Roskilde Domkirke. Krags Kapel. Anetavle 1666. Slægtstavle for Otte Krag

 

Gift 1645 med

Anne Holgersdatter

Rosenkrantz

1619-1688

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Bege Eriksdatter

(Rosenkrantz)

Levede 1560

 

 

 Lange

Oldemor

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

Tipoldefar

Erik Nielsen (Lange)

+1519

 

   Ulfstand

Mormor

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

 Podebusk

Tipoldemor

Anne Predbjørnsdatter

Podebusk

+1521

 

 

 

Oldefar

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

Tipoldefar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

  Høeg

Mor

Jytte Styggesdatter

Høeg (Banner)

1589-1659

 

  Ulfstand

Tipoldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

 

 

Morfar

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

 Krumpen

Tipoldemor

Johanne Jørgensdatter

Krumpen

+1553

 

 

 

Oldefar

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

Tipoldefar

Jacob Eskildsen

Til Leergrav m.m.

Levede 1528

Navn

Otte Krag

Til Voldbjerg m.m.

1611-1666

 

 

 Friis

Tipoldemor

Anne Hermansdatter

Friis

+1542

 

 

 Lunge

Oldemor

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

Tipoldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 

 Juel

Farmor

Sophie Nielsdatter

Juel

1544-1583

 Flemming

Tipoldemor

Inger Hermansdatter

Flemming

Levede 1560

 

 

 

Oldefar

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

Tipoldefar

Enevold Juel

Til Åbjerg

+1548/51

  Krag

Far

Niels Krag

Til Agerkrog m.m.

1574-1650

 

 Stifeld

Tipoldemor

Maren Maltesdatter

(Stifeld)

 

 

 Stampe

Oldemor

Else Mogensdatter

Stampe

Nævnt 1557

Tipoldefar

Mogens Stampe

Til Kellingbjerg

Levede 1525

 

 

Farfar

Mogens Krag

Til Agerskov

1544-1622

 Kalf

Tipoldemor

Karen Tygesdatter

Kalf

 

 

 

Oldefar

Niels Krag

Til Agerskov

+1557

Tipoldefar

Erik Krag

 

 

 

Roskilde Domkirke. Krags Kapel. Anetavle 1666. Slægtstavle for Anne Rosenkrantz

 

Gift 1645 med

 Otte Krag

Til Voldby m.m.

1611-1666

 

 

 Hak

Tipoldemor

Helle Nielsdatter

(Hak)

+1550

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lene Holgersdatter

Ulfstand

+1564

 

Tipoldefar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersjö

+1542

 

 Ulfeld

Mormor

Helvig Ebbesdatter

Ulfeld

+1608

 Hardenberg

Tipoldemor

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

 

 

 

Oldefar

Ebbe Ulfeld

Til Svenstorp

+1560

Tipoldefar

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

 Gyldenstierne

Mor

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

 

  Høeg

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Høeg

 

 

 Sparre

Oldemor

Anne Mouridsdatter

Sparre

+1564

Tipoldefar

Mourids Jepsen Sparre

Til Svanholm

+1534

 

 

Morfar

Mogens Gyldenstierne

Til Bjergård m.m.

1548-1621

 Bille

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup

1481-1569

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Navn

Anne Holgersdatter

Rosenkrantz

1619-1688

 

 

 Skram

Tipoldemor

Mette Christiernsdatter

Skram

Levede 1548

 

 

 Hardenberg

Oldemor

Margrethe Corfitzdatter

Hardenberg

+1610

Tipoldefar

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1539

 

 Grubbe

Farmor

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

  Ulfeld

Tipoldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 

 

 

Oldefar

Palle Grubbe

+1561

Tipoldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

 Rosenkrantz

Far

Holger Rosenkrantz

”Den rige”

Til Landting m.m.

1586-1647

 

 Krabbe

Tipoldemor

Margrethe Tygesdatter

Krabbe

1512-1602

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

Tipoldefar

Børge Jensen Ulfstand

Til Glimminge

+1558

 

 

Farfar

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge

1552-1630

 Knob

Tipoldemor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

 

 

 

Oldefar

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

Tipoldefar

Axel Nielsen Rosenkrantz

Til Stenballegård

1472-1551

 

 

 

 

Roskilde Domkirke, Krags Kapel 1666

 

Otte Krag 1611-1666 

 

 

Otto Krag til Voldbjerg, Agersbæk, Egeskov, Skjoldemose,

Løitved, Flintholm og Visbygård rejste 1630-38 I udlandet.

Han var 1634-44 kancellisekretær. 1645-53 øverste sekretær.

Fra 1645 var han forlenet med Thyholm, Hardanger, Bøvling,

Riberhus og Nyborg (158-62).

1653 var han rigsråd og blev ofte brugt som sendebud til udlandet.

1658 blev han fanget af svenskerne.

Han var fører for adelens modstand mod enevælden.

Dog var han medlem af Statskollegiet og Lovkommissionen.

Med Anne Rosenkrantz fik han 3 børn. 

 

 

 

 

Anne Rosenkrantz 1619-1688

 

 

Våben for Otte Krag

 

1. række: Krag, Høeg, Juel, Ulfstand.

2. række: Stampe, Bille, Lunge/Dyre, Lange, Kalle, Krumpen.

3. række: Flemming, Podebusk, Stifeld, Ulfstand, Friis, Rosenkrantz.

 

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er

Kalle, der burde have været et Kalf-våben.

 

 

Våben for Anne Rosenkrantz

 

1. række: Rosenkrantz, Gyldenstierne, Grubbe, Ulfeld.

2. række: Ulfstand, Sparre, Hardenberg, Ulfstand, Knob, Bille.

3. Række: Ulfeld, Hardenberg, Krabbe, Høeg, Skram, Hak.

 

Adelsårbogen mener, at heraldikken i Knob-våbenet burde

være en ulv og ikke Kalf-våbenet (jomfru i fjederham).

 

 

 

Gitter 1664

 

 

 

 

Krag – Rosenkrantz

Høeg - Gyldenstierne