Sneslev kirke, Sorø Amt. Gravsten. Slægtstavle for  Ditlev Holck

 

Gift 1. gang 1591 med

Inger Folmersdatter

Rosenkrantz

+1592

Gift 2. gang 1595 med

Margrethe Nielsdatter

Krabbe

1577-1656

 

 ?

Tipoldemor

Birette Lykkesdatter

Af Halland

 

 

  Saxstrup

Oldemor

Anne Knudsdatter

Saxstrup

+1553

Tipoldefar

Knud Saxstrup

 

 

 Lange

Mormor

Sidsel Nielsdatter

Lange

 Juel

Tipoldemor

Sidsel Jepsdatter

Juel

 

 

 

Oldefar

Niels Mogensen Lange

Til Knudsbøl

+1500

Tipoldefar

Mogens Lange

Til Hennegård

+1486

 Reventlow

Mor

Magdalene Andersd.

Reventlow

Levede 1602

 

  Rantzau

Tipoldemor

Sophie Johansdatter

Rantzau

 

 

 Flemming

Oldemor

Anne Andersdatter

Flemming

Tipoldefar

Anders Flemming

Til Gjelskov

Levede 1481

 

 

Morfar

Anders Jacobsen (Reventlow)

Til  Søbo

+1535

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

 Urne

Enke  1505

 

 

 

Oldefar

Jacob Knudsen (Reventlow)

Til Søbo m.m.

Levede 1503

Tipoldefar

Knud Joachimsen

Til  Søbo

Nævnt 1489

Navn

Ditlev Holck

Til Højgård m.m.

1556-1633

 

 

 Buchwald

Tipoldemor

?

 

 

 Schrandi

Oldemor

Magdalene Hansdatter

Schrandi

Tipoldefar

Hans Schrandi

 

 Lund

Farmor

Cathrine Henriksdatter

Lund

 Hake

Tipoldemor

Elisabeth Hake

 

 

 

Oldefar

Henrik Lund

Til Lundsgård

 

Tipoldefar

Markus Lund

Til Lundsgård

 Holck

Far

Henrik Holck

Til Rønhave m.m.

1515-1579

 

 Sested

Tipoldemor

?

 

 

 Pogwisch

Oldemor

Anna Henriksdatter

Pogwisch

Nævnt 1535

Tipoldefar

Henrik Pogwisch

 

 

Farfar

Bertel Holck

Til Rønhave

+1535

 Pogwisch

Tipoldemor

Margrethe Pogwisch

 

 

 

Oldefar

Godske Holck

Til Rønhave

Nævnt 1506

Tipoldefar

Ditlev Holck

 

 

 

 

Sneslev, Sorø Amt. Gravsten. Slægtstavle for  Inger Rosenkrantz

 

Gift 1591 med

Ditlev Holck

Til Højgård

1556-1633

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

 Gyldenstierne

Mor

Margrethe Knudsdatter

Gyldenstierne

+1581

 

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

  Bille

Oldemor

Regitze Torbensdatter

Bille

Skifte 1510

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 

 

Morfar

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

 Banner

Tipoldemor

Mette Jensdatter

Banner

+1460

 

 

 

Oldefar

Peder Nielsen (Gyldenstierne)

Til Tim

+1492

Tipoldefar

Niels Eriksen (Gyldenstierne)

Af Lundenæs

+1484

Navn

Inger Folmersdatter

Rosenkrantz

+1592

 

 

 Brahe

Tipoldemor

Gundel Torkildsdatter

Brahe

 

 

 Baad

Oldemor

Tale Arvidsdatter

Baad

+1560

Tipoldefar

Arved Baad

Til Vadsten

Nævnt 1447

 

 Knob

Farmor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdatter

Thott

Levede 1441

 

 

 

Oldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

Tipoldefar

Follet van Knobe

Til Vadsted

Nævnt 1451

  Rosenkrantz

Far

Folmer Rosenkrantz

Til Stensballegård m.m.

1523-1586

 

 Banner

Tipoldemor

Mette Jensdatter

Banner

+1460

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

Tipoldefar

Niels Eriksen

Af Lundenæs

+1484

 

 

Farfar

Axel Nielsen (Rosenkrantz)

Til Stensballegård m.m.

1472-1551

 ?

Tipoldemor

Abel Mattisdatter

 

 

 

Oldefar

Niels Timmensen

Til Stensballegård 

1440-1485

Tipoldefar

Timme Nielsen

Til Engelsholm m.m.

+1457

 

 

 

Sneslev kirke, Sorø Amt. Gravsten. Slægtstavle for Margrethe Krabbe

 

Gift 1595 med

Ditlev Holck

Til Højgård

1556-1633

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Brahe

Mormor

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

 Skave

Mor

Berete Herlufsdatter

Skave

1554-1636

 

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 Bille

Oldemor

Elline Steensdatter

Bille

+1559

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

 

 

Morfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

 Walkendorff

Tipoldemor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

 

 

 

Oldefar

Mourids Skave

Til Eskildstrup

+1532

Tipoldefar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Navn

Margrethe Nielsdatter

Krabbe

1577-1656

 

 

 Tornekrands

Tipoldemor

Karen Christiernsdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

 

 

 Hollunger

Oldemor

Bodil Tagesdatter

(Hollunger)

+1528

Tipoldefar

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

 

 Ged

Farmor

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

 Dotting

Tipoldemor

Ellen Dotting

 

 

 

 

Oldefar

Jakob Ged

Til Jordberga m.m.

+1546

Tipoldefar

Oluf Ged

Til Røsøholm

Levede 1505

 Krabbe

Far

Niels Krabbe

Til Vegholm

1541-1584

 

 Thott

Tipoldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tipoldefar

Niels Eriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm m.m.

+1516

 

 

Farfar

Mogens Krabbe

Til Vegholm m.m.

1513-1564

 Lunge

Tipoldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

Tipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 

 

 

 

 

Sneslev kirke, Sorø Amt.

 

Gravsten over Ditlev Holck, Inger Rosenkrantz og Margrethe Krabbe

 

 

Ditlev Holck til Højgård og Eskildstrup tjente dronning Dorothea og hertug Hans.

1580-89 var han hofjunker og jagtjunker. 1586 var han hofmester hos dronning Sofie.

Han var forlenet med Utstein kloster, Københavns Slot, Kronborg, Tryggevælde og Gulland.

Med Margrethe Krabbe fik han 3 børn.

 

 

Ditlev Holck har bekostet mange altre og prædikestole på Stevns.

 

 

 

 

Øverst. Våben for Ditlev Holck: Hake?, Pogwisch, Buckwald, Sested, Schrandi,

Pogwisch, Lund, Holck – Reventlow, Lange, Flemming, Saxstrup, Urne,

Juel, Rantzau, ? (tværdelt våben med et dyr øverst).

 

Ved Adelsårbogen 2 tomme felter har stenen Sested og Buchwald.

 

Til Venstre. Våben for Inger Rosenkrantz: Rosenkrantz, Gyldenstierne, Knob,

Ulfstand, Gyldenstierne, Bille, Baad, Trolle (resten er ødelagt).

 

Til Højre. Våben for Margrethe Krabbe: Krabbe (resten er ødelagt).

 

 

 

 

 

Inger Rosenkrantz                          Ditlev Holck                                   Margrethe Krabbe