Sebber kirke, Ålborg Amt. Gravsten. Slægtstavler for Oluf Brockenhuus og Else Steen

 

 

 

 Bagge

Oldemor

Anne Jensdatter

(Bagge eller Seefeld)

 

 Munk

Farmor

Maren Jensdatter

(Munk)

Nævnt 1511

Oldefar

Jens Madsen

Til Visborg m.m.

+1501

 Lunov

Mor

Ingeborg Jespersdatter

Lunov

 Dyre

Oldemor

N.N. Dyre

 

 

Farfar

Jens Lunov

I Hjelmager

+1498

Oldefar

Erik Lunov

Foged på Kalø

Levede 1459

Kvinde

Else Christensdatter

Steen

+1616

 

 Krumpen

Oldemor

?

 

 Hvas

Farmor

Else Nielsdatter

 

 

Oldefar

Niels

 Steen

Far

Christen Steen

Til Hovedstrup

Nævnt 1545

 Udsøn

Oldemor

Kirsten Torbernsdatter

(Udsøn)

 

 

Farfar

Henrik Steen

Til Hovedstrup

Nævnt 1543

Oldefar

Christen Steen

Til Hovedstrup

Nævnt 1483

Gift 1552 med

 

 Skinkel

Oldemor

N.N. Skinkel

 

 Hvide

Mormor

Mette Ottesdatter

Hvide

Oldefar

Otte Poulsen (Hvide)

Til Rødkilde

Nævnt 1498

 Tidemand

Mor

Gese Pedersdatter

Tidemand

+1556

 Gadendorp

Oldemor

Kirsten Uld

eller Gadendorp

 

 

Morfar

Peder Tidemand

Til Holmgård

+1529

Oldefar

Markvard Tidemand

+1462

Mand

Oluf Brockenhuus

Til Sebberkloster m.m.

1522-1608

 

 Friis

Oldemor

N.N. Christiernsdatter

Friis

eller Anne Basse

 

 Urne

Farmor

Ermegård Nielsdatter

Urne

Oldefar

”Lille” Niels Urne

Til Hverringe

Nævnt 1447

 Brockenhuus

Far

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

+1545

 Bild

Oldemor

Tove Jacobsdatter

Bild

Nevø:

Jørgen Brockenhuus

Til Sebberkloster m.m.

+1634

 

Farfar

Oluf Brockenhuus

Til Volderslevgård

Levede 1481

Oldefar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

 

 

 

 

Sebber kirke, Ålborg Amt.

 

Gravsten over Oluf Brockenhuus og Else Steen

 

 

Oluf Brockenhuus til Sebberkloster og Rødkilde var

1563 proviantmester i Århus stift. Han tjente i Syvårskrigen

under den jyske fane og blev såret ved Svarterå.

Han var forlenet med Astrup og Malling.

Med Else Steen fik han 3 børn.

 

 

 

 

 

Portræt af Oluf Brockenhuus og Else Steen

 

 

 

 

  

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

Venstre side. Våben for Oluf Brockenhuus: Brockenhuus, Tidemand,

Urne, Hvide, Bild, Gadendorp, Friis af Hesselager, Skinkel.

 

De 8 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

Højre Side. Våben for Else Steen: Steen, Lunov, Udsøn, Munk,

Hvas, Bagge, Krumpen, Kaas/Spend.

 

Stenen synes at erstatte Adelsårbogens Dyre og tomme felt

med Krumpen og Kaas/Spend.