Roskilde Dom. Gravsten. (Nr. 106) og epitafium. Slægtstavle for Otte Brockenhuus

 

Gift med

Karen Jørgensdatter

Venstermand

+1588

 

 

 Rantzau

Tipoldemor – MMMM

N.N. Clausdatter

Rantzau

 

 

 Skinkel

Oldemor – MMM

N.N. Hermansdatter

Skinkel

Tipoldefar – MMMF

Herman Skinkel

Til Enggård

Nævnt 1443

 

 Hvide

Mormor – MM

Mette Ottesdatter

Hvide

 Krummedige

Tipoldemor – MMFM

Mette Ottesdatter

Krummedige

Enke 1443

 

 

 

Oldefar – MMF

Otte Poulsen (Hvide)

Til Rødkilde

Nævnt 1498

Tipoldefar – MMFF

Poul Stigsen (Hvide)

Til Vilsted

Levede 1425

 Tidemand

Mor – M

Gese Pedersdatter

Tidemand

+1556

 

 Bang

Tipoldemor – MFMM

N.N. Bang

 

 

 Gadendorp

Oldemor – MFM

Kirsten Ulf

eller

Gadendorp

Tipoldefar – MFMF

N.N. Gadendorp

 

 

Morfar – MF

Peder Tidemand

Til Holme

+1529

 Bølle

Tipoldemor – MFFM

N.N. Bølle

 

 

 

Oldefar – MFF

Markvard Tidemand

+1462

 

Tipoldefar – MFFF

Henneke Tidemand

Nævnt 1447

Navn

Otte Brockenhuus

Til Volderslevgård

1529-1594

 

 

 Krumpen

Tipoldemor – FMMM

Maren Nielsdatter

Krumpen

 

 

 Friis

Oldemor – FMM

N.N. Christiernsdatter

Friis

Tipoldefar – FMMF

Christiern Friis

Af Lundby

Nævnt 1414

 

 Urne

Farmor – FM

Ermegård Nielsdatter

 Urne

 

?

Tipoldemor - FMFM

?

 

 

 

Oldefar – FMF

“Lille” Niels Urne

Til Hverringe

Nævnt 1447

Tipoldefar – FMFF

Nis Urne

  Brockenhuus

Far – F

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

+1545

 

 Lindenov

Tipoldemor – FFMM

N.N. Lindenov

 

 

  Bild

Oldemor – FFM

Tove Jakobsdatter

 Bild

Tipoldefar – FFMF

Jacob Ottesen Bild

Til Ravnholt m.m.

Nævnt 1407

 

 

Farfar – FF

Oluf Brockenhuus

Til Volderslevgård

Levede 1481

 Ahlefeldt

Tipoldemor – FFFM

Anne von Ahlefeldt

Søster:

Ermegård Brockenhuus

+1564

 

 

Oldefar – FFF

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

Tipoldefar – FFFF

Gotschalck Brockenhuus

Nævnt 1405

 

 

Roskilde Dom. Gravsten. (Nr. 106) og epitafium. Slægtstavle for Karen Venstermand

 

Gift med

Otte Brockenhuus

Til Volderslevgård

1529-1594

 

 

 Grubbe

Tipoldemor – MMMM

1. Christine Grubbe

2. Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 

 Passow

Oldemor – MMM

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

Tipoldefar – MMMF

Anders Jensen (Passow)

I Tersløse

Nævnt 1471

 

 Walkendorff

Mormor – MM

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

 Gøye

Tipoldemor – MMFM

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 

 

Oldefar – MMF

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

Tipoldefar – MMFF

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

 Urne

Mor – M

Alhed Knudsdatter

Urne

Nævnt 1564

 

 Sehested

Tipoldemor – MFMM

N.N. Sehested

 

 

 Krumstrup

Oldemor – MFM

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

Tipoldefar – MFMF

Claus Krumpstrup

Til Bondemosegård

Nævnt 1477

 

 

Morfar – MF

Knud Urne

Til Søgård m.m.

+1543

 Serlin

Tipoldemor – MFFM

Alhed Breide

Eller Serlin

 

 

 

Oldefar – MFF

Store Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

Tipoldefar – MFFF

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

 

Navn

Karen Jørgensdatter

Venstermand

+1588

 

 

 Markmand

Tipoldemor – FMMM

1. Karen Ivensdatter

Markmand

2. Edel Neb

 

 

 Jernskæg

Oldemor – FMM

Karen Andersdatter

 (Jernskæg)

Enke 1472

Tipoldefar – FMMF

Anders Pedersen (Jernskæg)

Til Ellinge

Nævnt 1468

 

 Pøiske

Farmor – FM

Anne Pøiske

(eller Helvig Rud)

Nævnt 1490

 Falster

Tipoldemor – FMFM

Inger Jensdatter

Falster

 

 

 

Oldefar – FMF

Hans Pøiske

Til Berritsgård

Nævnt 1472

Tipoldefar – FMFF

Hartvig Pøiske

Til Berritsgård

Nævnt 1412

 

  Venstermand

Far – F

Jørgen Venstermand

Til Stadager

+1551

 

 

?

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

  Neb

Oldemor – FFM

Sidsel Neb

Eller Ny eller Mone

Tipoldefar – FFMF

?

 

 

Farfar – FF

Morten Venstermand

Til Stadager

1430-1500

 

?

Tipoldemor – FFFM

?

 

 

 

Oldefar – FFF

Henning Venstermand

Til Stadager

Nævnt 1462

Tipoldefar – FFFF

Hannibal Venstermand

Til Torkildstrup

Nævnt 1452

 

 

 

 

Roskilde Domkirke.

 

Gravsten (Nr. 106) over Otte Brockenhuus og Karen Venstermand

 

Af Roskilde Successor: Oluf N. Krog.

 

 

Otte Brockenhuus til Volderslevgård var 1555 kannik i Århus,

1560 kannik i Roskilde.

1569-70 var han rentemester og forlenet med Romsdal len.

Med Karen Venstermand fik han 3 børn.

 

 

 

 

Otte Brockenhuus og Karen Venstermand. Nærbillede

 

 

 

 

 

Otte Brockenhuus og Karen Venstermand. Heraldik

 

     

 

Tegning af Gr. Løffler og Søren Abildgaard.

 

 

Våben for Otto Brockenhuus:

Brockenhuus, Tidemand, Urne, Hvide.

 

       

 

 

Våben for Karen Venstermand:

Venstermand, Urne, Pøiske, Walkendorff.

 

      

 

 

 

Tekst på gravstenen

 

HER LIGGER BEGRAFVEN, ERLIG OC WELBYRDIG

MAND OTHO BROVHENHVS TIL WOLDERSLØF VDI

FYEN, SOM DØDE VDI ROSCHYLDE DEN 1. IVNII

AAR 1594: SAMPT HANS KIERE HVSFRVE,

ERLIG OC WELBYRDIG FRU KARREN WENSTER-

MAND, SOM OC DØDE HER SAMESTEDTZ, DEN

22. OCTOB: AAR 1588. GVD GIFVE THEN-

NOM EN GLEDELIG OPSTANDELSE: AMEN

 

 

 

 

 

Epitafium 1622 over Christen Gyldenstierne og Dorothea Rud.

 

Vinger fra et forsvundet epitafium over

 

Otte Brochenhuus og Karen Venstermand

 

 

 

 

1885 fik epitafiet påført vinger fra et andet epitafium. Ifølge Danmarks Kirker

stammer de fra et epitafium over Otto Brockenhuus (1529-1594).

Det må formodes, at der har været 32 våben på det.

 

 

Venstre side: 8 mødrende våben for Otte Brockenhuus:

Tidemand, Hvide, Gadendorp, Skinkel, Bølle, Krag, Krummedige, Rantzau.

 

Adelsårbogen har Bang i stedet for Krag i Sjælland.

 

Højre side på epitafiet.

8 mødrende våben for  Karen Venstermand: Urne, Walkendorff,

Krumpstrup, Passow, Serlin, Ulfeld, Sehested, Grubbe.

 

Adelsårbogen har Gøye i stedet for Ulfeld.

 

 

 

 

Otte Brockenhuus

 

Otte Brockenhuus

 

Karen Venstermand

Karen Venstermand

 

Tidemand

 

 

 

 Hvide 

 

 

 

Gardendorph

 

 

 

 Skinkel

 

 

 

 

Bølle 

 

 

 

 Krag i Sjælland

 

 

 

 

Krummedige

 

 

 

 Rantzau

 

 

Urne

 

 

 

 Walkendorff 

 

 

 

Krumpstrup

 

 

 

 Passow

 

 

 

 

 Serlin 

 

 

 

 Ulfeld

 

 

 

 

 Sehested

 

 

 

 Grubbe