Ribe Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Albret Skeel

 

Gift med

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

 

 

  Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

  Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Mormor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

  Brahe

Mor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

  Rud

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Morfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1517-1571

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tostrup  m.m.

+1523

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Navn

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1512

 

 

 Sommer

Oldemor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

Tipoldefar

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

 

   Sandberg

Farmor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

 Skinkel

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup  m.m.

+1523

Tipoldefar

Andersen Christiernsen

(Sandberg)

Til Egum

Levede 1505

  Skeel

Far

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

 

 Bjørn

Tipoldemor

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

 

  Flemming

Oldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

Tipoldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

Nævnt 1502

 

 

Farfar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

 Dan

Tipoldemor

Abel Lauridsdatter

Dan

 

 

 

Oldefar

Anders Skeel

Til Hegnet  m.m.

+1558

Tipoldefar

Albret Skeel

Til Hegnet  m.m.

Levede 1499

 

 

 

Ribe Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Berte Friis

 

Gift med

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

 Podebusk

Oldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

Tipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 

 Parsberg

Mormor

Anne Tønnesdatter

Parsberg

1515-1587

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

 

 

 

Oldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1523

Tipoldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

 Gyldenstierne

Mor

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Frille

Tipoldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar

Bent Bille

Til Søholm

1440-1494

 

 

Morfar

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar

Henrik  Knudsen

Til Restrup

+1517

Tipoldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

 

 

  Væbner

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

Nævnt 1507

 

 

 Ulfeld

Oldemor

Berte Eggertsdatter

(Ulfeld)

+1553

Tipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

 

 Bild

Farmor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Skinkel

Tipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

 

Oldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tipoldefar

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

+ca. 1480

  Friis

Far

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 

 Rantzau

Tipoldemor

Birte Clausdatter

Rantzau

1438-1463

 

 

 Brockenhuus

Oldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Tipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

 

 

Farfar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

 

Oldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

Tipoldefar

Henrik Friis

Nævnt 1468

 

 

 

Ribe Domkirke. Epitafium for Albret Skeel og Berete Friis 

 

    

 

Albert Skeel til Hegnet, Fusingø, Holbækgård, Katholm,

Hessel og Lergrav var 1586-93 udenlandsk.

1601 var han hofjunker og ledsagede flere gange kongen udenlandsk.

Han var lensmand på Riberhus.

1609 var han ritmester og udmærkede sig i Kalmarkrigen.

1614 var han krigskommissær, 1616 rigsadmiral,

men tog sin afsked 1623 efter sammenstød med Christian 4.

1629 var han kommissær ved fredsforhandlingerne

i Lübeck og igen i 1638.

1625 blev han takseret til 2744 Td. Hth og i 1638 til 2076.

Med Berte Friis fik han 8 børn.

 

 

 

 

 

 

  

Albret Skeel, Berete Friis og datter Karen

 

      

 

 

                    

 

  

 

 

Heraldik for Albert Skeel og Berte Friis

 

Albert Friis

Berte Friis

 

 

Sommer   Fleming 

Bille        Skeel

Friis             Bild

Brockenhuus   Ulfeld

 

  

Krumpen

 

 

 

Rønnow?

 

 

 

 

Dan 

 

 

 

 

Rosenkrantz 

 

 

 

 

 

 

Trolle 

 

 

 

 

 

 

Bille 

 

 

 

 

 

 

 

Rud 

 

 

 

 

 

 

Skinkel?

  

Skinkel

 

 

 

Skinkel

 

 

 

 

Lindenov 

 

 

 

 

Krumpen 

 

 

 

 

 

 

Strahlendorf 

 

 

 

 

 

 

Parsberg 

 

 

 

 

 

 

 

Gyldenstierne 

 

 

 

 

 

 

?

Bille    Sandberg

Bjørn   Rosenkrantz

Rosenkrantz  Bille

Bild  Skinkel

 

Af Albert Skeels 16 våben er anetavlens Ulfstand-våben måske erstattet af Krumpen.
Jeg er usikker på, om der er våben for Rønnow og Skinkel, idet de er svære at identificere.

Af Berte Friis´ 16 våben er der 5 uoverensstemmelser med anetavlen, der har:
Podebusk, Rønnow, Rantzau, Frille og Væbner.
Epitafiet har disse våben: Lindenov, Krumpen, Strahlendorff, ?, Skinkel (lilje)