Ollerup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavler for Iver Lunge og Maren Bjørn

 

 

 

 Hak

Oldemor

Ingeborg Andersdatter

(Hak)

Levede 1475

 

 Has

Mormor

Maren Knudsdatter

(Has)

Levede 1505

Oldefar

Knud Truidsen (Has)

Til Ørtofte

+1490

 Parsberg

Mor

Gertrud Tønnesdatter

Parsberg

+1560

 Rønnow

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

 

 

Morfar

Tønne Parsberg

Til Harrested

+1521

Oldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

Kvinde

Maren Johansdatter

(Bjørn)

1516-1561

 

 Frille

Oldemor

Ide Hakonsdatter

Frille

Enke 1460

 

 Munk

Farmor

Susanne Palnesdatter

Munk

 

Oldefar

Palne Jensen Marsk

Til Østrup

Nævnt 1446

 Bjørn

Far

Johan Bjørnsen (Bjørn)

 Til Nielstrup

+1534

 Moltke

Oldemor

?

 

 

Farfar

Bjørn Johansen (Bjørn)

Til Voldby

Nævnt 1503

Oldefar

Johan Bjørnsen

Til Nielstrup

+1475

Gift 1547 med

 

 Banner

Oldemor

Karen Nielsdatter

(Banner)

Nævnt 1507

Mor: Johanne Panter +1477

 

 Lunge

Mormor

Anne Olufsdatter

Lunge

 

Oldefar

Oluf Olufsen Lunge

Til Odden

Nævnt 1484

 Friis

Mor

Anne  Henriksdatter

Friis

+1542

  Krommer

Oldemor

Else Krommer

 

(Våben: 3 hjortegevier)

 

 

Morfar

Henrik Friis

Til Stollinggård

Levede 1500

Oldefar

Jørgen Friis

Mand

Iver Lunge (Dyre)

Til Tirsbæk m.m

+1587

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 Lunge

Farmor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Lunge

Far

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk

+1540

 Oxe

Oldemor

Christine Pedersdatter

(Oxe)

nævnt 1503

 

 

Farfar

Vincent Iversen (Lunge)

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Oldefar

Iver Jensen

Til Tirsbæk

Nævnt 1462

 

 

  

 

Gravsten over Iver Lunge og Maren Bjørn

 

 

Iver Lunge til Tirsbæk og Slumstrup nævnes 1543

i Adelens takst og 1552

i beslutningen om et landemode.

Tjente 1566 i Svenskekrigen.

Gift 1. gang 1547 med Maren Bjørn, som han fik

5 børn med, hvoraf 2 døde som små.

Gift 2. gang 1568 med Karen Bryske.

Han døde 1587 på Tirsbæk.

 

 

 

 

Iver Lunge og Maren Bjørn. Nærbillede

 

 

 

 

 

Iver Lunge og Maren Bjørn. Heraldik

 

 

 

 

Lunge

 

 

 

Friis 

 

 

Lunge

 

 

 

Lunge 

 

 

Okse

 

 

 

Banner

 

 

 

Skeel 

 

 

 

Panter

 

Af de 8 våben for Iver Lunge erstatter stenen

Adelsårbogens Krommer og Kabel med

Skeel og Panter for tipoldemoderen:

Johanne Andersdatter Panter 1400-77.

For Maren Bjørn udfylder den det tomme felt

med et Moltke-våben.

 

 

 

Bjørn

 

 

 

Parsberg 

 

 

Munk

 

 

 

Has 

 

 

Moltke

 

 

 

Rønnow

 

 

 

Frille

 

 

 

Hak

 

 

 

 

 

 

Panter-Våben

 

 

 

 

 

 

 

Gravsten over Johan Bjørnsen og Gertrud Parsberg

 

    

 

Johansen Bjørnsen (Bjørn) til Nielstrup og Østrup var forlenet

med Hindsgavl, Dronningholn og Annisse.

1523 var han rigsråd, 1525 ridder og blev takseret til 8 heste.

Han fik ingen børn i 1. ægteskab med Sophie Nielsdatter Rosenkrantz.

Med Gertrud Parsberg fik han 3 døtre.

 

 

 

 

Johan Bjørnsen og Gertrud Parsberg. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

      

 

De 2 våben Bjørn og Parsberg er nederst på stenen.