Sneslev kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Herluf Skave og Anne Brahe

 

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 Rosenkrantz

Mormor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Oldefar

Erik Ottensen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 Rud

Mor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 Markmand

Oldemor

Elsebe Ottesdatter

(Markmand)

Af Falster

 

 

Morfar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Oldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

Kvinde

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 Lunge

Farmor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Brahe

Far

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Thott

Oldemor

Berete Bondesdatter

Thott

 

 

Farfar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Oldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Gift med

 

 Stormvasa

Oldemor

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Levede 1472

 

 Rønnow

Mormor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Oldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 Bille

Mor

Elline Steensdatter

Bille

+1559

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Morfar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Mand

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

 

 Gøye

Oldemor

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 Walkendorff

Farmor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

 Skave

Far

Mourids Skave

Til Eskildstrup

+1532

Snekken

Oldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1494

 

 

Farfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Oldefar

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

 

 

 

 

Sneslev kirke, Sjælland. Gravsten af Roskilde Successor

 

Herluf Skave og Anne Brahe

 

      

 

Herluf Skave til Eskildstrup var 1555-83 landsdommer i Sjælland.

1556-82 var han forlenet med Stegehus, Trondhjemgård,

Andenæs, Snegård, Søstrup, Venslev og Fredsgård.

1563 var han proviantmester.

1564 kom han Trondhjem til undsætninge og modstod

1565 et svensk indfald (Den nordiske syvårskrig 1563-70).

1577 var han forstander for Herlufsholm.

Han døde 1583 som slægtens sidste mand.

Med Anne Brahe fik han 5 børn.

 

 

 

Herluf Skave og Anne Brahe. Nærbillede

 

 

 

 

 

Herluf Skave og Anne Brahe. Heraldik

 

Tegning af Søren Abildgaard 

 

 

 

          2) Bille    1) Skave       1) Brahe     2) Rud

 

 

 

 

3) Walkendorff

 

 

 

 

4) Rønnow 

 

 

 

5) Snekken

 

 

 

6) Lunge

 

 

 

7) Gøye

 

 

 

8) Stormvasa

 

 

 

3) Lunge

 

 

 

 

4) Rosenkrantz 

 

 

 

5) Thott

 

 

 

6) Markmand

 

 

 

7) Kabel

 

 

 

8) Gyldenstierne

 

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.