Rønninge kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavler for Heinrich van Rade og Karen Brockenhuus

 

 

 

 Skinkel

Oldemor

N.N. Skinkel

 

 Hvide

Mormor

Mette Ottesdatter

Hvide

Oldefar

Otte Poulsen (Hvide)

Til Rødkilde

Nævnt 1498

 Tidemand

Mor

Gese Pedersdatter

Tidemand

+1556

 Gadendorp

Oldemor

Kirsten Ulf

Eller Gadendorp

 

 

Morfar

Peder Tidemand

Til Holngård

+1529

Oldefar

Markvard Tidemand

+1462

Kvinde

Karen Johansdatter

Brockenhuus

+1575

 

 Friis

Oldemor

N.N. Christiernsdatter

Friis

Eller Anne Basse

 

 Urne

Farmor

Ermegård Nielsdatter

Urne

Oldefar

Niels Urne

Til Hverringe

Nævnt 1447

 Brockenhuus

Far

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

+1545

 Bild

Oldemor

Tove Jacobsdatter

Bild

 

 

Farfar

Oluf Brockenhuus

Til Volderslevgård

Levede 1481

Oldefar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

Gift med

 

 

Oldemor

 

 

 

Mormor

Oldefar

 

  ?

Mor

?

 

Oldemor

 

 

 

Morfar

Oldefar

 

Mand

Heinrich van Rade

Til Søgård

+1577

 

 

Oldemor

 

 

Farmor

Oldefar

 

 Rade

Far

?

 

Oldemor

 

 

 

Farfar

Oldefar

 

 

 

  

 

Rønninge kirke, Fyn.

 

Gravsten over Heinrich van Rade og Karen Brockenhuus

 

(Tegning af Søren Abildgaard)

 

 

 

Henrik von Rade til Søgård blev 1574 mønstret til 1 hest.

 

 

 

Tekst på stenen

 

HER LIGGER BEGRAVEN ERLIG OC VELBYR-

DIG MAND HENRICH VAM RADE TIL SØGARD

SOM DØDE ANNO 1577 TEN 18. DAG IANUARII MET SIN

KERE HUSTRU ERLIG OC VELBYRDIG FRU KARINE

BROCKENHUS AF WOLLERSLOF SOM

DØDE TEN 27. DAG MAII ANNO

1575. GUD GIFVE TENNEM BODE MET

ALLE TRO CHRISTENE EN GLEDELIGE

UPSTANDELSE.

 

 

 

Gravsten over Heinrich van Rade og Karen Brockenhuus 

 

 

Stenen var i 1922 på kirkegården.

Det vides ikke, hvornår den er blevet fjernet fra kirke.

Måske 1861, da Markdanner-kapellet blev sløjfet.

 

I 2008, da jeg var på kirkegården, var stenen forsvundet.

Så jeg tror, at stenen er gået til i nyere tid.