Östra Ryd kyrka, Uppland. Begravelsesbanner.  Slægtstavle for Nils Brahe d.y.

 

Gift 1660 med

Margareta Juliana

Wrangel

1642-1701

 

 

(Roos).png Roos

Tipoldemor – MMMM

Brita Jönsdotter

(Roos af Ervalla)

Levede 1580

 

 

Lake Lillienhöök

Oldemor – MMM

Ebba Månsdotter

(Lilliehöök)

1529-1609

Tipoldefar – MMMF

Måns Bryntesson L.

Til Upplo. Rigsråd

+1529 (halshugget)

 

Lejonhuvud_tif Leijonhufvud

Mormor – MM

Elisabeth Stensdotter

Leijonhufvud

1561-1612

 Vasa

Tipoldemor – MMFM

Ebba Eriksdotter

(Vasa)

+1549

 

 

 

Oldefar – MMF

Sten Leijonhufvud

Friherre. Rigsråd

1518-1568

Tipoldefar – MMFF

Erik Abrahamsson L.

Til Ekeberg

+1520 (Stockholm)

  Bielke

Mor – M

Anna Margareta

Bielke

1603-1643

 

Lejonhuvud_tif Leijonhufvud

Tipoldemor – MFMM

Märta Eriksdotter

(Leijonhufvud)

1520-1584

 

 

 Natt och Dag

Oldemor – MFM

Sigrid Svantesdotter

Sture Nat och Dag

1538-1613

Tipoldefar – MFMF

Svante Stensson Sture

Nat och Dag. Marsk

1517-1567

 

 

Morfar – MF

Svante Bielke

Friherre. Rigskansler

1567-1609

(Sparre av Ellinge).png Sparre

Tipoldemor – MFFM

Karin Nilsdotter

Sparre af Ellinge

+1520

 

 

 Bielke

Oldefar – MFF

Ture Pedersson Bielke

Til Kråkerum

1507-1577

Tipoldefar – MFFF

Peder Turesson Bielke

Til Kråkerum

+1520

Navn

Nils Brahe d.y.

Rigsråd. Admiral

1633-1699

 

 

(Posse).png Posse

Tipoldemor – FMMM

Elsa Axelsdotter

Posse

+1579

 

 

 Bielke

Oldemor – FMM

Ebba Axelsdotter

Bielke

+1588

Tipoldefar – FMMF

Axel Eriksson Bielke

Til Häradsäter. Rigsråd

1500-1559

 

(Gyllenstierna).png  Gyllenstierna

Farmor – FM

Elsa Nilsdotter

Gyllenstierna

1577-1650

(Grip äldre ätten).png Grip

Tipoldemor – FMFM

Kerstin Nilsdotter

Grip

+1538

 

 

 

Oldefar – FMF

Nils Gyllenstierna

Til Lundholm

+1601

Tipoldefar – FMFF

Göran Eriksson

Til Fågelvik. Rigsråd

+1575

  Brahe

Far – F

Nils Brahe d.æ.

Rigsråd. General

+1632

 

Lejonhuvud_tif Leijonhufvud

Tipoldemor – FFMM

Brita Eriksdotter

(Leijonhufvud)

1514-1572

 

 

(Stenbock).png Stenbock

Oldemor – FFM

Beata Gustafsdotter

Stenbock

1533-1583

Tipoldefar – FFMF

Gustaf Stenbock

Friherre. Rigsmarsk

1504-1571

 

 Brahe

Farfar – FF

Abraham Brahe

Greve til Visingborg

1569-1630

 Vasa

Tipoldemor – FFFM

Margareta Eriksdotter

(Vasa)

+1536

 

 

 

Oldefar – FFF

Peder Brahe

Greve til Visingborg

1520-1590

Tipoldefar – FFFF

Joakim Brahe

Til Tärnö

+1520 (Stockholm)

 

 

 

Östra Ryd kyrka, Uppland.

 

Hovedbanner for Nils Brahe d.y.

 

 

Nils Brahe d.y., greve till Visingsborg, friherre till Kajana, herre till Rydboholm,

Lindholmen, Bogesund, Brahehus, Lyckås, Östanå, Västanå och

 Sesswegen samt Skokloster. Överkammarherre hos konungen.

Extra ordinarie ambassadör till Portugal 1655.

Överste för Upplands regemente till fot 1657 . Riksråd 1660.

Överste för allt gardet till häst och fot 1660.

Amiral och amiralitetsråd. Ambassadör till England 1661.

 Häradshövding i Jämtland och Härjedalen 1670. Ambassadör till Danmark 1674.

 Chef för 2. eskadern i Stenbocks flotta 1675 och flotten i Dalarö 1676.

 Avsked från sina beställningar vid amiralitetet 1677.

Med Margareta Juliana Wrangel fik han 4 børn

 

 

 

 

Fædrene anevåben 

 

 

 

 

 

 

Brahe, greve

 

 

Brahe  -  Vasa

 

 

 

Drake af Intorp – Leijonhufvud

 

 

Gyllenstierna  - Grip

 

 

Bielke  -  Posse

 

 

Det er underligt, at der er brugt

Drake af Intorp-våben og ikke Stenbock.

Gustaf Stenbock FFMF brugte ikke sin

bedstefaders Drake-våben