Ørum kirke, Viborg Amt. Alter 1600. Slægtstavler for  Mogens Juel og Berete Rosenkrantz

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 Krabbe

Mormor

Margrethe Tygesdatter

Krabbe

1512-1602

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 Ulfstand

Mor

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

Morfar

Børge Jensen Ulfstand

Til Glimminge

+1558

Oldefar

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Kvinde

Berete Eriksdatter

Rosenkrantz

Levede 1610

 

 Baad

Oldemor

Tale Arvidsdatter

Baad Af Halland

+1560

 

 Knob

Farmor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Oldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1462. 1510

 Rosenkrantz

Far

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

Gyldenstierne

Oldemor

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

 

 

Farfar

Axel Nielsen Rosenkrantz

Til Stenballegård

1472-1551

Oldefar

Niels Timmesen

Til Stenballegård

1440-1485

Gift med

 

 Saltensee

Oldemor

Mette Lagesdatter

(Saltensee)

 

 Kaas

Mormor

Anne Bertelsdatter

Kaas

Nævnt 1541

Oldefar

Bertel Kaas

Til Nørgård

+1503

 Lykke

Mor

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

 Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 

 

Morfar

Erik Lykke

Til Skovgård m.m.

+før 1536

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnsø m.m.

Levede 1505

Mand

Mogens Juel

Til Pallisbjerg m.m.

1548-1605

 

 Lunge

Oldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 Ktabbe

Farmor

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

Oldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 Juel

Far

Palle Juel

Til Udstrup m.m.

+1585

 Spend

Oldemor

Ellen Mogensdatter

Spend

 

 

Farfar

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

Oldefar

Palle Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1505/16

 

 

 

Ørum kirke, Viborg Amt. Alter og prædikestol 1600.

 

 

Mogens Juel til Pallisbjerg, Brondbjerg, Strandet, Søbygård,

Ryomgård, Assartorp, Bara, Glimminge, Jerrestad og Søbygård

tjente en pfalzgreve i Tyskland og deltog i kampene mod tyrkerne.

1571-76 var han hofjunker. Han deltog i

Frederik 2`s begravelse og 1696 i Christiana 4´s kroning.

Han var landsdommer i Jylland, forlenet med

Asmild Kloster og St. Hans Kloster i Viborg.

Med Berete Rosenkrantz fik han 2 sønner. 

 

 

 

Heraldik for  Mogens Juel og Berete Rosenkrantz

 

       

 

 

 

 

Prædikestol 1600

 

 

Prædikestol med dyder og våben.