Kobberstil fra ligprædiken af H. A. Greyss. 1642. Slægtstavle for Palle Rosenkrantz

 

Gift 1) 1616 med

Helvig Frantzdatter

Rantzau

Gift 3) 1629 med

Lisbeth Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

 

 Reventlow

Tipoldemor - MMMM

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1507

Gift 2) 1622 med

Elisabeth Olufsdatter

Rosensparre

 

 Skram

Oldemor - MMM

Mette Christiensdatter

Skram

Levede 1548

Tipoldefar - MMMF

Christiern Skram

Til Urup

+ca.1519

 

 Hardenberg

Mormor - MM

Margrethe Cortitzdatter

Hardenberg

+1610

  Rønnow

Tipoldemor - MMFM

Anne Corfitsdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

 

Oldefar - MMF

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1539

Tipoldefar - MMFF

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Grubbe

Mor - M

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

 

 Godov

Tipoldemor - MFMM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 

 

 Ulfeld

Oldemor - MFM

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Tipoldefar - MFMF

Palle Andersen Ulfeld

Til Lundsgård

+1513

 

 

Morfar - MF

Palle Grubbe

+1561

 Bille

Tipoldemor - MFFM

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 

 

 

Oldefar - MFF

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Tipoldefar - MFFF

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Navn

Palle Rosenkrantz

Til Krenkerup m.m.

1587-1642

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor - FMMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 

 Krabbe

Oldemor - FMM

Margrethe Tygesd.

Krabbe

1512-1602

Tipoldefar - FMMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 

 Ulfstand

Farmor - FM

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 Trolle

Tipoldemor - FMFM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 

Oldefar - FMF

Børge Jensen Ulfstand

Til  Glimminge

+1558

Tipoldefar - FMFF

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Rosenkrantz

Far - F

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge m.m.

1552-1630

 

 Baad

Tipoldemor - FFMM

Tale Arvidsdatter

Baad

+1500

 

 

 Knob

Oldemor - FFM

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Tipoldefar - FFMF

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

 

 

Farfar - FF

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

 Gyldenestiern

Tipoldemor - FFFM

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1528

 

 

 

Oldefar - FFF

Axel Nielsen

Til Stenballegård m.m.

1472-1551

Tipoldefar - FFFF

Niels Timmesen

Til Stenballegård

1440-1485

 

 

Kobberstil fra ligprædiken af H. A. Greyss. 1642. Slægtstavle for Palle Rosenkrantz

 

 Thott

Tiptipoldemor – FMMMM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 Urne

Tiptipoldemor – MMMMM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Enke 1505

 Tiooldemor – FMMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tiptipoldefar – FMMMF

Niels Eriksen

Til Bjørnholm

+1518

Tipoldemor – MMMM

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1507

Tiptipoldefar – MMMMF

Knud Joachimsen

Til Sæbo

Nævnt 1492

 Lunge

Tiptipoldemor – FMMFM

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 Banner

Tiptipoldemor – MMMFM

Anne Nielsdatter

Banner

Levede 1473

 Tipoldefar – FMMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

Tiptipoldefar – FMMFF

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Tipoldefar – MMMF

Christiern Skram

Til Urup

+ca.1519

Tiotipoldefar – MMMFF

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

 Thott

Tiptipoldemor - FMFMM
Beate Iversdatter
Thott
+1487

  Flemming

Tiptipoldemor – MMFMM
Birgitte Joachimsdatter
Flemming
Nævnt 1491

Tipoldemor – FMFM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tiptipoldefar – FMFMF

Arvid Trolle

Til Bergqvam

+1505

Tipoldemor – MMFM

Anne Corfotzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

Tiptipoldefar – MMFMF

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 Rosensparre

-tiptipoldemor – FMFFM

Birgitte Jensdatter

Rosensparre

Levede 1486

 Tinhuus

Tiptipoldemor – MMFFM

Mettte Bertelsdatter

Tinhuus

Levede 1500

Tipoldefar -  FMFF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tiptipoldefar – FMFFF

Holger Henrriksen Ulfstand

Til Glimminge

+1485

Tipoldefar – MMFF

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

Tiptipoldefar – MMFFF

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

 Brahe

Tiptipoldemor – FFMMM

Gundel Torkildsdatter

Brahe

 Grubendal

Tiptipoldemor – MFMMM

Elsebe Henningsdatter

Grubendal

+1513

Tipoldemor – FFMM

Tale Arvidsdatter

Baaad

+1500

Tiptipoldefar – FFMMF

Arvid Baad

Til Vadsten

Nævnt 1447

Tipoldemor – MFMM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

Tiptipoldefar – MFMMF

Oluf Pedersen Godov

Til Hødvit

Levede 1469

 Thott

Tiptipoldemor – FFMFM

Berete Bondesdatter

Thott

 Sverin

Tiptipoldemor – MFMFM

Mette Pallesdatter

Sverin

+1485

Tipoldefar – FFMF

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

Tiptipoldefar – FFMFF

Follert van Knobe

Til Vadsten

Nævnt 1451

Tipoldefar – MFMF

Palle Andersen Ulfeld

Til Lundsgård

+1513

Tiptipoldefar – MFMFF

Anders Eriksen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1456

 Banner

Tiptipoldemor – FFFMM

Mette Jensdatter

Banner

+1484

 Glob

Tiptipoldemor – MFFMM

Else Jensdatter

Glob

+1455

 Tipoldemor – FFFM

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1528

Tiptipoldemor – FFFMF

Niels Eriksen Gyldenstierne

Til Lundenæs

+1484

Tipoldemor – MFFM

Karen Erriksdatter

Bille

Levede 1516

Tiptipoldefar – MFFMF

Erik Bille

Til Solbjerg

+1455

 Vognsen

Tiptipoldemor – FFFFM

Abel Mattisdatter

 Blaa

Tiptipoldemor – MFFFM

Anne Sivertsdatter

Blaa

Tipoldefar – FFFF

Niels Timmesen Ro.

Til Stenballegård

1440-1485

Tiptipoldefar – FFFFF

Timme Nielsen Rosenkrantz

Til Egelsholm

+1457

Tipoldefar – MFFF

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Tiptipoldefar – MFFFF

Peder Grubbe

Til Alslev

Levede 1458

 

 

 

Kobberstil fra ligprædiken af H.A. Greyss. 1642.

 

 

Palle Rosenkrantz til Krenkerup, Nørregård, Rosenlund,

Lungholm, Sædinge, Kærstrup, Høgested og

Tunbyholm studerede i udlandet. 1610 var han sekretær i kandelliet.

1611 var han fænrik og blev såret ved Kalmar.

Han var sendebud 1612 til England, 1613 til Spanien, 1617 til Sverige,

1626-29 til England, Frankrig og Nederlandene.

Han var fra 1616 lensmand på Vordingborg, Jungshoved, Ålholm og Nykøbing.

Med Helvig Rantzau fik han 3 børn, 2 af dem døde som børn.

Med Lisbet Lunge fik han 10 børn, hvoraf 6 døde som små.

 

 

Epitafium for Palle Rosenkrantz og Lisbeth Lunge

ses i Radsten kirke, Lolland

 

 

 

 

Heraldik for Palle Rosenkrantz

 

 

 

Rosenkrantz-Ulfstand

 

 

Knob-Krabbe

 

 

Gyldenstierne-Trolle

 

 

Baad-Rosenkrantz

 

 

Grubbe-Hardenberg

 

 

Ulfeld-Skram

 

 

Bille-Rønnow

 

 

Godov-Reventlow

 

 

Banner-Rosensparre

 

 

Vognsen-Lunge

 

 

Brahe-Thott

 

 

Thott-Thott

 

 

Blaa-Tinhuus

 

 

Sverin-Banner

 

 

Glob-Flemming

 

 

Knob-Urne

 

Der er 3 afvigelser fra Adelsårbogen.
Ved FFM Birgitte Knob bruges våbenet ”jomfru i fjederham” i skjoldet, mens hjelmen har ½ ulv.
Adelsårbogen mener, at våbenet burde være Knob med en ulv i skjoldet.
Samme Knob-blandingsvåben er brugt for MFMMM, der burde være et Grubendal-våben.
Endelig mener stikket at vide, at FFFFM Abel Mattisdatter var af Vognsen-familien.