Ørsted kirke, Djursland. Alter. Slægtstavler for Enevold Kruse og Else Marsvin

 

 

 

 Sture

Oldemor – MMM

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 Gøye

Mormor – MM

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

Oldefar – MMF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Gyldenstierne

Mor – M

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

  Bille

Oldemor – MFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

Morfar – MF

Otto Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

Oldefar – MFF

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1517

Kvinde

Else Jørgensdatter

Marsvin

1575-1632

 

 Tornekrands

Oldemor – FMM

Karen Christensdatter (Tornekrands)

Levede 1514

 

 Hollunger

Farmor – FM

Helle Tagesdatter

(Hollunger)

+1556

Oldefar – FMF

Tage Hollunger

Til Bramme

Levede 1504

 Marsvin

Far – F

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

+1581

 Passow

Oldemor – FFM

Anne Andersdatter

Passow

Enke 1528

 

 

Farfar – FF

Peder Marsvin

Til Lindved m.m.

+1528

Oldefar – FFF

Jørgen Marsvin

Til Lindved

+1524

Gift med

 

 Munk

Oldemor – MMM

Maren Jensdatter

(Munk)

Nævnt 1511

 

 Lunov

Mormor – MM

Anne Jespersdatter

Lunov

Oldefar – MMF

Jesper Lunov

I Hjelmager

+1498

 Munk

Mor – M

Birgitte Lauridsdater

Munk

 Bøistrup

Oldemor – MFM

Birgitte Ottesdatter

(Bøistrup)

Enke 1507

 

 

Morfar – MF

Laurids Munk

Til Hungstrup

Levede 1549

Oldefar – MFF

Niels Munk

I Halkjær

Nævnt 1496

Mand

Enevold Kruse

Til Hjermeslevgård m.m.

1554-1621

 

 Fasti

Oldemor – FMM

Bodil Splidsdatter

Fasti

 

 

 Seefeld

Farmor – FM

Anne Tygesdatter

Seefeld

Enke 1546

Oldefar – FMF

Tyge Jensen (Seefeld)

Til Dalsgård

+1511

 Kruse

Far – F

Tyge Kruse

Til Vingegård

+1610

 Reventlow

Oldemor – FFM

Kirsten Ovesdatter

(Reventlow)

Nævnt 1520

 

 

Farfar – FF

Christoffer Kruse

Til Balle m.m.

Levede 1541

Oldefar – FFF

Enevold Kruse

Til Balle

Levede 1492

 

 

 

 

Alter 1638

 

 

Enevold Kruse til Hjermeslevgård, Ryumgård, Svendstrup,

Kabel og Stenalt rejste 4 år udenlandsk.

1578 var han sekretær i kancelliet, 1582-1608 rentemester.

Han var forlenet med Viborg provsti, Han herred, Åstrup,

 Dueholm, Tune og Tranekjær.

1608 var han rigsråd og statholder i Norge (1608-18).

Med Else Marsvin fik han 10 børn, hvoraf 4 døde som små.

 

 

 

Heraldik for Else Marsvin og Enevold Kruse