Risekatslösa kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Herluf Skave

 

 

 

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor – MMMM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Tipoldefar – MMMF

Erik Ottensen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 

 Rud

Mormor – MM

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 Markmand

Tipoldemor – MMFM

Elsebe Ottesdatter

(Markmand)

Af Falster

 

 

 

Oldefar – MMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldefar – MMFF

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 Brahe

Mor – M

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 

 Kabel

Tipoldemor – MFMM

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – MFM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar – MFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Morfar – MF

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Thott

Tipoldemor – MFFM

Berete Bondesdatter

Thott

 

 

 

Oldefar – MFF

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Tipoldefar – MFFF

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Navn

Herluf Skave

14 år

+efter 1570

 

 

 Stormvasa

Tipoldemor – FMMM

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor – FMM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar – FMMF

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 Bille

Farmor – FM

Elline Steensdatter

Bille

+1559

 Lunge

Tipoldemor – FMFM

 Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – FMF

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar – FMFF

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 Skave

Far – F

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

 

 Gøye

Tipoldemor – FFMM

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 

 Walkendorff

Oldemor – FFM

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

Tipoldefar – FFMF

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

 

 

Farfar – FF

Mourids Skave

Til Eskildstrup

+1532

 Snekken

Tipoldemor – FFFM

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1494

 

 

 

Oldefar – FFF

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Tipoldefar – FFFF

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

 

 

 

 

Risekatslösa kirke, Skåne.

 

Gravsten over Herluf Skave

 

 

Drengen Herluf Skave var søn af Herluf Skave til

Eskildstrup, der var lensdommer i Sjælland.

Han var lensmand på Stegehus, Trondhjemsgård,

Andenæs, Snegård Søstrup, Venslev og Fredsgårde.

Han døde 1583 som slægtens sidste mand.

 

Stenen er stærkt forvitret. Hovedet ses ikke.

Den har haft 16 våben. Ingen agnatiske ses.

Af de kognatiske våben ses Thott, Markmand,

Kabel, Gyldenstierne, som er de rigtige.

 

 

Gravsten over Herluf Skave og Anne Brahe

kan ses i Sneslev kirke, Sjælland.