Slesvig Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Godske von Ahlefeldt

 

Ugift

 

 

?

Oldemor – MMM

?

 

 

 Hummersbüttel

Mormor – MM

Magdalene Markvardsdatter

Hummersbüttel

+1501

Oldefar – MMF

Markvard Hummersbüttel

Til Borstel

 Buchwald

Mor – M

Anna Detlevsdatter

von Buchwald

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Olde Detlev van Bokwolde

Til Sierhagen m.m.

+1488

Oldefar – MFF

Detlev van Bokwolde

Til Sieran m.m.

Nævnt 1460

Navn

Godske von Ahlefeldt

Til Sønderholt

1475-1541

 

 

?

Oldemor – FMM

Jutta

 

 Stake

Farmor – FM

Beke Clausdatter

Stake

Oldefar – FMF

Claus Stake

Til Nordsee

+1401

 Ahlefeldt

Far – F

Claus von Ahlefeldt

Til Bollingsted

Nævnt 1503

 Pogwisch

Oldemor – FFM

Anna Volfsdatter

Pogwisch

Levede 1423

 

 

Farfar – FF

Godske von Ahlefeldt

Til Bossee m.m.

1400-1575

Oldefar – FFF

Claus von Ahlefeldt

Til Søgård

+1404 (Süderhamme)

 

 

  

 

Gravsten over Godske von Ahlefeldt

 

 

 

Godske von Ahlefeldt var 1496 skatrmester ved domkirken.

1498 var han ærkedegn i Ribe.

1502-07 var han kansler hos hertug Frederik og biskop i Slesvig.

1513-33 var han ejer af Sønderholt.

1523 hyldede han Frederik 1.

1540 forsvarede han på landdagen i Kiel den gamle lære.

Han døde 1541 som domkirkens sidste katolske biskop.

 

 

Der er 4 våben på stenen:

Ahlefeldt, Buchwald, 2 ukendte (Stake, Hummersbüttel?)

 

 

Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen

Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein

und Lauenburg (1100-1600). 1999.