Överselö kyrka, Södermanland. Begravelsesbanner. Slægtstavle for Erik Slatte

 

Gift 1. gang 1662 med

Marta Mattsdotter

Kagg

1629-1663

Gift 2. gang 1664 med

Sofia Beata Jakobsd.

Skytte af Dudenhof

+1695

 

 Stiernsköld

Tipoldemor – MMMM

Märta Göransdotter

Stiernsköld

Levede 1546

 

 

 Lillie

Oldemor – MMM

Agneta Knutsdotter

Lillie

Levede 1583

Tipoldefar – MMMF

Knut Andersson Lillie

Rigsråd. Lagmand

+1546

 

Baat_tif Bååt

Mormor – MM

Brita Ulfsdotter

Snakenborg Bååt

+1603

(Roos).png Roos

Tipoldemor – MMFM

Elin Ulfsdotter

Roos af Ervalla

 

 

 

Oldefar – MMF

Ulf Henriksson

Snakenborg Bååt

Til Fyllingarum. +1563

Tipoldefar – MMFF

Henrik Erlandsson Bååt

Herredshøvding

Nævnt 1527

 Soop

Mor – M

Carin Larsdotter

Soop

+1658

 

 Hälleki

Tipoldemor – MFMM

Anna Axelsdotter

Hälleki

+1582

 

 

(Posse).png Posse

Oldemor – MFM

Brita Axelsdotter

Posse

+1579

Tipoldefar – MFMF

Axel Nilsson Posse

Rigsråd

+1551/53

 

 

Morfar – MF

Lars Åkesson Soop

Til Dagsnäs

1559-1607

 Thott

Tipoldemor – MFFM

Carin Hansdotter

Thott

Skifte 1554

 

 

 

Oldefar – MFF

Åke Haraldsson Soop

Statholder

+før 1586

Tipoldefar – MFFF

Harald Knutsson Soop

Til Frötuna

+1530 (henrettet)

Navn

Erik Slatte

Til Algö

1626-1673

 

 

Ryning Ryning

Tipoldemor – FMMM

Märta Eriksdotter

Ryning

1518-1564

 

 

 Rosengren

Oldemor – FMM

Magdalena Jakobsd.

Rosengren

1550-1607

Tipoldefar – FMMF

Jakob Turesson Ro.

Statholder

+1571

 

 Scheiding

Farmor – FM

Carin Christoffersdatter

von Scheiding

1586-levede 1628

 Spiegel

Tipoldemor – FMFM

Catharina Hansdotter

von Spejel

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Christoffer v. Scheiding

Til Skedevi. Hofmester

+1617

Tipoldefar – FMFF

Otto Scheding

Til Starkowitz

Meissen

 Slatte

Far – F

Nils Slatte

Til Algö. Oberstløjtnant

+1638

 

 Månesköld

Tipoldemor – FFMM

Anna Carlsdotter

Månesköld

+før 1583

 

 

 Soop

Oldemor – FFM

Christina Eriksdotter

Soop

+ca. 1600

Tipoldefar – FFMF

Erik Pedersson Soop

Befalingsmand. Foged

+1573

 

 

Farfar – FF

Erik Slatte

Herredshøvding

+1622

 Kyle

Tipoldemor – FFFM

Carin Klasdotter

Kyle

+før 1582

 

 

 

Oldefar – FFF

Bengt Slatte

. Ryttermester

+1593

Tipoldefar – FFFF

Verner Slatte

Herredshøvding

+før 1582

 

 

 

Överselö kyrka, Södermanland.

 

Begravelsesbanner for Erik Slatte

 

Hovedbanner

 

 

Erik Slatte til Algö, Stensholm og Hovby var

1649 løjtnant ved Tavastehus infanteriregiment.

1655 var han kaptajn ved Kronobergs regiment,

1657 generalløjtnant, 1658-60 overstløjtnant og oberst.

Med Sofia Beata Skytte fik han 3 børn.

 

 

 

Anevåben

 

 

Af de 8 våben kan jeg kun genkende 4 af dem:

Kyle, Slatte, Thott, Soop.