Rigsråder 1648.

Billedresultat for frederik 3 konge                           https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Frederik_3%C2%B4s_h%C3%A5ndf%C3%A6stning_med_hul%2C_hvor_hans_underskrift_havde_v%C3%A6ret.jpg/800px-Frederik_3%C2%B4s_h%C3%A5ndf%C3%A6stning_med_hul%2C_hvor_hans_underskrift_havde_v%C3%A6ret.jpg

17 rigsråder underskrev Frederik 3.´ håndfæstning. Den blev afskaffet 1660 med enevældens indførelse.
Frederik 3 (1609-1670) klippede sin underskrift ud af dokumentet.

 

Corfitz Ulfeld (1606-1664) til Saltø, Torup m.m.
Gift 1615 med Leonora Christine (7 børn).
1634 elefantridder, 1641 rigsgreve,
1643 rigshofmester.
1657 trådte han i svensk tjeneste, 1662 rejste han til Brandenburg i håb om at få den danske trone.Han blev anklaget for landsforræderi og en skamstøtte blev halshugget.

Billedresultat for "corfitz ulfeldt"                   Ulfeld

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Christen_Thomesen_Sehested.jpg/800px-Christen_Thomesen_Sehested.jpg                     Sehested

Christen Thomesen Sehested (1590-1657) til Skovgård, Bækmark m.m. Han var 1620-40 ofte gesant. 1620 gift med Mette Rosenkrantz (11 børn).
Rigskansler 1630. Elefantridder 1634.
1640 Kongens kansler.
1645 deltog han i fredsforhandlingerne.

 

Anders Eriksen Bille (1600-1657) til Damsbo, Søbo m.m. Han deltog 1626-27 i krigen i Tyskland.
1627 ritmester.
1628 gift med Sophie Rosenkrantz (8 børn).
Rigsråd og rigsmarsk 1642-1657 (død i svensk fangenskab).

 

Billedresultat for "anders bille" 1657                        Bille

Relateret billede                           Giedde

Ove Giedde (1594-1660) til Tommerup, Hellerup m.m. 1618 var han chef ved erhvervelsen af Trankebar. Gift 1622 med Dorte Urne (12 børn). 1626 lensmand i Norge.
1644 admiral. Rigsråd og rigsadmiral 1645.(Han døde i svensk fangenskab).

 

Chrisstoffer Urne (1593-1663) til Årsmarke m.m.
Gift 1624 med Sophia Lindenov (3 børn).
1629-42 statholder i Norge m.m.
 Rigskansler 1646-1660.

 

Billedresultat for "christoffer urne" aarsmarke                      Urne

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Hannibal_Sehested.jpg/800px-Hannibal_Sehested.jpg                 Sehested

Hannibal Sehested (1609-1666).
1642 gift med Christian 4´s datter Christiane
1 datter).
(1 søn 1640 med en borgerkvinde).
Statholder i Norge 1642-51.
Elefantridder 1648, men også anklaget for økonomiske misligheder.
Efter 1660 blev han dog rigsskatmester.

 

Mogens Kaas (1576-1656) til Støvringgård.
1606 gift med Sidsel Friis (7 børn).
1615 oberst, 1626 rigsråd, 1626 krigs-kommissær.
Han var hård mod sine bønder med mange klager 1649-56.

 

Billedresultat for "mogens kaas" støvringgård                           Kaas

Billedresultat for "tage thott" eriksholm                     Thott

Tage Ottesen Thott (1580-1658) til Næs og Eriksholm. 1606 gift med Helvig Rantzau (3 børn).
Deltog i krigen 1612 som løjtnant.
1624 rigsråd og ofte sendebud. 1633 Elefantridder.Han var en af rigets rigeste mænd,
kaldt Skånes konge.

 

Christoffer Ulfeld (1583-1653) til Svenstrup.
1605 gift med Maren Urup (5 børn).
1625 rigsråd og krigskommissær i Skåne.
1633 Elefantridder. 1643 under Torstenson-krigen overgav han Helsingborg til svenskerne.

 

Billedresultat for "christoffer ulfeldt" svenstrup                             Ulfeld

http://www.hammel-billeder.dk/hammel/frijsenborg/frijsenborgweb1/07.jpg                       Parsberg

Oluf Parsberg (1599-1661) til Jernit/Frijsenborg. 1622 gift med Karen Kruse.
1634 Elefantridder. 1640 Rigsråd.
Var meget knyttet til Corfitz Ulfeld, men førte dog 1659 forhandlinger med svenskerne.

 

Jørgen Christoffersen Seefeld (1594-1662) til Refsnæs. 1627-29 krigskommissær.
1630 Landsdommer i Sjælland. 1640 rigsråd.
Deltog 1645 i forhandlingerne i Brømsebro.
Bogsamler. Døde forarmet 1662. Ugift.

 

Billedresultat for "jørgen seefeld" 1662                            Seefeld

Billedresultat for "gregers krabbe" torstedlund                        Krabbe

Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund.
1630 gift med Helvig Rud (5 børn).
1638-39 Krigskommissær.
1640-50 rigsråd. Statholder i Norge

 

Hans Hansen Lindenov (1616-1659) til Iversnæs/Wedellsborg.
1639 gift med Elisabeth Elisabeth, datter af
Christian 4 (1 datter).
1640 rigsråd. 1648 elefantridder.

 

File:Hans Lindenov.jpg                        Lindenov

Billedresultat for "jørgen brahe" 1585                            Brahe

Jørgen Brahe (1585-1661) til Engelsholm, Bratskov, Hvedholm m.m. Diplomatiske forsendelser. Fænrik i Kalmarkrigen 1612.
Gift 1615 med Anne Gyldenstierne (9 børn).
1627 generalkrigskommissær. 1644 rigsråd.
Kaldes ”den lille konge i Fyen”.

Iver Vind (1590-1658) til Klarupgård,  Nørholm m.m.
Gift 1621 med Helvig Skinkel (4 børn.
1644 kaptajn og rigsråd. 1648 Elefantridder.

 

img010                             Vind

https://finnholbek.dk/adel/Frederik_Reedtz%201586.jpg                          Reedtz

Frederik Reedtz (1586-1659) til Tygestrup, Hørbygård m.m. Gift 1609 med Birgitte Brahe,
1634 med Sophie Høeg (12 børn).
1623 ritmester. 1637 landkommissær.
1644 rigsråd

Niels Trolle (1599-1667) til Trolholm, Rygård. m.m.
Gift 1626 med Mette Rud (4 børn).
1636 med Helle Rosenkrantz (10 børn).
1642 landkommissær .
1645 rigsråd og viceadmiral. 1648 Elefantridder

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Nielstrolle.png                          Trolle

 

På Clausholm Slot, Østjylland, er en stue med portrætter af rigsråder under Christian 4.
Jeg har desværre ikke fotograferet alle billeder, som ikke er af høj kvalitet.
Men her er 5 af dem. Måske kan nogle af de 17 rigsråder genkendes.