Ringe kirke, Fyn. Epitafium 1617. Slægtstavle for Christian Thott

 

Gift 1606 med

Sophie Henriksdatter

Below

1590-1641

 

 

 Thott

Tipoldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tipoldefar

NielsEriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm m.m.

+1516

 

 Krabbe

Mormor

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

 Lunge

Tipoldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

Tipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 Skram

Mor

Berete Pedersdatter

Skram

+1596

 

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

Urne

Levede 1505

 

 

 Reventlow

Oldemor

Anne Knudsdatter

Revenlow

+1507

Tipoldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 

 

Morfar

Peder Skram

Til Urup

1503-1581

 Banner

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Banner

Nævnt 1494

 

 

 

Oldefar

Christiern Skram

Til Urup

Testamente 1519

Tipoldefar

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

Navn

Christian Thott

Til Boltinggård

1568-1617

 

 

 Brok

Tipoldemor

?

 

 

 Sparre

Oldemor

?

 

Tipoldefar

?

 

  Bielke

Farmor

Agnete Pedersdatter

Bielke

(svensk)

 Kyrning

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Peder Bielke

+1520

 

Tipoldefar

Ture Turesson

1425-1490

 Thott

Far

Peder Thott

Til Boltinggård

+1611

 

 Flemming

Tipoldemor

Birgitte Joachimsdatter

Flemming

Nævnt 1494

 

 

 Rønnow

Oldemor

Ellen Corfitzdatter

Rønnow

+1544

Tipoldefar

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 

 

Farfar

Claus Clausen Thott

Til Hjulebjerg

+1585

  Winstorp

Tipoldemor

Merete Bengtsdatter

Winstorp

+1481

 

 

 

Oldefar

Claus Ågesen (Thott)

Til Hjulebjerg

+1521

Tipoldefar

Åge Axelsen (Thott)

Til Hjulebjerg

+1477

 

 

 

Ringe kirke, Fyn. Epitafium 1617. Slægtstavle for Sophie Below

 

Gift 1606 med

Christian Thott

Til Boltinggård

1568-1617

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Mormor

Maren Clausdatter

Bille

1537-1608

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde

+1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

 Skram

Mor

Lisbeth Lauridsdatter

Skram (Fasti)

1563-1600

 

 Bille

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Bille

Levede 1511

 

 

 Løvenbalk

Oldemor

Maren Lauridsdatter

(Løvenbalk)

Tipoldefar

Laurids Mogensen

Til Tjele

+1500

 

 

Morfar

Laurids Skram

Til Hastrup

1530-1587

 Gyrstinge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

(Gyrstinge)

 

 

 

Oldefar

Erik Skram

Til Hastrup

+1568

Tipoldefar

Peder Skram

Til Voldbjerg

Levede 1539

Navn

Sophie Henriksdatter

Below

1590-1641

 

 

  Winning

Tipoldemor

?

 

 

 Barfuss

Oldemor

Else Barfuss

 

Tipoldefar

?

 

  Golitz

Farmor

Dorothea Caspersdatter

Golitz

 Af Klesin

 Borstorf

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Casper Golitz

Af Klesin

 

Tipoldefar

?

 Below

Far

Henrik Below

Til Spøt-trup

1540-1606

 

  Retsow

Tipoldemor

?

 

 

 Kamptz

Oldemor

Mette Hennikesdatter

Kamptz

Af Drattum

Tipoldefar

Hennike Kamptz

 

 

Farfar

Claus Below

Til Klincken

+1572

 Linstow

Tipoldemor

Anne Christophersd.

Linstow

Til Lütkendorf

 

 

 

Oldefar

Lorentz Below

Til Lebbin

Tipoldefar

Joachim Below

Til Lebin

 

 

 

 

 Ringe kirke, Fyn.

 

Epitafium 1617 over Christian Thott og Sophie Below 

 

 

Christian Thott til Boltinggård tjente 3 år (1585-88)

hertug Philip af Grubenhagen og var i Würtemberg

og Ansprach. 1591 var han soldat i Nederlandene.

1597-1602 var han hofjunker.

1609 var han løjtnant ved den fynske fane.

Han var 1613-17 lensmand på Skivehus.

Med Sophie Below fik han 3 børn.

 

 

 

Litteratur: Jørgen Engholm Pedersen:

Historien om et gravmæle. Det Thottske epitafium.

I: Ræthinge-Posten, 1993

 

 

 

 

      

 

 

 

Heraldik for Christian Thott og Sophie Below 

 

 

 

Christian Thott

 

Sophie Below

 

 

 

Krabbe Bielke

 

      Skram Thott

                         Below Fasti      

 

          Golitz   Bille

 

 

 

 

Rønnow

Reventlow  

 

 

 

 

 

Sparre

Rosenkrantz  

 

 

 

 

 

 

Winstorp

Banner  

 

 

 

 

 

Kyrning

Lunge

 

 

 

Kamptz

Løvenbalk  

 

 

 

 

 

Barfuss

Ulfstand  

 

 

 

 

 

 

Linstow

Gyrstinge  

 

 

 

 

 

Borstorf

Rønnow 

 

 


Flemming Urne

 

    Brok Thott

 

       Trolle Winning             

 

Bille Retsow

 

 

  

  Ved hjælp af billeder fra Ringe Museum ses flg. våben på venstre side for Christian Thott:

Thott, Skram, Bielke, Krabbe øverst. Rønnow, Reventlow, Sparre, Rosenkrantz,

Winstorp, Banner, Kyrning, Lunge. Nederst: Flemming, Urne, Brok, Thott.

 

Epitafiet udfylder Adelsårbogens 3 tomme felter med Sparre, Kyrning og Brok.

 

De 16 våben for Sophie Below : Below, Fasti, Golitz, Bille øverst til højre.

Derefter: Kamptz, Løvenbalk, Barfuss, Ulfstand (forkert farve),

Linstow, Gyrstinge, Borstorf, Rønnow.

Nederst: Retsow, Bille, Winning, Trolle.

 

De samme våben er på søsteren Dorothea Belows epitafium i Herlufmagle kirke.

 

Epitafiet er i efteråret 2009 tilbageført i kirkens varetægt, men er ikke i kirken. 

 

 

 

Tekst på epitafiet 

 

 

 

 

Stik over Christian Thott

2 våben for hans forældre: Peder Thott og Berete Skram.
Derudover føres Thott-slægten 12 generationer tilbage.


Det er ikke så langt tilbage som Oluf Thott (1676-1759),
der på maleriet i Sønderholm kirke, Ålborg Amt,
fører slægten tilbage til 1085.