Odense Vor Frue. Prædikestol 1639. Slægtstavle for Ide Skinkel

 

Ugift

 

 

 Lund

Tipoldemor

Karen Henriksdatter

Lund

 

 

 Holck

Oldemor

Karen Bertelsdatter

Holck

Tipoldefar

Bertel Holck

Til Rønhave

+1535

 

 Sested

Mormor

Anne Bendictsdatter

Sested

Levede 1590

Rantzau

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Benedict Sested

Til Ullerup

+1560

Tipoldefar

N.N. Sested

 Hartvigsen

Mor

Magdalene Jørgensd.

Hartvigsen

Levede 1640

 

Tipoldemor

N.N. Meinstorf

 

 

 Ucken

Oldemor

N.N. Ucken

Tipoldefar

N.N. Ucken

 

 

Morfar

Jørgen Hartvigsen

Til Munkgård

+1596

 Breide

Tipoldemor

N.N. Breide

 

 

 

Oldefar

Anders Hartvigsen

Til Munkgård

 

Tipoldefar

N.N. Hartvigsen

Navn

Ide Mortensdatter

Skinkel

Nævnt 1655

 

 

 Portmand

Tipoldemor

Karen Nielsdatter

Portmand

 

 

 Quitzow

Oldemor

Abel Didriksdatter

(Quitzow)

Enke 1535

Tipoldefar

Didrik Jensen

Høvedsmand

Levede 1489

 

 Dresselberg

Farmor

Ide Andersdatter

Dresselberg

+1587

 Basse

Tipoldemor

Kirsten Andersdatter

(Basse)

 

 

 

Oldefar

Anders Henriksen

I Lyngbylille m.m.

Nævnt 1523

Tipoldefar

Henrik Jensen

I Lyngby

Nævnt 1497

 Skinkel

Far

Morten Skinkel

Til Østrupgård

1547-1617

 

 Baden

Tipoldemor

N.N. Baden

 

 

 Skinkel

Oldemor

Anne Hansdatter

Skinkel (Tinhuus)

Nævnt 1528

Tipoldefar

Hans Skinkel

Til Rolfsted

Nævnt 1492

 

 

Farfar

Poul Skinkel

Til Egeskov

+1565 (Svarterå)

 Skinkel

Tipoldemor

N.N. Johansdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar

Poul Jensen

Af Gjerskov

Nævnt 1505

Tipoldefar

Hans Jensen

I Gjerskov

Nævnt 1487

 

 

 

 Prædikestol 1639 af Anders Mortensen.

 

 

 

Ide Skinkel boede hos sine 5 ugifte fastre i Odense.

Hun var datter af Morten Skinkel til Østrupgård, der

var hofjunker, skibschef og lensmand på Lyse Kloster.

Hun døde ugift.

 

 

 

Heraldik for Ide Skinkel

 

 

Skinkel                    Hartvigsen

 

 

        

 

Baden           Skinkel     Skinkel/Tinhuus                 Ucken                  Sested                 Holck

 

 

         

 

Bjørn   Væbner   Breide Hardenberg              Breide             Meinstorf             Rantzau               Lund

 

 

Ide Skinkels farfar Poul Skinkel var gift med Ide Dresselberg.

 Efter Prædikestolen var han gift med en Hardenberg.

Det giver en uoverensstemmelse med Adelsårsbogens Dresselberg, Quitzow, Basse, Portmand

som er erstattet med Hardenberg, Breide, Væbner, Bjørn.