Roskilde Domkirke. Gravsten (Nr. 131). Slægtstavler for Holger Gagge og Beate Ulfeld

 

 

 

 Bjelke

Oldemor

Bente Josephsdatter

Bjelke

 

  Myre

Mormor

Beate Jakobsdatter

Myre

Enke 1564

Oldefar

Jakob Myre

Til Hammerstad

Nævnt 1541

 Gere

Mor

Ellen Mostsdatter

Gere

 Brun

Oldemor

Berete Brun

(Våben: Halv ørn og

2 bjælker)

 

 

Morfar

Most Jensen (Gere)

Til Sørby

Levede 1547

Oldefar

Jens Erlandsen

Til Sørby

Nævnt 1513

Kvinde

Beate Jensdatter

Ulfeld

1586-1630

 

  Saxstrup

Oldemor

Hartvig Karlsdatter

Saxstrup

 

 Gere

Farmor

Ursula Ågesdatter

Gere

Oldefar

Åge Knudsen (Gere)

Til Semmelsbjerg

Levede 1536

 Ulfeld

Far

Jens Jørgensen (Ulfeld)

Til Bulstofte

Nævnt 1580

 Frille

Oldemor

Anne Eggertsdatter

Frille

 

 

Farfar

Jørgen Jensen (Ulfeld)

Til Helnæs

+1566

Oldefar

Jens Olsen

Til Helnæs

Nævnt 1547

Gift 1600

 

 Mormand?

Oldemor

?

 

 

 Neb

Mormor

Berete Neb

 

(Kan ikke verificeres)

Oldefar

N.N. Neb

 Gere

Mor

Arløf Mostsdatter

(Gere)

Levede 1550

 Brahe

Oldemor

”Karen Brahe

Af Hviderup”

 

 

Morfar

Most Josephsen

Til Jordbjerg

Oldefar

Joseph Jensen

Til Jordbjerg

 

Mand

Holger Gagge

Til Frøslev

1540-1630

 

 Bryske

Oldemor

Christine Hartvigsdatter

Bryske

+1481

 

 Rud

Farmor

Margrethe Christiernsdatter

Rud

Oldefar

Christiern Rud

Til Hessel

+1479

 Gagge

Far

Claus Gagge

Til Rydsgård

+1556

 ?

Oldemor

Else (delt våben)

Eller Birgitte Eggertsdatter

Frille

 

 

Farfar

Erik Gagge

Til Bidstrup

Oldefar

Anders Gagge

Til Stostorp

Nævnt 1492

 

 

Roskilde Domkirke.

 

Gravsten (Nr. 131) over Holger Gagge og Beate Ulfeld

 

 

Holger Gagge til Frøslev rejste udenlands og blev

1584 ansat i danske kancelli. 1585-96 var han rentemester.

1596 blev han domprovst i Roskilde.

Han blev 1625 takseret til 346 Td.Hk.

Med Beate Ulfeld fik han 5 børn.

 

 

 

Tekst på gravstenen

 

CHRISTUS

EST SOES MEA UNICUS

ET VERUS SALVATOR

MEUS.

__________

 

CHRISTUS ER DØD FOR VORRE SYNDER OC OPSTANDEN TIL VOR RETFERDIGHED.

___________

 

HER UNDER LIGGER BEGRAFVEN ERLIG OC

VELBYRDIG MAND S: HOLGER GAGGE TIL FØRS-

LØF, DOMPROVIST TIL ROESKIELD CAPITEL, SOM

GUD KALTE UDI ROESKIELD DEN 6 MARTI 1630,

MED HANS KIERE FRUE ERLIG OC VELBYRDIG

FRUE BIATÆ ULFELD TIL BOLSTOFT, SOM OC

GUD HENKALTTE HER UDI ROESKIELD DEN

11 JANVARII ANNO 1630   –   GUD GIFVE

DENNEM EN GLÆDELIG OPSTANDELSE.

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 fædrene våben: Gagge og Ulfeld

 

 

 

 

Holger Gagge og Beate Ulfeld. Heraldik

 

 

 

Stenen er noget slidt på de 2 våbensider, men på Søren Abildgaards tegning

ses på venstre side flg. våben for Holger Gagge:

Gagge, Ravensberg, Rud, Neb, delt våben, Saxstrup, Mormand?, Barsebek.

 

Ravensberg-våbenet for moderen Arløf Gere må være en fejlfortolkning.

 

Adelsårbogen er usikker på farmoderen Margrethe Ruds forældre

og det er helt galt med de 4 oldemødre, så stenen kan da være rigtig.

 

 

Beate Ulfelds højre side ses Ulfeld, Gere, Gere?, Myre,

våben med pil i hjerte, Bosendal, Saxstrup, Bielke.

 

Adelsårbogen har Frille og Brun, hvor stenen har

våben med hjerte og Bosendal.

 

Hjerte-våbenet kunne være Krabbe af Halland, som dog ikke har

en pil gennem hjertet. Abildgaard har tegnet et hjerte i hjælmfigurens

2 arme, men på stenes ses tydeligt, at armene holder en ring.

 

 

 

 

Krabbe af Halland-våben?

 

 

 

Gravsten (Nr. 131) over Holger Gagge og Beate Ulfeld