Roskilde Klosterkirke. Krucifiks 1525. Slægtstavle for Johan Friis

 

Ugift

 

 Skarpenberg

Oldemor

N.N. Skarpenberg

 

 Rantzau

Mormor

Birthe Clausdatter

Rantzau

1438-1463

Oldefar

Claus Rantzau

Til Ågård

Nævnt 1446

 Brockenhuus

Mor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 Ahlefeldt

Oldemor

Anne von Ahlefeldt

 

 

Morfar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnes 1466

Oldefar

Gotschalck Brockenhuus

Nævnt 1405

Mand

Johan Friis

Til Hesselager m.m.

1494-1570

 

 Lindenow

Oldemor

Gift 1)

N.N. Lindenow

 

 Bild

Farmor

Maren Jakobsdatter

Bild

Til Hesselager

Oldefar

Jakob Ottesen (Bild)

Af Ravnholt

Nævnt 1407

 Friis

Far

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

 Krumpen

Oldemor

Maren  Nielsdatter

Krumpen

 

 

 

Farfar

Henrik Friis

Nævnt 1468

Oldefar

Christiern Friis

Til Lundby

Nævnt 1411

 

 

 

Krucifiks 1525. Heraldik for Johan Friis

 

 

Johan Friis til Hesselager, Egebjerg, Hagestedgård, Borreby,

Brudager og Vesterbygård var 1521 skriver i kancelliet.

1534 støttede han hertug Christian og blev senere kansler.

1536 blev han medlem af rigsrådet og 1539 overtog han

ledelsen af landets udenrigsstyrelse og finanser.

Han var forlenet med Rønnebæksholm og Dalum Kloster.

Han var ugift og er begravet i Hesselager kirke, Fyn.

 

 

Tekst på krucifikset:

Dette Crusefix med Bierg og Waaben hafver Candsellen

Her Johan Friis til Baareby og Hessellager

skaaret med sin egen Hand. 1525

 

 

 

Øverst på krucifikset er 4 senere våben for

Erik Rosenkrantz og hustruer

Margrethe Skeel, Mette Rosenkrantz, Margrethe Krabbe.

 

 

Erik Rosenkrantz til Rosenholm, Vosnæsgård, Høgholt og

Kærstrup var 1638 kammerjunker hos prins Christian i Nykøbing.

1642-58 var han krigskommissær på Lolland-Falster.

1651 og igen i 1657-66 var han stiftsbefalingsmand over Århus.

1657 var han landkommissær på Lolland.

1673 var han etatsråd, assessor ved Højesteret og geheimeråd (1675)

Han var forlenet med Halstedkloster, Århusgård og Kalø.

Med Margrethe Skeel fik han 1 datter.

Med Mette Rosenkrantz fik han 9 børn, hvoraf 6 døde som små og unge.

Med Margrethe Krabbe fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små.

 

Epitafium i Hornslet kirke, Randers Amt.

 

 

 

Roskilde Klosterkirke. Krucifiks. Slægtstavler for Erik Rosenkrantz og 3 hustruer:

 

Margrethe Skeel, Mette Rosenkrantz og  Margrethe Krabbe

 

Gift 1. gang 1655 med

Bjørn Ulfeld

Til Råbelöv m.m.

1615-1656

 Brahe

Mormor

Mette Pedersdatter

Brahe

1579-1641

 Marsvin

Mor

Karen Ottesdatter

Marsvin

1610-1680

Morfar

Otte Marsvin

Til Dybæk

1573-1647

Kvinde

Margrethe Iversdatter

Krabbe

1640-1716

 Friis

Farmor

Sophie Jørgensdatter

Friis

1576-1611

 Krabbe

Far

Iver Krabbe

Til Jordberga

1602-1666

Farfar

Tage Krabbe

Til Rössjöholm

1553-1612

 

Gift 2. gang 1666 med

Gift 3. gang 1666 med

 

 Brahe

Mormor

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 Lunge

Mor

Lisbeth Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1610-1659

Morfar

Jørgen Lunge

Til Odden

1577-1619

Kvinde

Mette Pallesdatter

Rosenkrantz

1632-1665

  Grubbe

Farmor

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

 Rosenkrantz

Far

Palle Rosenkrantz

Til Krenkerup

1587-1642

Farfar

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge

1552-1630

 

 

Gift 2. gang 1649 med

 

Gyldenstierne

Mormor

Vibeke Christoffersdatter

Gyldenstierne

1549-1613

 Friis

Mor

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

Morfar

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

Kvinde

Margrethe Albretsdatter

Skeel

1626-1647

 Brahe

Farmor

Margrete Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 Skeel

Far

Albret Skeel

Til Hegnet

1572-1639

Farfar

Christen Skeel

Til Hegnet

1543-1595

 

 

Gift 1. gang 1644 med

 

 Gøye

Mormor

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 Brahe

Mor

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

Morfar

Axel Ottesen Brahe

Til Elvedsgård

1550-1616

Mand

Erik Rosenkrantz

Til Rosenholm

1612-1681

 Lange

Farmor

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 Rosenkrantz

Far

Holger Rosenkrantz ”Den lærde“

Til Rosenholm

1574-1642

Farfar

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596