Roskilde Domkirke. Gravsten (Nr.105). Slægtstavle for Christoffer Rosengård

 

Ugift

 

 

 Manderup

Tipoldemor

N.N. Manderup

 

 

 Limbek

Oldemor

Magdalene Ottesdatter

Limbek

Enke 1489

Tipoldefar

Otte Limbek

Nævnt 1451

 

 Bille

Mormor

Margrethe Jonsdatter

Bille

 Grubbe

Tipoldemor

Anne Pedersdatter

Grubbe

Enke 1486

 

 

 

Oldefar

Jon Bille

I Gavnø

Levede 1481

Tipoldefar

Peder Lykke Bille

Af Solbjerg

+1486

 Arenfeldt

Mor

Margrethe Nielsdatter

Arenfeldt

Nævnt 1562

 

 Tinhuus

Tipoldemor

?

 

 

 Munk

Oldemor

?

Tipoldefar

?

 

 

 

Morfar

Niels Henriksen

Arenfeldt

Levede 1533

 ?

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Henrik Arenfeldt

Tipoldefar

?

 

Navn

Christoffer Rosengård

Til Herlufstrup

+1593

 

 

 Sehested

Tipoldemor

N.N. Sehested

 

 

 Krumstrup

Oldemor

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

Tipoldefar

Claus Krumpstrup

Nævnt 1497

 

 Urne

Farmor

Alhed Jørgensdatter

Urne

+1544

 Breide

Tipoldemor

Alhed Breide

eller Serlin

Enke 1416

 

 

 

Oldefar

Store Jørgen Urne

Til Brolykke

+1480

Tipoldefar

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

 Rosengård

Far

Jens Tetzsen Rosengård

Til Hagerup

+1561

 

 Jernskæg

Tipoldemor

N.N. Jernskæg

 

 

  Tordsen

Oldemor

N.N.

 

(Våben: 2 krydslagte horn)

Tipoldefar

?

 

 

Farfar

Tetz Jensen

Til Farum

+1519

 Qvitzow

Tipoldemor

Thale Jensdatter

Qvitzow

Levede 1421

Søstre:

Margrethe +1601

Thale +1612

 

 

Oldefar

Jens Tetzsen

Af Farum

+1485

Tipoldefar

Tetz Rosengård

I Kværkeby

+1420

 

 

 

 

 

Roskilde Domkirke. Gravsten (Nr.105) over Christoffer Rosengård

 

 

Christoffer Rosengård til Herlufstrup var

1566 kongens dreng, 1567-85 hofsinde.

1585-88 var han høvedsmand på København.

Han var forlenet med Meltofte birk,

Idde og Marker skibsreder.

Han døde ugift 1593 som slægtens sidste mand.

 

 

 

 

      

 

 

Gravstenens tekst

 

HER LIGGER BEGRAFVEN ERLIG OC WEL-

BYRDIG MAND CHRISTOFFER ROSEN-

GAARD, SOM DØDE PAA HAUSGAARDT

HERLVFSTRVP THEN 17 MAII ANNO

DOMINI 1593. GVD GIFVE HANEM

EN GLÆDELIG OPSTANDELSE. AMEN.

 

 

 

Christoffer Rosengård. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

   

 

Våben på venstre fædrene side: Rosengård, Urne, Tordsen,

Breide, Quitzow, Marsvin?, Jernskæg, Ny? (halvmåne).

 

Stenen erstatter Adelsårbogens Krumpstrup og Sehested.

med Marsvin og Ny.

 

 

Våben på den højre mødrende side: Arenfeldt, Bille, Munk?,

Limbek, 4 sparre, Grubbe Tinhuus, Manderup.

 

Stenen udfylder her 3 af Adelsårbogens tomme felter

med Munk/Krabbe, våben med 4 sparrer og Tinhuus.

 

Øverst står navnet Tetz Rosengård, der var

ærkedegn i Roskilde og kansler, død 1476.

Han var broder til Christoffer Rosengårds

oldefader Jens Tetzsen, død 1485.

 

 

 

Ukendt våben

 

       

 

 

 

16 våben

 

                 

 

Den fædrene og mødrende våben, hvoraf mange er svært genkendelige,

så Søren Abildgaards tegning er til stor hjælp.

 

 

 

Tegning fra Resens Atlas 2A. 1677/1929  

 

 

6 mødrende/kognatiske våben:

Arenfeldt, Bille, Munk?, Limbek, Sparre, Grubbe.