Soderup kirke, Sjælland. Gravsten.

 

Slægtstavler for Erik Krabbe, Karen Lykke og Margrethe Reventlow

 

 

 Saxtrup

Mormor

Anne Knudsdatter

Saxstrup

 Lange

Mor

Sidsel Nielsdatter

Lange

+1553

Morfar

Niels Mogensen Lange

Til Knudsbøl

+1500

Kvinde

Margrethe Andersdatter

Reventlow

1525-1606

 Flemming

Farmor

Anne Andersdatter

(Flemming)

 Reventlow

Far

Anders Jakobsen Reventlow

Til Søbo

+1535

Farfar

Jakob Knudsen

Til Søbo

Levede 1503

 

Gift 2. gang 1542

 

 

 

 

 Gyldenstierne

Mormor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Bille

Mor

Maren Pedersdatter

Bille

+1528

Morfar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

Kvinde

Karen Jakobsdatter

Lykke

+1540

 Bølle

Farmor

Helvig Madsdatter

(Bølle)

 Lykke

Far

Jakob Lykke

Til Østrup

+1541

Farfar

Niels Lykke

Til Skovsbo

Levede 1484

 

Gift 1. gang 1505

 

 

 

 

 Thott

Mormor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 Rosenkrantz

Mor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Morfar

Niels Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1516

Mand

Erik Krabbe

Til Bustrup

1510-1564

 Lunge

Farmor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 Krabbe

Far

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

Farfar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 

 

  

 

 

Gravsten i Soderup kirke

 

Erik Krabbe, Karen Lykke og Margrethe Reventlow

 

           

 

Erik Krabbe til Bustrup, Åstrup og Bjørnholm rejste i Frankrig.

Han var forlenet med Domprovstiet i Roskilde og Lundenæs.

1543 var han medlem af rigsrådet og

blev ofte brugt til forhandlinger i udlandet.

1559 blev han ridder.

Har var en lærd jurist og oversatte Jydske Lov til tysk.

Med Karen Lykke fik han 2 børn, som døde som spæde.

Med Margrethe Reventlow fik han 8 børn,

hvoraf 3 døde som små.

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. 

 

 

 

Karen Lykke, Erik Krabbe og Margrethe Reventlow

 

 

Våben øverst: Lykke, Bille, ødelagt (Krabbe), Rosenkrantz,

Reventlow, Lange.

 

 

 

Mindesten over Erik Krabbe og Margrethe Reventlow

 

 

 

4 våben øverst: Rosenkrantz, Krabbe, Reventlow, Lange