Rynkeby kirke, Fyn. Stole. Slægtstavler for Henrik Gyldenstierne og Lisbet Podebusk  

 

 

 

 Brahe

Oldemor – MMM

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 

 Skave

Mormor – MM

Margrethe Herlufsdatter

Skave

+1575

Oldefar – MMF

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

 Ulfstand

Mor – M

Sophie Nielsdatter

Ulfstand

+1625

 Brok

Oldemor – MFM

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

 

 

Morfar – MF

Niels Truidsen Ulfstand

Til Barsebek m.m.

1526-1575

Oldefar – MFF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Kvinde

Lisbet Clausdatter

Podebusk

1597-1680

 

 Juel

Oldemor – FMM

Lisbeth Thomesdatter

Juel

+1565

 

 Sested

Farmor – FM

Magdalene Clausdatter

Sested

+1611

Oldefar – FMF

Claus Sested

Lensmand

+1567

 Podebusk

Far – F

Claus Podebusk ”den rige”

Til Kjørup m.m.

1562-1616

 Krognos

Oldemor – FFM

Anne Olufsdatter

Krognos

1497-1573

 

 

Farfar – FF

Mourids Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1593

Oldefar – FFF

Claus Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1540

Gift 1618 med

 

 Krabbe

Oldemor – MMM

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

 

 Rønnow

Mormor – MM

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

Oldefar – MMF

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde

+1565

 Hardenberg

Mor – M

Mette Eriksdatter

Hardenberg

1569-1629

  Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

 

 

Morfar – MF

Erik Hardenberg

Til Vedtofte m.m.

1529-1604

Oldefar – MFF

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Mand

Henrik Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1594-1669

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 

 Podebusk

Farmor – FM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

Oldefar – FMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Gyldenstierne

Far – F

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1548-1616

 Bille

Oldemor – FFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

 

 

Farfar – FF

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

Oldefar – FFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1514

 

 

 

 

Rynkeby kirke, Fyn. Stole 1651.

 

Heraldik for Henrik Gyldenstierne og Lisbet Podebusk 

 

   

 

      

 

Henrik Gyldenstierne til Vosborg, Skovsbo, Elved, Brolykke, Svaneholm,

Karsholm, Krageholm og Valden i Skåne studerede i Tyskland.

1616-18 var han hofjunker, 1620 løjtnant.

1625-30 var han landsdommer i Skåne, 1649 landkommissær i Fyn.

Han var forlenet med Frosta herred, Helne kirke og Varberg.

Med Lisbet Podebusk fik han 9 børn.

 

 

 

 

Forsvunden gravsten i Københavns Domkirke

 

over Niels Ulfstand og Margrethe Skave

 

Tegning i Resens atlas (1677)

 

 

Niels Truidsen Ulfstand (1526-1575) til Barsebek

og Vemmetofte var Lisbet Podebusk morfar.

Han var hofsinde, kongens skænk, tøjmester

og øverste falkemester.

1557-63 var han lensmand på Stege.

Med Margrethe Skave fik han 2 børn, hvoraf kun

datteren Sophie overlevede.