Sæby kirke, Horns herred. Billeder. Slægtstavler for Oluf Rosenkrantz og Birthe Krabbe

 

 

 

Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 

Rosensparre

Mormor – MM

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

Oldefar – MMF

Oluf Rosensparre

Til Skarholt

1559-1624

 Rud

Mor – M

Helvig Corfitzdatter

Rud

1613-1638

 Hardenberg

Oldemor – MFM

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 

 

Morfar – MF

Corfitz Rud

Til Sandholt m.m.

1573-1630

Oldefar – MFF

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

Kvinde

Birthe Gregersdatter

Krabbe

1634-1685

 

 Lange

Oldemor – FMM

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Vibeke Gregersdatter

Ulfstand

1559-1611

Oldefar – FMF

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Krabbe

Far – F

Gregers Krabbe

Til Fuglsang m.m.

1594-1655

 Lykke

Oldemor – FFM

Susanne Jakobsdatter

Lykke

+1596

 

 

Farfar – FF

Niels Krabbe

Til Vesløsgård m.m.

Nævnt 1597

Oldefar – FFF

Kjeld Krabbe

Til Nebel

+1550

Gift 1652 med

 

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Lene Holgersdatter

Ulfstand

+1564

 

 Ulfeld

Mormor – MM

Helle Ebbesdatter

Ulfeld

+1608

Oldefar – MMF

Ebbe Ulfeld

Til Svenstorp

+1560

 Gyldenstierne

Mor – M

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

 Sparre

Oldemor – MFM

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

 

 

Morfar – MF

Mogens Gyldenstierne

Til Bjersgård m.m.

1548-1621

Oldefar – MFF

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

Mand

Oluf baron Rosenkrantz

Til Egholm

1623-1685

 

 Hardenberg

Oldemor – FMM

Margrethe Corfitzdatter

Hardenberg

+1610

 

 Grubbe

Farmor – FM

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

Oldefar – FMF

Palle Grubbe

+1561

 Rosenkrantz

Far – F

Holger Rosenkrants

 ”den rige”

Til Landting m.m.

1586-1647

 Ulfstand

Oldemor – FFM

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 

 

Farfar – FF

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge

1552-1630

Oldefar – FFF

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

 

 

 

Sæby kirke, Volborg herred. Sjælland.

 

Billeder af Oluf Rosenkrantz og Birthe Krabbe

 

    

 

.                                                        2 våben: Krabbe, Rud

 

Oluf baron Rosenkrantz til Egholm og Enggåd studerede i

Oxford, Frankrig og Italien.

1644-51 var han sekretær i kancelliet og ledsagede 1649 Corfitz Ulfeld til Holland.

1653-58 var han kvartalskommissær på Sjælland.

Han var modstander af indførelsen af enevælden.

1671 blev han friherre og hvid ridder.

Han var etatsråd, justitsråd, geheimeråd (1678).

1682 blev han idømt en stor bøde for sin bog

”Apologia Nobilitalis Danicæ” fra 1681.

Med Birthe Krabbe fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små.