Øster Egede kirke, Sjælland. Prædikestol. Slægtstavler for Tage Thott og Clara Sparre

 

Gift 2. gang 1640 med

Lisbeth Sivertsdatter

Beck

+1653

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Dorothea Ovesdatter

Rantzau

Nævnt 1550

 

 Thienen

Mormor – MM

Anna Clausdatter

Thienen

Levede 1597

Oldefar – MMF

Claus Thienen

Til Wahlstorf

+1542

 Ahlefeldt

Mor – M

Dorothea Hansdatter

Ahlefeldt

Levede 1607

 Sested

Oldemor – MFM

Catharine Benedictsdatter

Sested

Nævnt 1522

 

 

Morfar – MF

Hans/Schack von Ahlefeldt

Til Freienwillen

+1557

Oldefar – MFF

Volf von Ahlefeldt

Til Nøer m.m.

Nævnt 1541

Kvinde

Clara Hansdatter

Sparre

+1636

 

 Krognos

Oldemor – FMM

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

 

 Bille

Farmor – FM

Anne Andersdatter

Bille

+1551

Oldefar – FMF

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 Sparre

Far – F

Hans Sparre

Til Krogerup

+1587

 Has

Oldemor – FFM

Kirsten Knudsdatter

(Has)

 

 

Farfar – FF

Knud Sparre

Til Klogerup

+1568

Oldefar – FFF

Henrik Ågesen Sparre

Til Klogerup

Levede 1532

Gift 1. gang 1610 med

 

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Margrethe Knudsdatter

Gyldenstierne

+1581

Oldefar – MMF

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

  Rosenkrantz

Mor – M

Lisbet Folmersdatter

Rosenkrantz

+1613

 Knob

Oldemor – MFM

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

 

 

Morfar – MF

Folmer Rosenkrantz

Til Stensballegård m.m.

1523-1586

Oldefar – MFF

Axel Nielsen (Rosenkrantz)

Til Stensballegård m.m.

1472-1551

Mand

Tage Andersen Thott

Til Sirekjøbing m.m.

+1643

 

 Hak

Oldemor – FMM

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

Oldefar – FMF

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Thott

Far – F

Anders Thott

Til Sirekjøbing

+1595

 Hollunger

Oldemor – FFM

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

 

 

Farfar – FF

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

+1562

Oldefar – FFF

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1523

 

 

 

 

Prædikestol 1616

 

 

Tage Andersen Thott til Sirekjøbing, Duege og Egede var 1608 hofjunker.

1612-42 var han lensmand på Laholm, Trondhjem, Ørum,

Mariager, Sølvitsborg og Silkeborg.

1619 og 1927 var han ritmester ved den hallandske fane.

1625 blev han takseret til 1262 Tdr. Hk.

1633 blev han ridder.

Han fik ingen børn, og hans arvinger gik fra arv og gæld.

 

 

 

Heraldik for Tage Thott og Clara Sparre