Roskilde Adelige Jomfrukloster

I riddersalen er der i vindue-nicherne 18 adelige våben fra ca. 1780.
Rundviseren forklarede, at de var over klosterets patronesser.
En gennemgang af Adelsårbogen viser, at nogle var patronesser,
andre kun indskrevet. 3 slægter kan jeg ikke forbinde med klosteret.

 

Mange kvinder af Ahlefeldt-slægten var indskrevet i
Preetz Kloster, Itzehoe Kloster og Uetersen Kloster.
Jeg kan ikke se, at nogle af denne slesvigske slægt
var indskrevet i Roskilde Kloster.

 

Christine Birgitte Jørgensdatter Bille (1707-1767)
blev 1709 indskrevet i Roskilde Kloster.
1733 blev hun gift med Schack Vittinghof greve Holck (1701-1776).

 

Flere kvinder af Bille-Brahe-Selby var indskrevet
i Vallø, men ingen i Roskilde Kloster.

 

Berte Elisabeth Jørgensdatter Due (1679-1716),
Charlotte Amalie Jørgensdatter Due (1684-1705),
Birgitte Reedtz Jørgensdatter (1694-1705).
De 3 søstre blev indskrevet 1699, 1699, 1700.

 

Sophie Wulfsdatter Holsten (1705-1753).
Birte Skeel Wulfsdatter Holsten (1708-1767).
Begge indskrevet 1712 i Roskilde Kloster og gift 1735.

 

De fleste af slægten Huitfeldt var bosat i Norge.
Jeg har ikke fundet nogle kvinder indskrevet i klosteret. 

 

Charlotte Vilhelmine Sophie Emilie Juel-Brockdorff (1816-1841)
blev 1824 indskrevet i Roskilde Kloster. Hun var ugift.

Sophie Caroline Augusta Frederikke Christine Juel-Brockdorff (1837-1892)
blev 1851 indskrevet i Roskilde Kloster. Hun var ugift.

 

Vibeke Cathrine Frederiksdatter Krag (1696-1755) indskrevet 1716.
Ide Helle Margrethe Frederiksdatter Krag (1697-1738)
 indskrevet 1700. Hun var gift 2 gange (1721-1727).
Charlotte Amalie Frederiksdatter Krag (1702-1771) indskrevet 1728.

Vibeke Nielsdatter Krag (1691-1778) var 1736-44 patronesse
for Roskilde Kloster. Hun var gift 1716-1731.

Frederikke Louise Nielsdatter Krag (1696-1766) blev
 indskrevet i Roskilde Kloster 1699. Hun blev gift 1719.

 

Dorothea Mogensdatter Kruse (1665-1727)
blev 1700 indskrevet i Roskilde Kloster.

 

Armgard Sophie Corneliusdatter Lerche (1736-1797).
1779-97 patronesse for Roskilde Kloster. Hun var ugift.

 

Cathrine Marie Mogensdatter Marsvin (1708-1743)
blev 1715 indskrevet i Roskilde Kloster.
Hun var gift med sognepræst Frederik Fugl (1700-1769).

 

Mette Pedersdatter Reedtz (død 1733) var
patronesse for Roskilde Kloster 1699-1733.
Hun var gift med Christian Lindenov (1647-1692)

Dorthe Cathrine Holgersdatter Reedtz (1697-1755)
blev 1699 indskrevet i Roskilde Kloster.
Hun var gift med Eiler Holck (1695-1740).

 

Margrethe Sophie Axelsdatter Sehested (1689-1764)
blev 1706 indskrevet i Roskilde Kloster. Hun var ugift.

Christine Marie Knudsdatter Sehested (1725-1766)
blev indskrevet 1737. Hun var gift 2 gange. 

 

Berte Christensdatter Skeel (1644-1720) stiftede
1699 Roskilde Kloster. Hun var enke efter
Niels Rosenkrantz (1627-1676).

Charlotte Amalie Christensdatter Skeel (1700-1763)
var 1737-63 patronesse for Roskilde Kloster.
Hun var gift med Iver Rosenkrantz (1674-1745)

 

Jeg har ikke fundet kvinder af Thott-slægten
indskrevet i Roskilde Kloster.

 

Elisabeth Andersdatter Trolle (1697-1728),
Regitze Sophie Andersdatter Trolle (1699-1721),
Anne Cathrine Andersdatter Trolle (1700-1728)
blev 1715 indskrevet i Roskilde Kloster.
Alle 3 var ugifte.

Margrethe Rodsteen Børgesdatter Trolle (død 1755)
blev 1751 indskrevet i Roskilde Kloster.

Sophie Elisabeth Herlufsdatter Trolle (1754-1832)
blev indskrevet 1755. 

 

Margrethe Marsvin Axelsdatter Urne (1674-1745)
blev 1699 indskrevet i Roskilde Kloster.
Hun var gift med Otto Frederik Lützow (1675-1737).

 

Christiane Charlotte Amalie Christensdatter Vind (1702-1720)
blev 1705 indskrevet i Roskilde Kloster. Hun var ugift.

Else Jørgensdatter Vind (1709-1761) blev indskrevet 1713.
Helle Jørgensdatter Vind (1711-1771) blev indskrevet 1715.
De 2 søstre var ugifte.

 

 

2 våbentavler i kirken 

Sophie Eleonore Josephine Holck (1811-1880)
var 1871 priorinde i Roskilde Kloster.
Hun var gift med Wilhelm Otto Adolph Hedemann
(1793-1872).

 

Charlotte Caroline Schaffalitzky de Muchadell
(1832-1885) var priorinde i Roskilde Kloster.
Hun var ugift.

 

2 andagtsbilleder i en gang

Sjælens kroning

 

1. Solen og due med kvist. 2. Bogen med ragekniv. 3. 4. 5. Duen og floden. 6.
7. Tredive sølvpenge. 8. Pelikanen. 9. 10. Den fugl Phønix. 11. De glødende tunger. 12. 13.
 

 

Guds lam med Moses og Johannes

    

1.Guds lam. 2. Hjorten i grønt felt. 3. 4. Fåret i hvidt felt. 5. Duen i forgyldt felt.
6. Palmetræet i rødt felt. 7. Dragen i sort felt.