Ruds Vedby, Sjælland. Gravsten 1557. Slægtstavler for Jørgen Rud og Karine Krafse

 

 

 

 Bille

Oldemor

Inger Eriksdatter

Bille

Nævnt 1495

 

 Present

Mormor

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

Oldefar

Niels Jensen

Til Vollerup

Nævnt 1472

 Hak

Mor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

 Rønnow

Oldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

Morfar

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

Oldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

Kvinde

Karine Hansdatter

Krafse

1529-1560

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 Lunge

Farmor

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Krafse

Far

Hans Krafse

Til Basnæs

1487-1530

 ?

Oldemor

?

(Våben med skråbjælke)

 

 

Farfar

Jesper Krafse

+1504

Oldefar

Mogens Krafse

Gift 1551

 

 Snekken

Oldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

 

 Daa

Mormor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

Oldefar

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

 Bølle

Mor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 Blaa

Oldemor

Anne Sigvardsdatter

(Blaa)

 

 

Morfar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

Oldefar

Erik Madsen (Bølle)

Til Krønge

Levede 1492

Mand

Jørgen Rud

Til Vedby

1517-1571

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 Rosenkrantz

Farmor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

Oldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1503

 Rud

Far

Knud Rud

Til Vedby

+1554

 Markmand

Oldemor

Elsebe Ottesdatter

(Markmand)

 

 

Farfar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Oldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 

 

 

Ruds Vedby. Gravsten 1557 over Jørgen Rud og Karine Krafse

 

     

 

Jørgen Rud til Vedby var 1535 fange hos grev Christoffer.

1541 var han hofsinde.

1551 opvartede han den fangne Christian 2.

Han var forlenet med Mariager Kloster, Korsør, Toxværd,

Gisselfeldt, Fredsgårde, Numedalen, Hammergård og Tromsø.

1559 deltog han i Ditmarskentoget og blev såret.

1566 var han ritmester under Syvårskrigen (1563-70).

Med Karine Krafse fik han 6 børn.

 

 

 

 

Jørgen Rud og Karine Krafse. Nærbillede 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

4 våben: Rud, Bølle. Krafse, Hak.

 

 

 

 

Kalkmaleri med våben for Jørgen Rud og Karine Krafse

 

 

 

  

 

 

Ruds Vedby. Gravsten over Knud Rud og Dorte Bølle

 

                

 

Knud Rud til Vedby og Møgelkjær var 1509

kannik i Roskilde og skulle have været biskop.

1510 førte han befalingen på Øland, men måtte opgive

den til svenskerne og kom i svensk fangenskab.

Han svor 1523 Christian 2 troskab.

1524 beseglede han forbundet mod Lutheranismen.

Han var forlenet med Venslev, Sæby, Gjorslev og

var 1529 høvedsmand på Korsør.

1534 måtte han nødtvunget støtte grev Christoffer,

Men 1535 deltog han i Dragsholms forsvar

mod de grevelige.

1541 blev han sendt som gidsel til kong Gustav.

Med Dorte Bølle fik han 6 børn.