Østbirk kirke, Århus Amt. Gravsten. Slægtstavler for Peder Skram og Elsebe Krabbe

 

 

 

 Present

Oldemor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 Thott

Mormor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Oldefar

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

  Rosenkrantz

Mor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477 

 

 

Morfar

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

Oldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1503

Kvinde

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

 

 Kabel

Oldemor

Anna Nielsdatter

Kabel

 

 Lunge

Farmor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

 Krabbe

Far

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 Glob

Oldemor

Karen Mogensdatter

Glob

 

 

Farfar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Oldefar

Morten Krabbe

Til Bustrup

+1483

 

 

 Knob

Oldemor

Sidsel Folmersdatter

Knob

 

 Urne

Mormor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Enke 1505

Oldefar

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke

+1480

 Reventlow

Mor

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1507

 Moltke

Oldemor

Alhed Moltke

 

 

Morfar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1492

Oldefar

Joakim Henriksen

Til Søbo

1429-1460

Mand

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

 

  Panter

Oldemor

Johanne Andersdatter

Panter ”Sappi”

+1479

 

 Banner

Farmor

Anne Nielsdatter

Banner

Levede 1473

Oldefar

Niels Eriksen (Banner)

Til Vinstrup

+1447

 Skram

Far

Christiern Skram

Til Urup

+1519

  Raasted

Oldemor

Kirsten Jespersdatter

Raasted

Nævnt 1388

 

 

Farfar

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

Oldefar

Christiern Skram

Til Mattrup

Ridder 1399

 

 

 

Gravsten over Peder Skram og Elsebe Krabbe

 

 

Peder Skram deltog 1518, 1520 i krigstog i Sverige,

i Københavns belejring 1523-24. Han deltog i krige i Tyskland.

Blev medanfører i den dansk-svensk-lybske flåde og blev senere admiral.

Han var lensmand på Helsingborg og Landskrona. m.m..

I 1537 blev han ridder og rigsråd. Han kaldes "Danmarks vovehals".

Med Elsebe Krabbe fik han 18 børn, hvoraf 6 døde som små og unge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Skram og Elsebe Krabbe. Heraldik

 

 

 

 

Skram  

 

 

 

Revent-

low 

 

Banner

 

Urne 

 

Raasted

 

 

Moltke 

 

Panter ”Sappi” 

 

Knob

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

Krabbe  

 

 

 

Rosen-

krantz 

 

Lunge

 

Thott

 

Glob 

 

Gylden-

stierne

 

Kabel 

 

Present

 

 

 

 

 

 

Tegning i Resens Atlas 1684

 

 

 

 

Peder Skram og Elsebe Krabbe. Christen og Peder Skram

 

        

 

 

 

Østbirk kirke. Gravsten over Christen og Peder Skram

 

    

 

Christen Skram tjente hertug Hans på Haderslevhus.

Død 1566 enten af pest eller faldet på Guldborg Enge.

Han var forlovet med Anne Eriksdatter Skram (Fasti).

 

Peder Skram studerede ved Københavns Universitet.

Død 1566.

 

 

 

Christen og Peder Skram. Nærbillede

 

 

2 våben: Skram, Krabbe.

 

 

 

Kalkmaleri ca. 1500

 

Våben for Christiern Skram og Anne Reventlow

 

         

 

Christiern Skram til Urup blev såret ved slaget ved
Brænde kirke 1518 og var lam i sin sidste levetid.

1519 skrev han testamente og døde samme år.

Med Mette Timmesdatter Rosenkrantz fik han

7 børn, hvoraf 5 døde som små.

Med Anne Reventlow fik han 4 børn.

Et af dem var søhelten Peder Skram.