Rigsråder under Frederik 2 (1559-1588)

 

img243

 

Statsmagtens symboler

 

De venders lindorm               De goters løve

Danmark

Unionen                                                                         Island

Norge

Gotland                                                                       Femern

Slesvig. Holsten. Stormarn. Ditmarsken

Oldenburg                           Delmenhorst

21 rigsråders våben

Øsel

 

 

Fra Braunius og Hogenberg: Civitates orbis terrarum

Bd. IV, Köln 1588

(I: Dansk udenrigspolitiks historie. Bd. 1, 2001)

 

 

 

               Kaas

Niels Kaas til Tårupgård og Skovsgård. 1525-1594.

Deltog 1570 i fredsforhandlingerne med Sverige.

1573 kansler, 1588 regeringsråd.

Flere len. Ugift. Begravet i Viborg.

 Gyldenstierne

Peder Gyldenstierne til Tim og Bønnet. 1533-1594.

Hofjunker, deltog i Ditmarsken og Syvårskrigen.

1568 ritmester, 1572 rigsråd, 1575 rigsmarsk.

Flere len. Ugift.

Peder Munk (Lange) til Estvadgård m.m. 1534-1623.

Deltog i Syvårskrigen som skibschef. 1567-69 admiral

1571 rigsråd, 1576 rigsadmiral,

1596-1608 rigsmarsk. Flere len.

Gift med Karen Skeel og Sophie Brahe, fik 1 datter.

   Munk (Lange)        

  img342               Rosenkrantz

Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm. 14523-1596.

1552 hofsinde, 1563 rigsråd.

Deltog i forhandlingerne i Stettin 1570, 1573, 1577.

Mange len. Med Dorte Lange fik han 3 børn,

(Holger Rosenkrantz d. lærde).

Sten og epitafium i Hornslet, Århus Amt.

Christopher Walkendorff til Glorup. 1525-1601.

1566-67 statholder i Lifland. 1574 rentemester,

1579 statholder i København, 1588 i regeringsrådet,

1596 rigshofmester. Mange len. Ugift.

Sten i Svindinge, Fyn.

 Walkendorff               Kopi af billede

PICT3525[1]                   Brahe    

Otte Brahe til Knudstrup m.m. 1518-1571.

1563 rigsråd og proviantmester. Flere len.

Med Beate Bille fik han 12 børn (Tyge Brahe)

Sten og epitafium i Kågeröd, Skåne.

                   Ramel 

Henrik Ramel til Wusterwits m.m. 1550-1610.

1581 indkladt som tysk kansler. 1583 chef for Tyske Kancelli. 1584 Naturalisationsbrev.

1596 rigsråd. Mange len. Med Abel Rantzau

fik han 7 børn, ingen med Else Brahe.

Jørgen Skram (Fasti) til Tjele. 1534-1592.

1584-84 landsdommer i Nørrejylland. Rigsråd.

Flere len. Med Hilleborg Daa fik han 2 sønner, der døde som små.

Sten i Tjele kirke, Viborg Amt.

 Skram                          

Henrik Rantzau til Breitenburg m.m. 1526-1598.

1554 amtmand og kgl. råd. 1556 statholder i

Hertugdømmerne. Diplomat under Syvårskrigen.

Flere len. Med Christina von Halle fik han 12 børn.

 Rantzau          rantzau_henrik_3990a[1]

Kopi af M                           Parsberg

Manderup Parsberg til Sandbygård. 1546-1625.

1580 rigsråd, 1594 tilsyn med Danske Kancelli.

1595 hofmester. Deltog i fredsmødet 1612-13.

Flere len. Han og Ingeborg Juel fik ingen børn.

Sten i Århus Domkirke.

Erik Hardenberg til Vedtofte m.m. 1529-1604.

1559-61 hofjunger. Deltog 1559 i Ditmarsken,

Syvårskrigen. 1581 rigståd. Flere len.

Med Anne Rønnow fik han 9 børn.

 (Han var slægtens sidste mand)

 

 

  Hardenberg

Hak Holgersen Ulfstand                                

   

                                                     Ulfstand

Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg. 1535-1594.

Tjente kurfyrsten af Sachsen. 1554-59 hofsinde.

Deltog i Ditmarsken 1559. 1564 ritmester.

1581 rigsråd, 1590-93 hofmester og medlem af rigsrådet. Mange len. Gift med Pernille Gøye og

Anne Parsberg, som han fik 1 datter med.

Anders Bing til Smedstrup 1525-1589.

1959 køgemester. Deltog i Ditmarsken og Syvårskrigen (blev såret i hovedet).

Ofte brugt som diplomat. 1581 rigsråd. Han og

Anne Galt fik ingen børn. Epitafium i Smedstorp.

 Bing                            

 Below

Henrik Below til Spøttrup. 1540-1606.

Hans slægt er fra Pommern, 1573 kom han til Danmark. 1575-79 hofmarskal, 1581 rigsråd.

Flere len. Med Lisbeth Skram (Fasti) fik han 7 børn.

Axel Gyldenstierne til Ljungby m.m. Død 1603.

Deltog 1570 i fredsforhandlingerne i Stettin.

1570-71 hofjunker, 1579 landsdommer i Skåne.

1588 statholder i Norge. Flere len.

Med Karine Gyldenstierne fik han 1 søn

 

 

 Gyldenstierne

Kopi af Blenstrup (26)             Viffert 

Corfits Tønnesen Viffert til Næs. Død 1592.

1563-69 skænk, 1567 proviantmester i Halmstad.

1585 landsdommer i Skåne, 1586 rigsråd. Flere len.

Med Anne Gyldenstierne fik han 2 døtre.

Sten i Blenstrup kirke, Ålborg Amt

Absalon Gøye til Kjelstrup. 1539-1602.

1560, 1566 hofjunker, 1582 rigsråd,

1594 medlem af rigsrådet.

Med Else Lindenov fik han 3 børn.

 Gøye                                  

PICT3425[1]            Seefeld 

Jakob Seefeld til Visborg m.m. 1545-1599.

1566 hofjunker, 1581 rigsråd, 1595 medlem af regeringsrådet. Flere len. Med Sophie Rosenkrantz og Sophie Bille fik han 11 børn.

Epitafium i Visborg kirke, Himmerland.

Henrik Brahe til Vittskövle. Død 1587.

1581 rigsråd. Flere len.

Med Lene Thott fik han 6 børn.

Sten og epitafium i Vittskövle, Skåne

 Brahe               PICT3783[1]

 

 Rantzau

Breide Rantzau til Rantzausholm m.m. 1556-1618.

1576-80 hofjunker, 1581 rigsråd, 1601 statholder i København. 1606 medlem af regeringsrådet.

Deltog i Kalmarkrigen. Med Sophie Rosenkrantz, Karen Gøye og Christence Viffert fik han 7 børn.

Christen Skeel til Hegnet m.m. 1543-1595.

Deltog i Syvårskrigen, blev såret. 1566 hofsinde.

1581 rigsråd. Flere len.

Med Margrethe Brahe fik han 7 børn

Sten i Ålum kirke, Viborg Amt

 Skeel                     

180px-Johan_Friis_til_Hesselager[1]               Friis

Johan Friis til Hesselager m.m. 1494-1570.

Havde 1533 del i Unionstraktaten. Kansler under hertug Christian. Medlem af rigsrådet og overtog 1539 ledelsen af indenrigspolitikken og finanserne. Ugift.

Sten i Hesselager kirke, Fyn

Arild Huitfeldt til Lillø m.m. 1546-1609.

1579-80 øverste sekretær. 1586-1609 rigsråd.

Rigskansler. Flere len.

Han skrev en Danmarkshistorie. Ugift.

Sten i Herlufsholm kirke.

 Huitfeldt       Arild_huitfeld[1]