Ørsted kirke, Djursland. Sten, forsidepanel 1613, stolestader. Slægtstavle for Jacob Bjørn

 

Gift  med

Anne Eriksdatter

Krabbe

1552-1588

 

 

 Reberg

Tipoldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 

 Høeg

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Tipoldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 

 Brok

Mormor

Ide Lagesdatter

(Brok)

+1532

Gyldenstierne

Tipoldemor

Ellen Henriksdatter

Gyldenstierne

+1472

 

 

 

Oldefar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup

+1505

Tipoldefar

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

 Ulfstand

Mor

Sidsel Truidsdatter

Ulfstand

+1561

 

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

Tipoldefar

Torben Bille

Til Allindemagle

+1465

 

 

Morfar

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

 Due

Tipoldemor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

 

Oldefar

Gregers Jepsen

Til Torup

Levede 1510

Tipoldefar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø

Nævnt 1456

Navn

Jacob Bjørnsen

Til Stenalt

1561-1596

 

 

 Gøye

Tipoldemor

Karen Steensdatter

Gøye

 

 

 Banner

Oldemor

Kirsten Eriksdatter

Banner

Tipoldefar

Erik Anderen Banner

Til Asdal

Nævnt 1490

 

 Drefeld

Farmor

Anne Gjordsdatter

Drefeld

  Ulfstand

Tipoldemor

Ingeborg Holgersdatter

Ulfstand

Nævnt 1497

 

 

 

Oldefar

Gjord Nielsen (Drefeld)

Til Gersnæs

+1520

Tipoldefar

Niels Gjordsen

Til Gersnæs

Nævnt 1488

 Bjørn

Far

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt

1532-1583

 

 Lunge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

Til Odden

 

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

 +1542

Tipoldefar

Henrik Friis

Til Stollinggård

Nævnt 1483

 

 

Farfar

Anders Bjørnsen

Til Stenalt

Nævnt 1528

 Mus

Tipoldemor

Anne Lauridsdatter

Mus

 

 

 

Oldefar

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt

Nævnt 1507

Tipoldefar

Anders Jacobsen

Til Voergård

+1490

 

 

 

 

Ørsted kirke. Sten, forsidepanel 1613,stolestader 1607. Slægtstavle for Anne Krabbe

 

Gift med

Jacob Bjørnsen

1561-1596

 

 

 

 Lykke

Tipoldemor

Birette Lykkesdatter

Af Halland

 

 

 Saxstrup

Oldemor

Anne Knudsdatter

Saxstrup

+1553

Tipoldefar

Knud Saxstrup

 

 

 Lange

Mormor

Sidsel Nielsdatter

Lange

 Juel

Tipoldemor

Sidsel Jepsdatter

Juel

 

 

 

Oldefar

Niels Mogensen Lange

Til Knudsbøl

+1500

Tipoldefar

Mogens Lange

Til Hennegård

+1486

 Reventlow

Mor

Margrethe Andersdatter

Reventlow

1525-1606

 

 Rantzau

Tipoldemor

Sophie Johansdatter

Rantzau

 

 

 Flemming

Oldemor

Anne Andersdatter

Flemming

Tipoldefar

Anders Flemming

Til Gjelskov

Levede 1481

 

 

Morfar

Anders Jacobsen

(Reventlow)

Til  Søbo

+1535

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Urne

Enke 1505

 

 

 

Oldefar

Jacob Knudsen

(Reventlow)

Til Søbo

Levede 1503

Tipoldefar

Knud Joachimsen

(Reventlow)

Til  Søbo

Nævnt 1489

Navn

Anne Eriksdatter

Krabbe

1552-1618

 

 

 Present

Tipoldemor

Anne Jensdatter

Present

 

 

 Thott

Oldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Tipoldefar

Oluf Axelsen (Thott)

Til Vallø

 

 Rosenkrantz

Farmor

Anne Nieldatter

Rosenkrantz

+1550

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar

Niels Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1528

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 Krabbe

Far

Erik Krabbe

Til Bustrup m.m.

1510-1564

 

 Kabel

Tipoldemor

Anna Nielsdatter

(Kabel)

 

 

 Lunge

Oldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

 

 

Farfar

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 Glob

Tipoldemor

Karen Mogensdatter

(Glob)

 

 

 

Oldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Tipoldefar

Morten Krabbe

Til Bustrup

+1483

 

 

 

 

Gravsten over Jacob Bjørn og Anne Krabbe

 

   

 

Jacob Bjørnsen til Stenalt studerede i Tyskland.

Han rejste siden meget og blev berømmet for sin lærdom.

Han døde 1596 som slægtens sidste mand.

Med Anne Krabbe fik han 3 børn.

Sønnen Erik Bjørn døde før ham i 1577.

 

 

 

Jacob Bjørn og Anna Krabbe. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

     

 

Efter Søren Abildgaards tegning er der flg. våben for Jacob Bjørn:

Bjørn, Ulfstand, Drefeld, Brok, Friis, Bille, Banner, Høeg,

Mus, Due, Ulfstand, Gyldenstierne, Lunge, Lunge, Gøye, Reberg.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen

og rækkefølgen er korrekt.

 

De 16 våben for Anne Krabbe er efter Abildgaard: Krabbe,

Reventlow, Rosenkrantz, Lange, Lunge, Flemming, Thott,

Saxstrup, Glob, Urne, Gyldenstierne, Juel, Kabel,

Gyldenstierne, Present, Lykke.

 

Sammenholdt med Adelsårbogen har stenen Gyldenstierne

i steder for Rantzau, og for den sidste tipoldemor har den

et Lykke-våben, hvilket må bero på navnet Lykkesdatter.

 

 

 

 

Forsidepanel 1613 

 

 

 

Våben for Jacob Bjørn (til venstre)

 

Øverst: Banner Bille, Friis, Brok, Drefeld, Ulfstand, Bjørn

På siden: Høeg, Mus, Due, Ulfstand, Gyldenstierne.

 

 

Våben for Anne Krabbe (til højre)

 

Øverst: Krabbe, Reventlow, Rosenkrantz, Lange, Lunge, Flemming, Thott

På siden: Saxstrup, Glob, Urne, Gyldenstierne, Juel.

 

 

 

Stolestader fra 1607

 

   

 

Jacob Bjørn                                                         Anne Krabbe

 

 

 

Våben for Jacob Bjørn

 

      

 

Bjørn          Ulfstand                             Drefeld           Brok

 

 

 

     

 

Friis              Bille                                 Banner            Høeg

 

 

Våben for Anne Krabbe

 

     

 

Krabbe       Reventlow                       Rosenkrantz    Lange

 

 

     

 

Lunge       Flemming                              Thott           Saxstrup

 

 

 

 

Sten over Bjørn-slægten

 

 

Stenen er for forvitret til at få overblik over våbnene.

Muligvis er der våben for 4-6 generationer af Bjørn-slægten.

 

Joachim Bjørnsen +1467 – Margrethe Andersdatter (Hvide)

Anders Jacobsen til Voergård +1490 – Anne Lauridsdatter Muus. Skifte 1492

Bjørn Andersen (Bjørn) til Stenalt. Nævnt 1507 – Anne Henriksdatter Friis +1542

Anders Bjørnsen til Stenalt. Nævnt 1528 – Anne Gjordsdatter Drefeld

Bjørn Andersen Bjørn til Stenalt 1532-1583 – Sidsel Truidsdatter Ulfstand

Jacob Bjørn til Stenalt 1561-1696 – Anne Eriksdatter Krabbe 1552-1612

 

Ifølge Chr. Axel Jensen er der denne tekst på stenen:

 

”Disse e. og w. (adelsfolk) hviler alle her i Ørsted kirke.

(Den gamle Bjørn Andersen og hans hustru Anne Friis,

som blev begravet i Ålborg kirke) hviler her

(også strenge ridder Hr. Stig Hvide til) Bjørnholm,

som (sidste Bjørn Andersen lod føre hid af) Elsebe Closter),

lod e. og w. Fru Anne Krabbe Bjørns optage

og indsætte til hendes husbond i hans grav

og lod denne sten bekoste år 1597.”

 

 

Stig Andersen Hvide til Tygestrup, Møllerup, Bjørnholm og

Stenalt var 1325 kongens råd (Christoffer 2).

Han sluttede sig til kong Valdemar 3 (1326-29).

Men 1331 var han grev Gerts marsk.

1357 var han leder af det jyske oprør, men blev

1360 forligt med kongen (Valdemar Atterdag 1340-75).

1367 deltog han atter i et oprør mod kongen i

forbund med de holstenske grever.

Han døde 1369 og blev begravet i Essenbæk Kloster,

men flyttet til Ørsted kirke.

 

Margrethe Hvide, gift med Joachim Bjørnsen +1467,

var sønnesønnedatter til Stig Hvide.