Ringsted St. Bendts. Gravsten. Slægtstavler for Oluf Mouritsen (Krognos) og Anna Hardenberg

 

 

 

 Urne

Oldemor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Enke 1505

 

 Revenlow

Mormor

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1507

Oldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 Skram

Mor

Mette Christiernsdatter

Skram

Levede 1548

 Banner

Oldemor

Anne Nielsdatter

Banner

Nævnt 1494

 

 

Morfar

Christiern Skram

Til Urup

+1519

Oldefar

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

Kvinde

Anna Corfitzdatter

Hardenberg

+1589

 

 Flemming

Oldemor

Birgitte Joachimsdatter

Flemming

Nævnt 1491

 

 Rønnow

Farmor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

+1543

Oldefar

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 Hardenberg

Far

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1539

 Tinhuus

Oldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

 

 

Farfar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

Oldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

Gift 1573

 

 Brok

Oldemor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 

 Bydelsbak

Mormor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

Oldefar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

Nævnt 1478

 Gøye

Mor

Eline Mogensdatter

Gøye

+1563

  Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Mand

Oluf Mouritsen (Krognos)

Til Bollerup

1535-1573

 

 Bielke

Oldemor

Margrethe Turesdatter

Bielke (svensk)

+1507

 

 Gyldenstierne

Farmor

Anne Mouridsdatter

(Gyldenstierne)

+1545

Oldefar

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård

+1504

  Krognos

Far

Mourids Olufsen (Krognos)

Til Krapperup

+1550

 Brahe

Oldemor

Barbara Torkildsdatter

Brahe

Levede 1488

 

 

Farfar

Oluf Stigsen (Krognos)

Til Krapperup

+1507

Oldefar

Stig Olufsen Krognos

Til Krapperup

+1469

 

 

 

Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg

 

Gravsten i Ringsted St. Bendts af Morten Bussert

 

 

Oluf Mouritsen til Bollerup, Bregentved, Clausholm og Lerbæk

var i sin ungdom i Sachsen. 1558-60 var han hofsinde.

Han deltog til Ditmarskenkrigen (1559) og krigen mod Sverige (1563-70).

1571-73 var han lensmand på Helsingborg.

1571 var han forstander på Herlufsholm Skole.

1572 blev han ridsråd.

Han og Anne Hardenberg fik ingen børn og han døde 1573

som slægtens sidste mand.

 

 

 

Gravstenen i kirken

 

 

 

 

 

Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg. Nærbillede

 

 

 

 

 

Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg. Heraldik

 

 

  

                    2) Gøye                 1) Hardenberg

 

                    1) Krognos            2) Skram

 

 

 

 

3) Gyldenstierne

4) Bydelsbak

 

 

 

 

 

5) Brahe

 

 

 

 

 

6) Rosenkrantz

 

 

 

 

7) Bielke (svensk)

 

 

 

 

8) Brok

 

 

 

3) Rønnow

4) Reventlow

 

 

 

 

5) Tinhuus

 

 

 

 

 

 

6) Banner

 

 

 

 

7) Flemming

 

 

 

 

8) Urne

 

 

De 16 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

 

 

 

 

Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg

 

Epitafium i Ringsted St. Bendts

 

 

 

 

 

Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg. Nærbillede

 

 

 

 

 

Epitafiet hænger højt oppe i koret.

 

 

 

Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg. Heraldik

 

 

Bydelsbak    Gyldenstierne        Gøye            Krognos      Hardenberg       Skram           Rønnow       Reventlow

 

 

Brahe         Rosenkrantz       Bielke               Brok              Urne           Flemming        Banner         Tinhuus

 

 

Alle 16 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Venstre side øverst og nederst er våben for Oluf Krognos.

Højre side øverst og nederst er våben for Anna Hardenberg.

 

 

 

Portræt af Oluf Mouridsen Krognos og Anna Hardenberg

 

 

Våben: Gøye, Krognos. Hardenberg, Skram.