Sjelle kirke, Århus Amt. Alter 1600. Slægtstavler for Hans Rostrup og Anne Lange

 

 

 

 Stangeberg

Oldemor

Karen Stangeberg

 

 Emmiksen

Mormor

Tale Emmiksdatter

Emmiksen

Oldefar

Emmike Emmiksen

Til Refsø

 Breide

Mor

Karen Hansdatter

Breide

+1550

 Skinkel

Oldemor

Abel Skinkel

1466- 1510

 

 

Morfar

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

Oldefar

Hartvig Breide

Nævnes 1510

Kvinde

Anne Gundesdatter

Lange

1541-1613

 

 Saltensee

Oldemor

Edel Lagesdatter

Saltensee

Nævnt 1536

 

 Spend

Farmor

Maren Christensdatter

Spend

+1562

Oldefar

Christen Spend

Til Mindstrup

Nævnt 1483

 Lange

Far

Gunde Lange

Til Brejninge

+1564

  Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1535

 

 

Farfar

Hans Nielsen (Lange)

Til Lydum

+1535

Oldefar

Niels Gundesen

Til Lydum

+1511

 

 

 Bjørn

Oldemor

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

 Flemming

Mormor

Karen Hermansdatter

Flemming

Oldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

 Skeel

Mor

Margrethe Andersdatter

Skeel

+1568

 Dan

Oldemor

Abel Lauridsdatter

Dan

 

 

Morfar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

Oldefar

Albrecht Skeel

Til Hegnet m.m.

Levede 1499

Mand

Hans Rostrup

Til Sjelleskovgård m.m.

+1611

 

 Skram

Oldemor

Ellen Pedersdatter

(Skram)

 

 Kaas

Farmor

Ellen Nielsdatter

Kaas

Skifte 1518

Oldefar

Niels Kaas

Til Kaas m.m.

Levede 1471

 Rostrup

Far

Jørgen Rostrup

Til Sjelleskovgård

+1563

 Hvas

Oldemor

Birgitte Lauridsdatter

Hvas

Nævnt 1463

 

 

Farfar

Laurids Rostrup

Til Sjelleskovgård

Nævnt 1495

Oldefar

Hans Rostrup

Til Sjelleskovgård

Nævnt 1449

 

 

 

 

Sjelle kirke, Århus Amt. Alter 1595.

 

 

Hans Rostrup til Sjelleskovgård og Risager var forlenet med Sabro Herred.

Han levede endnu i 1611, da han blev indkaldt til krigstjeneste.

Han og Anne Lange fik 4 børn.

 

 

 

 

Heraldik for Hans Rostrup og Anne Lange

 

 

Skeel                      Rostrup                      Lange                     Breide