Risekatslösa kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Jørgen Urne

 

Gift 1537 med

Magdalene Tygesdatter

Brahe

+1571

 

 

 Griis

Tipoldemor

?

 

 

 

 Giedde

Oldemor

Karine Pedersdatter

(Giedde)

 

(Kan ikke verificeres)

Tipoldefar

Peder Laurensen

Af Røgle

 

 Lang

Mormor

Signe Jepsdatter

Lang

    ?

Tipoldemor

?

 

 

 

 

Oldefar

Jep Lang

Levede 1453

 

Tipoldefar

Claus Lang

Høvedsmand

Nævnt 1392

 Ribbing

Mor

Sidsel Jensdatter

Ribbing

 

 Sparre

Tipoldemor

Bodil Karlsdatter

(Sparre)

 

 

 Laxmand

Oldemor

Sidsel Pedersdatter

Laxmand

Tipoldefar

Peder Andersen (Laxmand)

Til Boserup

Nævnt 1401

 

 

Morfar

Jens Ribbing

Til Boserup

 Qvitzow

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Poul Ribbing

Tipoldefar

Tolf Ribbing

 

Navn

Jørgen Urne

Til Boserup

+1560

 

 

 Qvitzow

Tipoldemor

?

 

 

 Lunge

Oldemor

Anne Jensdatter

 Lunge

Tipoldefar

Jens Jacobsen Lunge

Af Falkerslev

Nævnt 1407

 

 Bille

Farmor

Margrethe Eriksdatter

Bille

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Erik Bille

Til Solbjerg

+1456

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

 Urne

Far

Lage Urne

Til Boserup

+1530

 

 Kalf

Tipoldemor

?

 

 

 Serlin

Oldemor

Alhed Breide

eller Serlin

Enke 1416

Tipoldefar

N.N. Serlin

 

 

Farfar

“Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 Ny

Tipoldemor

Margrethe Lagesdatter

Ny eller Haltenstadt

 

 

 

Oldefar

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

Tipoldefar

Nicolaus Urne

Til Rygård

Nævnt 1383

 

 

Risekatslösa kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Magdalene Brahe

 

Gift 1537 med

Jørgen Urne

Til Boserup

+1560

 

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

  Rosenkrantz

Mormor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

(Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

 Rud

Mor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

  Tordsen

Tipoldemor

1. Gyde Pedersdatter

(Jernskæg)

2. N.N. Tordsen

 

 

 Markmand

Oldemor

Elsebe Ottesdatter

Markmand

Tipoldefar

Otte Jensen (Markmand)

Levede 1482

 

 

Morfar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Hase

Tipoldemor

Ingeborg Ovesdatter

Hase (Bild)

Nævnt 1447

 

 

 

Oldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Skjoldenæs

+1429

Navn

Magdalene Tygesd.

Brahe

+1571

 

 

 Kabel

Tipoldemor

Abel Henningsdatter

Kabel

 

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1480

Tipoldefar

Niels Lauridsen

Til Tostrup

+1446

 

 Lunge

Farmor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

 Brahe

Far

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 

 Jernskæg

Tipoldemor

Cecilie Nielsdatter

(Jernskæg)

Skifte 1470

 

 

 Thott

Oldemor

Berete Bondesdatter

(Thott)

Nævnt 1452

Tipoldefar

Bonde Jepsen (Thott)

Til Krogholm m.m.

Levede 1439

 

 

Farfar

Axel Brahe

 Til Krogholm m.m.

+1487

 Krognos

Tipoldemor

Holger Holgersdatter

Krognos

 

 

 

Oldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Vidsköfle

Levede 1425

 

 

 

 

Risekatslösa kirke. Gravsten af Landstrygergruppen

 

 Jørgen Urne og Magdalene Brahe

 

      

 

Jørgen Urne til Boserup var 1540-42 forlenet med Malmøhus, Lindholm,

Høiby, Fligende, Næsbyholm, Dalby, Øvids Kloster og 1542-49 med

pantelenet Barkager. Han var 1544 og 1548 landsdommer i Skåne.

Med Magdalene Brahe fik han 3 børn, hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

 

 

Jørgen Urne, Magdalene Brahe og datter. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

Jørgen Urne og Magdalene Brahe. Heraldik

 

 

 

Jørgen Urne

 

 

Magdalene Brahe

 

 

Ribbing

 

Urne

 

 

Brahe           

 

Rud

 

Bille

Lang 

 

 

 

 

Serlin

Laxmand

 

 

 

 

 

Lunge

Bølle

 

 

 

 

Ny

Qvitzow 

 

 

 

 

Kalf?

Svensk våben 

 

 

 

 

 

Giedde

Griis

 

 

 

 

 

Qvitzow

Sparre

 

Lunge

Rosenkrantz

 

 

 

 

 

Thott

Markmand

 

 

 

 

 

Kabel

Gyldenstierne 

 

 

 

 

 

Krognos

Hase 

 

 

 

Basse

Krognos 

 

 

 

 

Jernskæg

Tordsen

 

 

 

 

 

Kabel

Munk

 

 

 

Våben for Jørgen Urne: Urne, Ribbing, Bille, Lang, Serlin, Laxmand,

Lunge, Bølle, Ny, Qvitzow, Kalf, ? (stjerne med 3 halvmåner),

Giedde, Gris, Qvitzow, Sparre.

 

Stenen udfylder mange af Adelsårbogens huller, idet de fleste

af Jørgen Urnes tipoldemødre er ukendte.

Der mangler dog et Galen-våben for Bent Jonsen Billes hustru.

Stenens våben for tipoldemødrene er sat uden at

rette Adelsårbogens oplysninger og sikkert helt forkert.

 

Våben for Magdalene Brahe: Brahe, Rud, Lunge, Rosenkrantz,

Thott, Markmand, Kabel, Gyldenstierne, Krognos, Hase,

Basse, Krognos, Jernskæg, Tordsen, Kabel, Munk.

 

Der er 1 uoverensstemmelse med Adelsårbogen, idet den

mener, at Otte Jensen Markmand (1482) var gift med Gyde

Jernskæg, hvor stenen har et Tordsen-våben med de 2 horn. 

 

 

 

 

 

         Kalf?                    Stjerne og 3 halvmåne

 

 

 

 

 

Gravsten i Risekatslösa og dens våben

 

 

Stenen i Risekatslösa er beskrevet i Chr. Axel Jensens bog. Den er over Jørgen Urne (død 1560) og Magdalene Brahe.

 

Den er sat under ”Landskabs – eller Landstryger-gruppen” og Jensen skriver flg. om den:

Jørgen Urne til Boserup, Ridder, død 2. juli 1560, (som) ”hans Efterleverske Fro Madelene Braes Dater sørgendis lod lege her ned”, og deres Datter Kierstine, 2. April 1553. Fru Madelene Bradis døde <1571

14. oct.>. – Tre Figurer. 16+16 Aner, de 2+2 første hjelmede, flankerende et Trefoldighedsrelief over Arkadens Kølbuer. Fordybede Versaler (ophuggede i ny Tid) i Fodfeltet. 262 x 154,5.

 

Landstrygergruppen består af 11 sten, som udover Risekatslösa kan ses i Ruds Vedby, Torkildstrup,

Sdr. Alslev, Fuglse, Rørup, Ollerup, Gelsted, Ulbølle (3).

 

Der er ligeledes et billede af stenen, som viser 3 personer stående med lukkede øjne. Jørgen Urne er i fuld rustning med hjælmen på hovedet. Margrethe Brahe står iklædt en stor kappe og hun holder den lille datter i hånden. De er omgivet af de 32 våben, som er store og sat 2 og 2 i et anetræ. Teksten er nederst på stenen.

 

Anetavle over Jørgen Urne i agnatisk-kognatisk orden efter Adelsårbogen:

Urne-Ribbing, Bille-Lang, Breide/Serlin-Laxmand, Lunge-Giedde, Ny/Haltenstadt-tom, Galen-tom, tom-Sparre (skånsk), tom-tom.

 

Da der er 16 våben for Jørgen Urne på stenen, skal vi tilbage til tipoldeforældrene. Adelsårbogen kan desværre ikke være behjælpelig med 5 af tipoldemødrenes navne og tilhørende våben.

 

Magdalene Brahes anetavle med de 16 våben efter Adelsårbogen:

Brahe-Rud, Lunge-Rosenkrantz, Thott-Markmand, Kabel-Gyldenstierne, Krognos-Hase, Basse-Krognos, Jernskæg-Jernskæg, Kabel (Kabold)-Munk (bjælke).

 

Adelsårbogen skriver om Jørgen Urne til Boserup, at han 1533 ikke støttede Christian 2, og at han havde flere len og var landsdommer i Skåne.

 

Urne-slægten kan føre sine aner tilbage til 1300. Den stammer oprindelig fra Sønderjylland, men der har været Urner i hele Danmark og i Skåne.

Jørgen Urnes fader Lage Urne blev meget dramatisk ved sin fødsel skåret ud af sin døde moder, hvorved han mistede sit ene øje. Ved sit ægteskab med Sidsel Ribbing kommer rene skånske slægter som Ribbing, Lang, Laxmand, Giedde og Sparre ind som forfædre.

 

Magdalene Brahe er søster til astronomen Tyge Brahes fader Otte Brahe (1517-1571). Hun kom sørgeligt af dage i 1571, idet hun blev stanget ihjel af en tyr.

Brahe-slægten er en stor skånsk adelsslægt, der især er knyttet til herregårdene Vittskövle, Tosterup og Knudstrup. Men slægten har haft godser overalt i det gamle danske rige.

 

I sommeren 2007 besøgte jeg kirken i Risekatslösa, som ligger øst for Helsingborg. Den smukke sten står udenfor på kirkens sydside.

 

På højre side er våbnene for Magdalene Brahe.

Øverst står Brahe-Rud. Derefter følger Lunge-Rosenkrantz, Thott-Markmand, Kabel-Gyldenstierne, Krognos-Hase, Basse-Krognos, Jernskæg-Tordsen, Kabel (Kabold)-Munk (bjælke) hængende på anetræet.

 

Det kan konstateres, at de er opsat i den korrekte agnatisk-kognatiske orden. Den eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er, at et Jernskæg-våben er erstattet med et våben med 2 krydsede horn. Det tilhører Tordsen-slægten, som ikke er behandlet af Adelsårbogen.

 

Det er en uoverensstemmelse, som går igen i f.eks. Kågeröd kirke, der både har kalkmalerier og et epitafium over broderen Otte Brahe.

Da Brahe-slægten på dette tidspunkt kender alle sine øvrige tipoldeforældre, hælder jeg til, at oplysningen om, at Otte Jensen (Markmand) var gift med en N.N. Tordsen, er rigtig.

 

På stenens venstre side er de 16 våben for Jørgen Urne. Øverst er Ribbing (2)-Urne (1) for forældrene. Derefter følger nedad på træet flg. våben:

Bille (3)-Lang (4), Breide/Serlin (5)-Laxmand (6), Lunge (7)-Bølle (8), Ny (9)-Qvitzow (10),

Kalf? (11)-ukendt (12), Giedde (13)-Griis (14), Qvitzow (15)-Sparre (16).

 

De første 7 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen og rækkefølgen er rigtig. De øvrige 9 våben er noget rod!

 

Efter Adelsårbogen skal der være våben for Giedde (8), Ny (9), Galen (11), Sparre (14) og

5 ukendte våben. Tallene angiver deres agnatisk-kognatiske korrekte placering.

På stenen er 3 af våbnene, nemlig Ny (9), Giedde (13) og Sparre (16). Tallene angiver deres faktiske placering på stenen.

 

Det følgende bliver gætteri, da våbnene som nævnt er rodet opsat.

Stenens Bølle-våben kan være en forkert udforrmning af Adelsårbogens Galen-våben, idet begge våbener er tværdelte.

 

Adelsårbogens 5 ukendte tipoldemødre bliver derfor Kalf? (13), Qvitzow (15), Qvitzow (10), ukendt (12), Griis (16). Tallene er min placering i anetavlen.

 

Jeg kan være lidt usikker på Kalf-våbenet, der skal være en kronet jomfru i fjederham -altså ørneagtig. Våbenet på stenen viser en kronet vinget kvindefigur i en lang kjole.

 

Det ukendte våben med en stjerne omgivet af 3 halvmåner er ikke dansk, men kan være et svensk våben uden slægtsnavnsangivelse (Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen,1982. Bd.2, s. 682).

 

Så langt kan en amatør som undertegnede komme, men stenen kunne trænge til en mere professionel behandling, da den stiller mange spørgsmål og måske kan give relevante svar på adelsslægter i 1400-tallet.

 

Stenen i Risekatslösa er også beskrevet og med illustration i Uno Otterstedts bog:

Från Gotik til Renässans, 1929, s. 81.