Sønderholm kirke, Ålborg Amt. Kalkmalerier 1556. Slægtstavle for Gabriel Gyldenstierne

 

Gift 1537 med

Karen/Kirsten Friis

1496-1565

Barnløs

 

 

 Limbek

Tipoldemor

Birte Timmesdatter

Limbek

 

 

 Jul

Oldemor

Anne Iversdatter

Jul

Tipoldefar

Iver Jul

Af Sønderjylland

Nævnt 1421

 

 Frille

Mormor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

 Alterna

Tipoldemor

Ermegård Eggertsd.

(Altena)

 

 

 

Oldefar

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholt m.m.

+1470

Tipoldefar

Christiern Frellavsen

Lensmand i Ribe

+1418

 Bille

Mor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

 

 

Morfar

Bent Bille

Til Søholm og Egede

1440-1494

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen  Bille

Til Brorup

+1442

Navn

Gabriel Gyldenstierne

Til Restrup

+1555

 

 

  Sandberg?

Tipoldemor

?

 

 

 Barsebek

Oldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

Tipoldefar

Ludvig Barsebek

Nævnt 1413

 

 Skinkel

Farmor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 Frille

Tipoldemor

Hilleborg Christiernsd.

Frille

 

 

 

Oldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

Tipoldefar

Berneke Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1418

 Gyldenstierne

Far

Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1517

 

 Thott

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

Thott

 

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovhodige”

+1462

Tipoldefar

Mogens Munk

Til Boller

+1410

 

 

Farfar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

 Vendelbo

Tipoldemor

Anne Christiernsdatter

Vendelbo

 

 

 

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

Tipoldefar

Knud Nielsen

+1401

 

 

 

Sønderholm kirke, Ålborg Amt. Gravsten. Kalkmalerier 1556. Slægtstavle for Karen Friis

 

Gift 1537 med

Gabriel Gyldenstierne

Til Restrup

+1555

 

 

 Brahe

Tipoldemor

Margrethe Axelsdatter

Brahe

+1465

 

 

 Bille

Oldemor

Anne Pedersdatter

Bille

Tipoldefar

Peder Bille

Til Lyngbygård

Nævnt 1444

 

 Gøye

Mormor

Karen Steensdatter

Gøye

Levede 1527

 Due

Tipoldemor

Ellen Jens/Nielsdatter

Due

 

 

 

Oldefar

Steen Pedersen (Gøye)

Til Ingelstad

Levede 1518

Tipoldefar

Peder Lauridsen

I Ryde

Nævnt 1408

 Høeg

Mor

Helvig Nielsdatter

Høeg

 

 

 Grubbe

Tipoldemor

Helvig Pedersdatter

Grubbe

 

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Tipoldefar

Henrik Reberg

I Stubbekøbing

Nævnt 1495

 

 

Morfar

Niels Høeg

Til Eskjær m.m.

+1524

 Høg

Tipoldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

Navn

Karen/Kirsten Jepsdatter

Friis

1496-1565

 

 

 Holk

Tipoldemor

Ide Lydersdatter

(Holk)

 

 

 Panter

Oldemor

Johanne Andersdatter

Panter

1400-1477

 

Tipoldefar

Anders Nielsen (Panter)

Til Asdal m.m.

+før 1406

 

 Banner

Farmor

Kirstine Nielsdatter

Banner

Levede 1488

 ?

Tipoldemor

Ingerd Pedersdatter

 

(Våben:

 Spraglet panter)

 

 

 

Oldefar

Niels Eriksen Banner

Til Vinstrup

+1447

Tipoldefar

Erik Thomsen

Til Vinstrup

Nævnt 1410

 Friis

Far

Jep Friis

Til Lynderup m.m.

+1547

 

 Vind

Tipoldemor

?

 

 

 Krommer

Oldemor

Else Krommer

 

(Våben: 3 hjortevier)

Tipoldefar

?

 

 

Farfar

Peder Friis

Til Irup

+1483

 Dyre

Tipoldemor

Anna Kaas/Lunge

Eller

N.N. Dyre

 

 

 

Oldefar

Jørgen Friis

Tipoldefar

Anders Friis

 

 

 

 

 

Sønderholm kirke. Gravsten af Slesvig Monogramist-gruppe

 

Gabriel Gyldenstierne og Karen Friis

 

 

 

Gabriel Gyldenstierne til Restrup var fra 1535-55 lensmand på Københavns Slot,

Ørum, Hundslund Kloster og Dronninglund. Han var en af underhandlerne med

de jyske bønder angående deres deltagelse i Grevefejden på Clements side.

Med Karen Friis fik han ingen børn.

 

 

 

Gabriel Gyldenstierne og  Karen Friis. Nærbillede

 

     

 

 

 

Gabriel Gyldenstierne og Karen Friis. Heraldik

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Venstre side. Våben for Gabriel Gyldenstierne:

Gyldenstierne, Bille, Skinkel, Frille, Munk, Lunge, Barsebek, Jul.

 

Kalkmaleriernes 8 våben for tipoldemødrene har Moltke, Høg, Sandberg,

hvor Adelsårbogen har Frille, Alterna, tom.

 

Højre side. Våben for Karen Friis:

Friis, Høeg, Banner, Gøye, Krommer?, Reberg, Panter, Bille.

 

Stenen har et lilje-våben. Beskrivelsen af Krommer-våbenet

er 3 hjortevier.  Jeg aldrig har set det gengivet på gravsten.

 

Kalkmaleriernes 8 våben for hendes tipoldemødre er Dyre, Høg,

Munk, Due, Vind, Grubbe, Panter, Brahe.

Adelsårbogen har et tomt felt, som efter kalkmaleriet

kan være enten Munk eller Vind. Holk-våbenet er ikke med.

 

 

  

 

Kalkmalerier 1556 med våben.

 

Gabriel Gyldenstierne

Karen/Kirsten Friis

Gyldenstierne – Bille – Skinkel - Frille

Gøye – Banner – Høeg – Friis

 

Munk – Lunge – Barsebek - Jul

Bille – Panter – Reberg – Krommer?

 

Vendelbo – Galen – Sandberg - Basse

Due – Munk – Høg – Dyre

 

Moltke – Høg – Limbek - Thott

Brahe – Panter? – Grubbe – Vind

 

 

 

 

 

 

Prædikestol 1550

 

 

 

 

Heraldik for Gabriel Gyldenstierne og Karen/Kirsten Friis