Sevel kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium m.m. Slægtstavle for Kjeld Juel

 

Gift 1604 med

Christence Hermansdatter

Juel

1583-1658

 

 

 Juel

Tipoldemor – MMMM

Ide Iversdatter

Juel

Nævnt 1493

 

 

 Saltensee

Oldemor – MMM

Edel Lagesdatter

(Saltensee)

Nævnt 1536

Tipoldefar – MMMF

Lage Jepsen Saltensee

Til Starupgård

Nævnt 1438

 

 Spend

Mormor – MM

Maren Christensdatter

Spend

Levede 1543

Tipoldemor – MMFM

?

 

 

 

Oldefar – MMF

Christen Spend

Til Mindstrup

Nævnt 1483

Tipoldefar – MMFF

Simond Spend

Til Kvistgård m.m.

Nævnt 1495

 Munk

Mor – M

Mette Hansdatter

Munk (Lange)

+1589

 

 Breide

Tipoldemor – MFMM

Dorte Breide

 

 

 Emmiksen

Oldemor – MFM

Mette Esbernsdatter

Emmiksen

 

Tipoldefar – MFMF

Esbern Emmiksen

+1474

 

 

Morfar – MF

Hans Munk

Til Krogsgård

+1535

 Munk

Tipoldemor – MFFM

Else/Anne Stigsdatter

Munk

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Peder Munk

Til Krogsgård

Nævnt 1479

Tipoldefar – MFFF

Malte Iversen (Lange)

Til Klietrup

Navn

Kjeld Juel

Til Astrup m.m.

1549-1606

 

 

 Banner

Tipoldemor – FMMM

Ide Nielsdater

Banner

Enke 1452

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Anne Nielsdatter

(Rosenkrantz)

+1535

Tipoldefar – FMMF

Niels Nielsen

Til Tange

+1452

 

 Lange

Farmor – FM

Karen Nielsdatter

Lange

+1556

 Gjordsen

Tipoldemor – FMFM

Bege Madsdatter

Gjordsen

 

 

 

Oldefar – FMF

Niels Gundesen Lange

Til Lydum m.m.

+1511

Tipoldefar – FMFF

Gunde Nielsen

Til Lydum

+1477

 Juel

Far – F

Iver Kjeldsen Juel

Til Astrup m.m.

1494-1556

 

 Munk

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Stigsdatter

Munk

 

 

 Vestenie

Oldemor – FFM

Karen Lauridsdatter

Vestenie

Levede 1477

Tipoldefar – FFMF

Laurids Vestenie

Til Søbygård

Nævnt 1444

 

 

Farfar – FF

Kjeld Iversen Juel

Til Astrup

+1536

 Fasti

Tipoldemor – FFFM

Karen Christiernsdatter

Fasti

Søster:

Maren Iversdatter

Juel

+1624

 

 

Oldefar – FFF

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Tipoldefar – FFFF

Jens Juel

Til Øgelstrup

Nævnt 1428

 

 

Sevel kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium m.m. Slægtstavle for Christence Juel

 

Gift 1604 med

Kjeld Juel

Til Astrup m.m.

1549-1606

 

 

 Rodsteen

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Nielsdatter

Rodsteen

 

 

   Rafvad

Oldemor – MMM

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

Tipoldefar – MMMF

Enevold Jensen (Rafvad)

Til Alsted

Nævnt 1511

 

 Skram

Mormor – MM

Anne Pedersdatter

Skram

+1581

 Skram

Tipoldemor – MMFM

Bege Andersdatter

Skram

Nævnt 1525

 

 

 

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til Stovgård m.m.

Nævnt 1515

Tipoldefar – MMFF

Niels Skram

Til Stovgård

Nævnt 1494

 Juel

Mor – M

Maren Jensdatter

Juel

+efter 1617

 

 Lunge

Tipoldemor – MFMM

Elsebe Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 Krabbe

Oldemor – MFM

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

Tipoldefar – MFMF

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 

 

Morfar – MF

Jens Juel

Til Alsted

+1563

 Spend

Tipoldemor – MFFM

Ellen Mogensdatter

Spend

 

 

 

Oldefar – MFF

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

Tipoldefar – MFFF

Palle Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1516

Navn

Christence Hermansdatter

 Juel

1583-1658

 

 

  Lunge

Tipoldemor – FMMM

Anne Olufsdatter

Lunge

Levede 1547

 

 

 Friis

Oldemor – FMM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tipoldefar – FMMF

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1529

 

 Lunge

Farmor – FM

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

  Lunge

Tipoldemor – FMFM

Anne Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

 

 

 

Oldefar – FMF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Tipoldefar – FMFF

Vincent Iversen

Til Tirsbæk

Levede 1497

 Juel

Far – F

Herman Juel

Til Åbjerg m.m.

1548-1607

 

  Bjørn

Tipoldemor – FFMM

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

 

 Flemming

Oldemor – FFM

Inger Hermansdatter

Flemming

Levede 1560

Tipoldefar – FFMF

Herman Flemming

Til Knudstrup  m.m.

+1509

 

 

Farfar – FF

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

  Glob

Tipoldemor – FFFM

Else Mogensdatter

Glob

Nævnt 1506

 

 

 

Oldefar – FFF

Enevold Juel

Til Åbjerg

+1548/51

Tipoldefar – FFFF

Niels Juel

Til Åbjerg

+1496/1506

 

 

 

Sevel kirke. Epitafium over Kjeld Juel og Christence Juel

 

 

Kjeld Juel til Astrup og Stubbergård var forlenet med Holmgård.

Han fulgte 1576 Frederik 2 udenlandsk med 3 heste. Han deltog

ved kongevalget 1580 og prins Christians hyldning i 1584.

Ligeledes deltog han ved Frederik 2´s begravelse og kroningen

af Christian 4. i 1596.

Han fik ingen børn med Christence Juel.

 

 

 

 

 

De 2 Juel-våben øverst

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

16 våben for Kjeld Juel. Kun 8 våben er tilbage.

1) Juel, Munk/Lange. 5) Fasti, Munk. 3) Vestenie, Emmiksen. 7) Munk, Breide.

2) Lange, Spend. 6) Gjordsen, Rosensparre. 4) Rosenkrantz, Saltensee.

8) Banner, Juel.

 

Adelsårbogens tomme felt er udfyldt med et Rosensparre-våben.

Opsætningen er meget rodet.

 

16 våben for Christence Juel. Her er kun 4 våben tilbage.

1) Juel, Juel. 2) Lunge/Dyre, Skram. 3) Flemming, Krabbe. 4) Friis, Rafvad.

5) Glob, Spend. 6) Skram, Lunge. 7) Bjørn, Lunge. 8) Lunge, tom (Rodsteen).

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen og opsætningen er korrekt.

 

 

 

 

Prædikestol 1605 med heraldik for Kjeld Juel og Christence Juel

 

 

 

 

 

 Juel                               Munk (Lange)               Juel                                              Juel

 

 

 

Stole 1605 med heraldik for Kjeld Juel og Christence Juel

 

      

 

 Juel                              Munk (Lange)                       Spend

 

      

 

J uel                                    Juel                                Skram

 

 

 

Gravsten over Maren Iversdatter Juel

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

           

 

Maren Juel til Landting, Rybjerg, Stubbergård, Blistrup,

og Handbjerg Hovgård døde forarmet i 1624. Hun anklagede

1618 en kvinde for trolddom, der havde kostet hende en del

kvæg og svin på Holmgård. Hun var enke efter Erik Axelsen

Rosenkrantz til Landting (1516-1591).

 

 

 

Maren Iversdatter Juel

 

 

Våben: Juel, Munk (Lange)