Roskilde Domkirke. Gravsten nr. 121. Epitafium 1622. Slægtstavle for Christen Gyldenstierne

 

Gift 1. gang 1586 med

Abel Mogensdatter

Kaas

+1597

 

 

 Grubbe

Tipoldemor

Helvig/Karen Pedersd.

Grubbe

Gift 2. gang 1598 med

Dorothea Jørgensd.

Rud

1560-1648

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Tipoldefar

Henrik Reberg

Nævnt 1495

 

  Høeg

Mormor

Karine Pedersdatter

Høeg

 Høg

Tipoldemor

Sophie Persdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

 Sparre

Mor

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

 

 Ulfeld

Tipoldemor

Berete Ågesdatter

(Ulfeld)

Nævnt 1446

 

 

 Meinstorff

Oldemor

Else Henningsdatter

Meinstorf

Levede 1505

Tipoldefar

Henning Meinstorf

Til Svaneholm

Nævnt 1446

 

 

Morfar

Mourids Jepsen

Sparre

Til Svanholm

+1534

 Ulfstand

Tipoldemor

Christence Henriksd.

(Ulfstand)

 

 

 

Oldefar

Jep Tullesen

Til Skurup

Levede 1484

Tipoldefar

Tulle Tygensen

I Hageløs

Levede 1447

Navn

Christen Gyldenstierne

Til Restrup

1553-1617

 

 

 Jul

Tipoldemor

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 

 Frille

Oldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

Tipoldefar

Eggert Christiernsen

Frille

Til Sandholt

+1470

 

 Bille

Farmor

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Bent Bille

Til Egede

1440-1494

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Gyldenstierne

Far

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup

1481-1569

 

  Barsebek

Tipoldemor

Cicilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs

Nævnt 1457

 

 

Farfar

Henrik Knudsen

Gyldenstierne

Til Restrup

+1517

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

 

 

 

Roskilde Domkirke. Epitafium 1622 og Gravsten. Slægtstavle for Dorothea Rud

 

Gift 1598 med

Christen Gyldenstierne

1553-1617

 

 

 Bille

Tipoldemor

Inger Eriksdatter

Bille

Nævnt 1495

 

 

 Present

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

Tipoldefar

Niels Jensen

Til Vollerup

Nævnt 1472

 

 Hak

Mormor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

 Rønnow

Tipoldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

 

Oldefar

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

Tipoldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

 Krafse

Mor

Karine Hansdatter

Krafse

1529-1560

 

 Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1480

 

 

 Lunge

Oldemor

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

 

 

Morfar

Hans Krafse

Til Basnæs

1487-1530

 ?

Tipoldemor

?

(Våben med skråbjælke)

 

 

 

Oldefar

Jesper Krafse

+1504

 

Tipoldefar

Mogens Krafse

Navn

Dorothea Jørgensd.

Rud

1560-1648

 

 

 Snekken

Tipoldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

 

 

 Daa

Oldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

Tipoldefar

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

 

 Bølle

Farmor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 Blaa

Tipoldemor

Anne Sigvardsdatter

(Blaa)

 

 

 

Oldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

Tipoldefar

Erik Madsen (Bølle)

Til Krønge

Levede 1492

 Rud

Far

Jørgen Rud

Til Vedby

1517-1571

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

Tipoldefar

Erik Ottesen

(Rosenkrantz)

Til BjørnHolm

+1503

 

 

Farfar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

 Markmand

Tipoldemor

Elsebe Ottesdatter

(Markmand)

 

 

 

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 

 

 

 

Epitafium 1622 over Christen Gyldenstierne og Dorothea Rud

 

      

 

Christen Gyldenstierne til Restrup, Stjärneholm og

Hellestrup deltog 1588 i Frederik 2s begravelse

og Christian 4s kroning 1596.

Han fik ingen børn med Abel Kaas og

Dorothea Rud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraldik på epitafiet

 

 

 

Øverst. Våben for Christen Gyldenstierne: Gyldenstierne, Sparre, Bille,

Høeg, Skinkel, Meinstorf, Frille, Reberg, Munk, Lunge, Lunge,

Grubbe, Barsebek?, Thott, Høeg/Banner, Høg.

 

Der er en del uoverensstemmelser med Adelsårbogen, men de 16 våben

er de samme som på gravstenen. Adelsårbogen har Ulfstand og Ulfeld i stedet for

Lunge og Thott. Jul-våbenet, hvis farve er usikker, er erstattet af Banner/Høeg.

 

 

 

 

 

Nederst: Våben for Dorothea Rud: Rud, Krafse, Bølle, Hak, Rosenkrantz,

Lunge, Daa, Present, Markmand, Kabel, Blaa, Rønnow, Gyldenstierne,

Kabold, Snekken, Bille.

 

De 16 våben er de samme som ses på stenen og der er

overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

Heraldikken på vingerne

 

1885 fik epitafiet påført vinger fra et andet epitafium. Ifølge Danmarks Kirker

stammer de fra et epitafium over Otto Brockenhuus (1529-1594) og

hustru Karen Venstermand, hvis sten også kan ses i kirken.

 

Våben på venstre side: Tidemand, Hvide, Gadendorp, Skinkel,

Bølle, Krag i Sjælland, Krummedige, Rantzau.

Højre side: Urne, Walkendorff, Krumpstrup, Passow,

Serlin, Ulfeld, Sehested, Grubbe.

 

De 16 våben er ægtefællernes mødrende våben.

 

 

 

 

Tidemand

 

 

 

Hvide 

 

 

 

Gadendorp

 

 

 

 

 Skinkel 

 

 

 

Bølle 

 

 

 

 Krag i Sjælland

 

 

 

 

Krummedige

 

 

 

 Rantzau

 

Urne

 

 

 

 Walkendorff 

 

 

 

Krumpstrup

 

 

 

 

 Passow 

 

 

 

 Serlin 

 

 

 

 Ulfeld

 

 

 

 

 Sehested

 

 

 

 Grubbe

 

 

 

              

 

Gravsten over Christen Gyldenstierne og Dorothea Rud

 

 

 

 

 

Christen Gyldenstierne og Dorothea Rud. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tekst på stenen

 

 

HER LIGGER BEGRAFVEN ERLIG

OC VELBYRDIG MAND CHRISTI-

AN GYLDENSTIERN TIL RESTRVP

OC KALLEDE VOR HERRE HANEM

PAA HERLVFSTRVP ANO 1617

SAMPT OC HANS KIERE HVS FRVE

ERLIG OC VELBYRDIG FRVE DORE-

THE RVD TIL HERLVFSTRVP OC KALLEDE

VOR HERRE HENDE ANO 16

 

 

 

Gravsten over Christen Gyldenstierne og Dorothea Rud

 

 

Stenen er ikke behandlet af Chr. Axel Jensen.

 

 

 

Heraldikken på stenen

 

Christen Gyldenstierne

 

Christen Gyldenstierne

 

Dorothea Rud

 

Dorothea Rud

 

Høeg          Bille 

 Reberg       Frille        

Sparre     Gyldenstierne

Meinstorf      Skinkel

Rud         Krafse

  Rosenkrantz    Lunge                

Bølle           Hak

   Daa        Present

 

  

 

Munk 

 

 

 

 

 Lunge

 

 

 

 

Lunge 

 

 

 

 

Grubbe

 

 

 

 

Barsebek,

 

 

 

 

 

Thott? 

 

 

 

 

 Høeg/Banner

 

 

 

 

Høg

 

  

 

Markmand 

 

 

 

 

 Kabel

 

 

 

 

 Blaa 

 

 

 

 

 Rønnow

 

 

 

 

Gyldenstierne

 

 

 

 

 

 Kabold 

 

 

 

 

 Snekken

 

 

 

 

Bille