Ølsted kirke, Sjælland. Kalkmaleri. Slægtstavler for Lene Viffert og 3 mænd

 

 

 Brahe

Mormor

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 Ulfstand

Mor

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

Morfar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Kvinde

Lene Tønnesdatter

Viffert

+1579

 Reventlow

Farmor

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

 Viffert

Far

Tønne Tønnesen Viffert

Til Brolykke

+1536

Farfar

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

Gift 1. gang med

 

 

 

  Wohnsfleth

Mormor

Sidsel Valdemarsdatter

Wohnsfleth

+1435

 Skave

Mor

Birgitte Hansdatter

Skave

Morfar

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

Mand

Basse Christoffersen (Basse)

Til Sørup

+1560

 Basse?

Farmor

Elline ”Landtzdatter”

 Basse

Far

Christoffer Jensen (Basse)

Af Vetterslev

+1494

Farfar

Jens Andersen

I Bildsø

Nævnt 1439

Gift 2. gang 1554 med

 

 

 

 Skinkel

Mormor

Beke Skinkel

Nævnt 1481

 Hagen

Mor

Ida vam Hagen

 

(Kan ikke verificeres)

Morfar

Joachim vam Hagen

Nævnt 1459

Mand

Jakob Sested

Til Østergård

+1564

 

?

Farmor

?

 Sested

Far

Brun Otto Helriksen Sested

Til Stenbarge

+1564

Farfar

Helrik Sested

Til Swartstrom

Nævnt 1475

Gift 3. gang med

 

 

 

 

Mormor

?

 

 Berg

Mor

Christina von Berg

 

Morfar

?

Mand

Claus von Ungern

Til Käsel m.m., Øsel

1540/47-1577

 

Farmor

?

  Ungern

Far

Georg/Jürgen von Ungern

Til Käsel, Ösel

+1572

Farfar

?

 

 

 

Ølsted kirke, Sjælland.

 

Kalkmaleri med våben for Lene Viffert

 

    

 

Lene Viffert døde 1579 på Dalby Kloster, som hun forlenede.

Hun fik ingen børn med sine 3 mænd.

 

 

 

 

Viffert            Ulfstand

 

 

 

Basse Christoffersen (Basse) til Sørum var 1530-51

landsdommer i Sjælland.

Han var forlenet med Bjeverskov herred.

Med sin 1. hustru Margrethe Clausdatter Neb fik han 2 sønner.

 

Jakob Sested til Østergård var 1549 hofsinde,

1553 staldmester.

Han fik Havelsegård på livstid og fik lensbrev på

Byerne Strø og Skævinge og var 1558 forlenet med Kregome.

Han og Lene Viffert fik ingen børn.

 

Deres gravsten er på Lund Domkirkemuseum.

 

Claus von Ungern til Käsel og Clausholm

var 1573-76 dansk statholder på Øsel.

Han blev fanget af hertug Magnus af

Sachsen, men hurtigt frigivet.