Sønder Dråby kirke, Mors. Slægtstavler for Vincents Rosenkrantz og Maren Lykke

 

 

 

 Thott

Oldemor – MMM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Oldefar – MMF

Niels Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1528

 Krabbe

Mor – M

Oliva Tygesdatter

Krabbe

1517-1563

 Lunge

Oldemor – MFM

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

Morfar – MF

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

Oldefar – MFF

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Kvinde

Maren Iversdatter

Lykke

Levede 1590

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 Bille

Farmor – FM

Maren Pedersdatter

Bille

+1528

Oldefar – FMF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Lykke

Far – F

Iver Lykke

Til Buderupholm

+1555

 Bølle

Oldemor – FFM

Helvig Madsdatter

(Bølle)

 

 

Farfar – FF

Jakob Lykke

Til Skovsbo m.m.

+1541

Oldefar – FFF

Niels Lykke

Til Skovsbo

Levede 1484

Gift med

 

 Lunge

Oldemor – MMM

Anne Olufsdatter

Lunge

 

 Friis

Mormor – MM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Oldefar – MMF

Henrik Friis

Til Stolliggård m.m.

Levede 1500

 Lunge

Mor – M

Maren Ovesdatter

Lunge (Dyre)

Levede 1585

 Lunge

Oldemor – MFM

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

 

 

Morfar – MF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Oldefar – MFF

Vincents Iversen

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Mand

Vincents Rosenkrantz

Til Gundersted m.m.

+1590

 

 Baad

Oldemor – FMM

Tale Arvidsdatter

Baad

+1560

 

 Knob

Farmor – FM

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Oldefar – FMF

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

 Rosenkrantz

Far – F

Niels Axelsen Rosenkrantz

Til Rydhave m.m.

1505-1581

 Gyldenstierne

Oldemor – FFM

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

 

 

Farfar – FF

Axel Nielsen (Rosenkrantz)

Til Stensballegård m.m.

1472-1551

Oldefar – FFF

Niels Timmesen

Til Stensballegård

1440-1485

 

 

  

 

Sønder Dråby kirke, Mors.

 

Prædikestol 1586/90.

 

Heraldik for Vincents Rosenkrantz og Maren Lykke

 

        

 

Vincents Rosenkrantz til Gunderslev og Skarregård.

Han behandlede sin moder så dårligt, at hun bad

kongen om at beskikke sig en værge.

Han og Maren Lykke fik ingen børn.

 

 

 

 

 

Rosenkrantz                            Lykke