Ørbæk kirke, Fyn. Stole. Prædikestol. Slægtstavler for Niels Friis og Vibeke Gyldenstierne  

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 Podebusk

Mormor – MM

Ingeborg Predbjørnsdatter

Podebusk

+1542

Oldefar – MMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Parsberg

Mor – M

 Anne Tønnesdatter

Parsberg

+1587

 Rønnow

Oldemor – MFM

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

 

 

Morfar – MF

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1523

Oldefar – MFF

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

Kvinde

Vibeke Christoffersdatter

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Frille

Oldemor – FMM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 Bille

Farmor – FM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Oldefar – FMF

Bent Bille

Til Søholm

1440-1494

 Gyldenstierne

Far – F

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

 Skinkel

Oldemor – FFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Farfar – FF

Henrik  Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1517

Oldefar – FFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Gift 1574 med

 

  Væbner

Oldemor – MMM

Karine Pedersdatter

Væbner

Nævnt 1507

 

 Ulfeld

Mormor – MM

Berte Eggertsdatter

(Ulfeld)

+1553

Oldefar – MMF

Eggert Andersen (Ulfeld)

Til Kragerup

+1505

 Bild

Mor – M

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Skinkel

Oldemor – MFM

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

Morfar – MF

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Oldefar – MFF

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

+ca. 1480

Mand

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 

 Rantzau

Oldemor – FMM

Birte Clausdatter

Rantzau

1438-1463

 

 Brockenhuus

Farmor – FM

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Oldefar – FMF

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

 Friis

Far – F

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bild

Oldemor – FFM

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

Farfar – FF

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

Oldefar – FFF

Henrik Friis

Nævnt 1468

 

 

 

 

Prædikestol 1592.

 

 

 

 

Våben for Niels Friis og Vibeke Gyldenstierne

 

   

 

Niels Friis til Ørbæklunde og Hesselager, hvor han stiftede et hospital.

Han var forlenet med Salten len i Norge. 1597-1610 var han lensmand på Tranekær.

Med Vibeke Gyldenstierne fik han 13 børn, hvoraf 5 døde som små.

 

 

 

 

 

Herskabsstole 1580.

 

Heraldik for Niels Friis og Vibeke Gyldenstierne 

 

  

 

Friis                                               Bild

 

  

 

Gyldenstierne                                   Parsberg