Roskilde Domkirke. Sten. Slægtstavler for Tønne Viffert og Christence Ulfstand

 

 

 

 Kabel

Oldemor – MMM

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 Lunge

Mormor – MM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Oldefar – MMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Brahe

Mor – M

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 Thott

Oldemor – MFM

Berete Bondesdatter

Thott

+1485

 

 

Morfar – MF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Oldefar – MFF

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Kvinde

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 

 Bille

Oldemor – FMM

Mæritslef Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 Rosensparre

Farmor – FM

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

Oldefar – FMF

Jens Jepsen

I Skarholt

+1460

 Ulfstand

Far – F

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Due

Oldemor – FFM

Kirsten Due

eller Glob eller

N.N. Urup

 

 

Farfar – FF

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Oldefar – FFF

Henrik Gertsen (Ulfstand)

Til Glimminge

Levede 1439

Gift med

 

 Knob

Oldemor – MMM

Sidsel Folmersdatter

Knob (Rigstrup)

 

 Urne

Mormor – MM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

Oldefar – MMF

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 Reventlow

Mor – M

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

 Moltke

Oldemor – MFM

Alhed Evertsdatter

Moltke

 

 

Morfar – MF

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

Oldefar – MFF

Joachim Henriksen

Til Søbo m.m.

+1460

Mand

Tønne Tønnesen Viffert

Til Brolykke

+1536

 

 Siggem

Oldemor – FMM

Margrethe Henriksdatter

Siggem

Nævnt 1413

 

 Rønnow

Farmor – FM

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

Oldefar – FMF

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422

 Viffert

Far – F

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

 Knob

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Palne Jonsen (Viffert)

Nævnt 1445

 

Oldefar – FFF

Jon Viffertsen

Af Torstedlund

Nævnt 1419

 

 

Forsvunden sten over Tønne Viffert og Christence Ulfstand

 

Tegning fra Resens Atlas 2A. 1677/1929

 

 

Tønne Tønnesen Viffert til Brolykke var

1520-32 forstander for St. Clare Kloster.

1524 beseglede han Adelens forbund mod Lutheranismen.

Han nævnes i Recessen 1536, selvom han var død.

Med Christence Ulfstand fik han 13 børn,

hvoraf 3 døde som små.

 

8 våben for Tønne Tønnesen Viffert:

Reventlow, Viffert, Rønnow, Urne?, Knob, Moltke, Siggem, Knob.

 

8 våben for Christence Ulfstand:

Ulfstand, Brahe, Rosensparre, Lunge, Urup, Thott, Bille, Kabel.

 

Der er i forhold til Adelsårbogen uoverensstemmelser

med de 2 FFM, som har et tomt felt og Due/Glob,

hvor stenen har haft Knob og Urup.

Sammenholdt med 2 sønners sten i Blenstrup og Viby

menes Henrik Gertsen (Ulfstand) at have været gift med

en kvinde af Urup-slægten og ikke af Due/Glob.

 

Der er en noget forvirrende fejl ved stenen/tegningen,

idet den har sat Reventlow og Ulfstand sammen som

alliancevåben. Det burde have været Viffert-Ulfstand,

hvilket kunne have gjort tydningen noget lettere.

 

Hos Resen er den omtalt med navnet slidt og derfor

over en ”Ubekendt Adelsmand”.

Der har stået Erlig og velbyrdig Mand og at han

har været forstander for Clara Kloster og var

gift med Birgitte Ulfeld (hvilket er forkert).