudsen

Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

+1517

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

 

 

 

Sønderholm kirke, Ålborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for Helvig Kaas

 

Gift 1594 med

Hannibal Gyldenstierne

Til Restrup

1548-1608

 

 

 Bille

Tipoldemor

Anne Pedersdatter

Bille

 

 

 Gøye

Oldemor

Karine Steensdatter

(Gøye)

Levede 1527

Tipoldefar

Steen Pedersen (Gøye)

Til Ingelstad

Levede 1518

 

 Høeg

Mormor

Anne Nielsdatter

Høeg (Banner)

Levede 1553

 Reberg

Tipoldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 

 

 

Oldefar

Niels Høeg

Til Eskjær  m.m.

+1524

Tipoldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

 Levede 1472

 Rotfeld

Mor

Christence Nielsdatter

Rotfeld

+1601

 

 Banner

Tipoldemor

Karen Nielsdatter

(Banner)

 

 

 Lunge

Oldemor

Christence Olufsdatter

Lunge

Tipoldefar

Oluf Olufsen Lunge

Af Odden

Nævnt 1484

 

 

Morfar

Niels Jensen (Rotfeld)

Til  Bratskov

Levede 1551

 Rosensparre

Tipoldemor

Ingeborg Jepsdatter

(Rosensparre)

 

 

 

Oldefar

Jens Nielsen (Rotfeld)

Til Bratskov

+1543

Tipoldefar

Niels Eriksen (Rotfeld)

Til Bratskov

Nævnt 1471

Navn

Helvig Bjørnsdatter

Kaas

+1638

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

 Lunge

 

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tipoldefar

Henrik Friis

Til Stollinggård  m.m.

Levede 1500

 

 Bjørn

Farmor

Anne Bjørnsdatter

(Bjørn)

+1540

 Muus

Tipoldemor

Anne Lauridsdatter

(Muus)

Skifte 1492

 

 

 

Oldefar

Bjørn  Andersen (Bjørn)

Til Stenalt

Nævnt 1507

Tipoldefar

Anders Jachimsen (Bjørn)

Til Voergård

+1490

 Kaas

Far

Bjørn Kaas

Til Starupgård  m.m.

+1581

 

 Juel

Tipoldemor

Ide Iversdatter

Juel

Af Davbjerggård

 

 

 Saltensee

Oldemor

Edel Lagesdatter

(Saltensee)

Tipoldefar

Lage Jepsen (Saltensee)

Til Starupgård

Nævnt 1438

 

 

Farfar

Niels Kaas

Til Starupgård m.m.

+1535

 Skram

Tipoldemor

Ellen Pedersdatter

(Skram)

 

 

 

Oldefar

Jens Kaas

Til Thårupgård

+1499

Tipoldefar

Niels Kaas

Til Kaas   m.m.

Levede 1471

 

 

 

Sønderholm kirke, Ålborg Amt.

 

Gravsten over  Hannibal Gyldenstierne og Helvig Kaas

 

 

 

Hannibal Gyldenstierne til Restrup tjente 1558-60

hertug Hans og ærkebispen af Halle.

1572 var han hofjunker og fulgte flere gange Frederik 2 udenlands.

Han deltog 1588 i kongens begravelse og 1596 i Christians 4´ kroning.

Han var fra 1593 forlenet med Binderup, Båhus og Åstrup.

Han og Helvig Kaas fik ingen børn.

 

 

 

Hannibal Gyldenstierne og Helvig Kaas

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

Venstre side. Våben for Hannibal Gyldenstierne:

Gyldenstierne, Sparre, Bille, Høeg, Skinkel, Meinstorff, Frille, Reberg,

Munk, Lunge, Lunge, Ulfstand, Barsebek, Thott, Jul, Høg.

 

Stenen erstatter Adelsårbogens Ulfeld og Grubbe med Lunge og Thott.

 

Højre side. Våben for Helvig Kaas:

Kaas, Rotfeld, Bjørn, Høeg, Thott, Lunge, Friis, Gøye,

Skram, Rosensparre, Muus, Reberg, Juel, Banner, Lunge, Bille.

 

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er Thott,

hvor den har Salensee, hvilket kan være en fejltegning.

 

  

 

 

Epitafium over Hannibal Gyldenstierne og Helvig Kaas