Roskilde Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Franciscus Hispanier

 

Gift med

Dorothea Bosen

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 ?

Mor – M

N.N.

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Navn

Franciscus Hispanier

Herold

+1553

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

   Hispanier

Far – F

N.N.

 

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

 

Oldefar – FFF

 

 

 

Roskilde Domkirke.

 

Gravsten af Hans Maler over Franciscus Hispanier

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

        

 

Franciskus de Medina Hispanier fik 1529 Hvidøre i len.

Han var i kongens tjeneste som herold.

Han ægtede Dorothea Bosen, der var datter

af Roskildes borgmester.

Under Grevens Fejde blev han fanget af

skipper Clement. Han slap dog fri og klarede

sig senere økonomisk godt.

 

Litteratur: Hans Neerbek. I Søstrenes slot, 1990 (s.22-24).

 

 

 

Tegning fra Resens Atlas 2A. 1677/1929

 

 

Her kaldes han Thomas Heroalsen.

Da de 4 våben ikke er på stenen,

må de stamme fra et andet gravmæle.