Ringe kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavler for Jørgen Skinkel og Margrethe Walkendorff

 

 

 

 Barsebek

Oldemor

Anne Ludvigsdatter

Barsebek

 

 Kruckow

Mormor

Margrethe Johansdatter

Kruckow

Oldefar

Johan Kruckow

Norges rigsråd

Nævnt 1447

 Friis

Mor

Sidsel Jørgensdatter

Friis

+1562

 Tinhuus

Oldemor

N.N. Tinhuus

 

 

Morfar

Jørgen Friis

Til Østrup

Nævnt 1505

Oldefar

N.N. Friis

Kvinde

Margrethe Henningsdatter

Walkendorff

+1585

 

 Grubbe

Oldemor

Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 Passow

Farmor

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

Oldefar

Anders Jensen (Passow)

I Tersløse

Nævnt 1471

 Walkendorff

Far

Henning Walkendorff

Til Glorup

+1535

 Gøye

Oldemor

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 

Farfar

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

Gift med

 

 Algudsen

Oldemor

?

 

 

 Bild

Mormor

Anne Nielsdatter

Bild

Oldefar

Niels

 Bielke

Mor

Alhed Hansdatter

Bielke

(kan ikke verificeres)

 Giedde

Oldemor

?

 

 

Morfar

Hans Bielke

Til Egemosegård

 

Oldefar

?

Mand

Jørgen Skinkel

Til Lammehave

+1560

 

 Skarpenberg

Oldemor

N.N. Skarpenberg

 

 Rantzau

Farmor

Thale Clausdatter

Rantzau

Levede 1474

Oldefar

Claus Rantzau

Til Ågård

Nævnt 1446

 Skinkel

Far

Otte Skinkel

Til Lammehave

+1512

 Kolde

Oldemor

Inger Kolde

Af Nielstrup

(Våben: Væbnet arm)

 

 

Farfar

Borkvard Skinkel

Til Lammehave

Levede 1483

Oldefar

Claus Skinkel

Til Lammehave

Nævnt 1440

 

 

 

Gravsten over Jørgen Skinkel og Margrethe Walkendorff

 

 

Jørgen Skinkel til Lammehave var 1536 oberst i kejserlig tjeneste.

Han lå i proces med Claus Brockenhuus om en gård.

1552-57 var han lensmand på Odensegård, Næsbyhoved og Rugård.

Han døde 1560 som slægtens sidste mand.

Med Margrethe Walkendorff fik han 3 døtre.

 

 

 

 

Jørgen Skinkel og Margrethe Walkendorff. Nærbillede 

 

 

 

 

 

Jørgen Skinkel og Margrethe Walkendorff. Heraldik

 

   

 

Våbnene på stenen kan være svære at bestemme, men ved

hjælp af tegning af Søren Abildgaard ses flg. våben for

Jørgen Skinkel: Skinkel, Bielke, Rantzau, Brockenhuus,

Giedde, Bild, Skarpenberg, Algudsen.

 

Adelsårbogen kan ikke verificere Alhed Bielke, så denne

del af forfædrene er meget uklar.

 

Borkvard Skinkel var gift 2 gange. Først med Thale Rantzau,

derefter med Anne Brockenhuus, så det kan være hendes

våben, der er på stenen i stedet for Kolde-våbenet.

Adelsårbogens 2 tomme felter kan derfor være

Giedde og Algudsen.

 

På søsteren Kirsten Skinkels sten i Egense er de samme

våben, bortset fra at Algudsen her er et Bølle-våben.

 

 

Våben for Margrethe Walkendorff: Walkendorff, Friis,

Passow, Kotte/Ny, Ulfeld, Tinhuus, Grubbe, Barsebek.

 

Stenens Kotte/Ny-våben i stedet for Adelsårbogens

Kruckow for mormoderen Margrethe Kruckow er uforklarlig.

Måske er det udformet forkert sammenholdt med de 2

sten i Svindinge over Margrethe Walkendorff og 3 sønner.

 

Farfaren Axel Walkendorff var gift 2 gange, først med

Margrethe Ulfeld, derefter med Anne Passow. Så det

kan være Margrethe Ulfelds våben på stenen i stedet

for oldemoderen Inger Gøyes våben.