Smerup kirke, Sjælland. Alter 1630. Slægtstavler for Tyge Brahe og Birgitte Brok  

 

 

 

 Banner

Oldemor

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 

 Krabbe

Mormor

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

Oldefar

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

  Viffert

Mor

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

 Ulfstand

Oldemor

Christience Jensdatter

Ulfstand

+1544

 

 

Morfar

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

Oldefar

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

+1536

Kvinde

Birgitte Esgesdatter

Brok

1601-1639

 

 Krummedige

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 

 Bille

Farmor

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

Oldefar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

  Brok

Far

Esge Brok

Til Gl. Estrup m.m.

1560-1625

 Podebusk

Oldemor

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 

 

Farfar

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565

Oldefar

Niels Lagesen Brok

Til Estrup m.m.

+1534

Gift 1618 med

 

 Krabbe

Oldemor

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

 

 Rønnow

Mormor

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

Oldefar

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

 Hardenberg

Mor

Kirsten Eriksdatter

Hardenberg

+1639

 Rosenkrantz

Oldemor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

 

 

Morfar

Erik Hardenberg

Til Vedtofte

1529-1604

Oldefar

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Mand

Tyge Brahe

Til Mattrup m.m.

1593-1640

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1450

 

 Bille

Farmor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 Brahe

Far

Axel Brahe

Til Elvedgård m.m.

1550-1616

 Rud

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

Farfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523 (Malmø)

 

 

 

Smerup kirke, Sjælland. Alter 1630.

 

 

Tyge Brahe til Mattrup, Tosterup, Gundestrup, Eskebjerg,

Vedtofte og Vemmetofte studerede i Orleans.

1615-18 var han hofjunker.

Han var forlenet med Skivehus og Tryggevælde.

1638 blev han vurderet til 3500 Td.Htk,

men arvingerne måtte gå fra arv og gæld efter ham.

Med Birgitte Brok fik han 6 børn, hvoraf 3 døde som små.

 

 

 

Heraldik for Tyge Brahe og Birgitte Brok